Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social- eller sundhedsfaglig medarbejder, gerne med erhvervs- eller håndværksmæssig erfaring søges til Værkstedet Elmegade

  • Vejen Kommune Socialpædagogisk Center
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

- en del af Socialpædagogisk Center - Hvad er Værkstedet Elmegade Værkstedet Elmegade er et beskyttet beskæftigelsestilbud efter Servicelovens § 103 under beskæftigelsen i Vejen kommune. Værkstedet Elmegade beskæftiger ca. 30 borgere, kvinder og mænd i alderen 20 - 70 år. Værkstedet Elmegade er til borgere, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer, ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på det ordinære arbejdsmarked. Værkstedets mål er, at styrke den enkelte borgers arbejdsidentitet, medindflydelse, livskvalitet og hjælpe dem at skabe sociale relationer, og derved styrke følelse af selvværd gennem medindflydelse og sociale relationer. På Værkstedet Elmegade bestræber vi os på at tilbyde et udviklende og inspirerende arbejdsmiljø med mange forskellige arbejdsopgaver, her kan montagearbejde fremhæves som en stor del af arbejdsopgaven på Elmegade. Det er et vigtigt led i vores målsætning, at arbejdet tilrettelægges således, at det sociale og psykiske arbejdsmiljø tilgodeses og fungerer så optimalt som muligt. Der skal være plads til den enkelte borger, og der tages hensyn til forskelligheder. Vi søger på Elmegade En social- eller sundhedsfaglig medarbejder, og vi ser gerne at du har en anden erhvervs- eller håndværksmæssig baggrund hvor du skal kunne indgå i et tæt og nærværende samarbejde med Elmegades medarbejdere. Du skal evne at være omstillingsparat, kunne agere i nuet i en travl og spændende hverdag. Dine opgaver bliver bl.a.: -         Indgå i et team med mangeartede opgaver -         Understøtte borgernes arbejdsidentitet -         I samarbejde med borgerne, arbejde målrettet med deres udvikling og dokumentation heraf -         Planlægning og koordinering af opgaverne på værkstedet -         Hjemtage arbejdsopgaver i samarbejde med de øvrige ansatte -         I samarbejde med virksomheder i Vejen kommune skabe bevidsthed og styrke det sociale arrangement SPC Socialpædagogisk Center er en udviklingsorienteret arbejdsplads, hvor vi, gennem et stærkt fokus på tværfagligheden, arbejder ud fra en fælles forståelse af kerneopgaven, som værende; At handicap og psykiatri er medskabere i, at borgere får deltagelsesmuligheder i eget liv, og bliver så selvhjulpen som muligt” Således arbejder vi grundlæggende recoveryunderstøttende blandt andet med afsæt i den psykosociale rehabilitering og gennem anvendelsen af et bredt spekter af komplementære strategier, der har til formål at understøtte den enkelte borgers recoveryproces. Kan du se dig selv i de tilgange og som værende en del af arbejdet med kerneopgaven, så håber vi, du søger stillingen hos SPC. Stillingen er på 25 timer pr. uge. SPC indhenter ved ansættelse den offentlige straffeattest samt eventuelle referencer. Kørekort er en betingelse bl.a. da opgaverne i SPC kan indebære kørsel. Ansøgningsfrist: fredag den 23. sep. kl. 12.00 Samtalerne vil foregå torsdag den 29. sep. og med opstart snarest derefter. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Heinrich Schjøth-Kristensen på mail: heisc@vejen.dk eller på tlf.nr.: 20446796 Vi glæder os til at høre fra dig, med venlig hilsen Værkstedet Elmegade