Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Vil du være med til at gøre en forskel – så bliv Social- og Sundhedsassistentelev.

  • Horsens Kommune Sundhed og Ældre
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Ans øgningsfrist:  26. september 2022 Sundhed og Omsorg i Horsens Kommune søger social- og sundhedsassistentelever til det hold, der starter i Uge 3 2023 , for dig der har et Grundforløb 2 (GF2) Uddannelsen varer 2 år, 10 måneder. uge 31 2023 , for dig der har en Social- og Sundhedshjælperuddannelse Uddannelsen varer 2 år, 4 måneder. Adgangskrav: Du skal have bestået grundforløb 2 (efter august 2017) At du er uddannet social- og sundhedshjælper samt at følgende fag er bestået: dansk på D niveau og naturfag på E niveau Du skal have et bevis på både brandbekæmpelse kursus og et førstehjælpsbevis på mellemniveau 12 timer – der vil på SSA uddannelsen blive givet et fornyelses kursus i førstehjælp. Hvordan kommer du i gang? Uddannelsen er en vekseluddannelse med 4 skoleperioder og 3 praktikperioder. Praktikken består af tre praktikperioder, som foregår på et plejecenter, hjemmeplejen, i psykiatrien/demensafsnit og i på sygehuset. I praktikken får du forskellige og varierende opgaver med patientpleje. Der kan være tale om personer med sociale, psykiske og somatiske problemer og behov inden for de regionale og kommunale områder. Du vil opnå færdigheder inden for personlig pleje, aktivering og grundlæggende sundheds- og sygepleje og tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Elevstillingen er på 37 timer ugentlig og du vil komme til at arbejde både weekender, helligdage og aften. Vi tilbyder: en meningsfyldt uddannelse vi finder praktikpladser til dig en praktikvejleder, der planlægger praktikforløbet sammen med dig og støtter og vejleder dig gennem uddannelsen. løn under uddannelse. Læs mere på FOA´s hjemmeside: www.foa.dk Læs mere på Horsens Kommunes hjemmeside www.horsenskom.dk Vi forventer at du: er positiv, ansvarlig og læringsparat er nysgerrig, motiveret og engageret indgår i samarbejdet med kolleger og øvrige elever og studerende. har IT- kompetencer på brugerniveau Ans øgningsskema og yderligere information Hvis du vil søge en elevplads som social- og sundhedsassistentelev, skal du udfylde det ansøgningsskema, som du finder via nedenstående link. Ansøgning og kommunikation i forbindelse med ansøgning om optagelse på uddannelsen foregår elektronisk. Det skal du gøre INDEN du udfylder ansøgningen: Sørg for at have al dokumentation klar, inden du udfylder ansøgningen. Førstehjælps- og brandbekæmpelsesbevis Eksamensbeviser (og bevis på igangværende uddannelse). Navne og referencepersoner på tidligere arbejdspladser Evt. ansøgning om voksenelevløn og godskrivning (arbejdsgivererklæring) Hvordan s ø ger jeg voksenelevl ø n? På Horsens Kommunes hjemmeside www.horsenskom.dk finder du ansøgning om voksenelevløn, som du skal udfylde inden du sender ansøgning. Arbejdsgivererklæringen skal vedlægges ansøgningen – ellers bliver din ansøgning om voksenelevløn ikke behandlet. Horsens kommune opfordrer alle til at søge stilling uanset køn, alder eller etnisk baggrund. Du er velkommen til at kontakte Uddannelseskonsulent Uddannelseskonsulent Pernille Kudsk Schmidt Rådhustorvet 4, 8700 Horsens, tlf. 30 16 72 24