Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Vi søger jordemødre til fødeafsnittet i Odense, fordi vi på flere områder skal opnormere såvel på fødegangen som på konsultationsområdet

  • Region Syddanmark
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Et antal faste stillinger på 37 timer/uge, eller hvad som måtte passe til netop dine behov. Stillingerne er jordemoderstillinger, hvori der indgår mulighed for vagter i konsultation, føde- og akutafsnit. Vi arbejder ud fra vores jordemoderfaglige strategi med fire strategiske spor (se link ): Vi sætter fokus på det gode arbejdsliv Vi styrker brugerinddragelsen Vi tilpasser jordemoderfagligheden til en kompleks virkelighed V fremtidssikrer faget gennem akademisering og forskning Samtale og tiltrædelse efter aftale. Vi tilbyder: Solidt introduktionsprogram på min. 14 dage. Er du nyuddannet, vil du få et særligt tilrettelagt introduktionsforløb i op til 8 uger af din ansættelse Der stilles vagtværelser til rådighed, hvis man komme langvejs fra og det er muligt at få pakket vagterne, og 12 timers vagter Mentorordning for nyuddannede jordemødre løbende gennem første år af ansættelsen Mulighed for opfølgning på traumatiske fødselsforløb gennem buddyordning og debriefing Fokus på trivsel i vagten ved hjælp af timeout, makkerpar og ”mentale pauser”+ skemalagte trivselscafeer Mulighed for deltagelse i løbende faglig udvikling, herunder certificering i suturering af den recto-vaginale fascie, støttende håndgreb ved caputs og skuldrenes forløsning, CTG og STAN 5 dags akupunkturkursus. Skemalagt teamtræning, hvor vi træner kommunikation og samarbejde i akutte situationer Skemalagt heldagspersonalemøder 2 gange årligt Fredagslæringsrum hver fredag på fødeafsnittet + månedens tema Samarbejde med engagerede kollegaer i et spændende afsnit med stor udvikling og aktivitet Et stærkt tværfagligt arbejdsmiljø, hvor åbenhed, respekt og humor prioriteres højt Mulighed for normreduktion – dvs. afspadsering af dine ulempevagter, således din pensionsopsparing optimeres Vi ønsker en kollega med et højt fagligt engagement og ønske om udvikling, der: Har fokus på at understøtte den normale fødsel – både for første- og flergangsfødende Trives med vagtarbejde og med at arbejde i en afdeling med varierende travlhed Aktivt bidrager til at styrke et godt og sundt arbejdsmiljø, og som kan samarbejde både mono- og tværfagligt Arbejder selvstændigt med en høj grad af selvledelseskompetence Præsentation af det obstetriske afsnit i Odense: En tværfaglig personalegruppe bestående af jordemødre, læger og SOSA og sammen varetager vi ca. 3800 fødsler pr. år Et højt specialiseret afsnit for blandt andet diabetes, gastric bypass og BMI over 50, samt landsdelsfunktion inden for mavetarm kirurgi hos nyfødte 5 KJO-teams, som varetager graviditets-, fødsels-, hjemmefødsler og efterfødselsrelaterede opgaver Vi arbejder aktivt med en faglig og organisatorisk strategi for det jordemoderfaglige område Løn – og ansættelsesforhold: Du refererer til en af de tre afdelingsjordemødre. Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst. I forbindelse med eventuel ansættelse indhentes børneattest. Hør mere om stillingen: Ring til afdelingsjordemoder Lone Sølvsten Kappendrup, Mobil: 20 36 92 32. Ansættelsesudvalget består af chefjordemoder, afdelingsjordemoder og personale Deadline for ansøgning: 1. oktober 2022, men ansøgningerne vurderes løbende og der indkaldes til samtaler, hvis det er relevant og sammen aftaler vi tid til en samtale.