Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Alle mennesker skal have lige ret til sundhed

  • Bispebjerg Hospital
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Vi tror på, at patienten hjælpes bedst, når vores tilgang tager udgangspunkt i et godt arbejdsmiljø, faglig sparring og et meningsfuldt arbejde. Er du enig i ovenstående, så læs gerne videre. Vi åbner en Flex almen praksis på Bispebjerg hospital. En almen praksis for socialt udsatte og sårbare mennesker. Vores mål er at skabe en fleksibel ramme, der har en helhedsorienteret tilgang til mødet med det enkelte menneske. En almen praksis, der kan rumme både somatiske, psykiske og sociale udfordringer i mødet med patienten. Det er et nyt tilbud med en almen praksis beliggende på Bispebjerg hospitalsmatriklen og den er organisatorisk forankret i Bispebjerg – Frederiksberg Hospitals Akutmodtagelse. Vi åbnede Flexklinikken i foråret 2022. Flexklinikken har været led i hospitalets ønske om at øge indsatsen for denne særlige patientgruppe. Flexklinikken arbejder bl.a. med at sikre ambulant opfølgning af indlagte med misbrug og udsathed. Nu skal flexklinikken udvide med en Flex almen praksis og vi søger derfor en erfaren sygeplejerske, der kan bidrage til patientbehandlingen i tæt samarbejde med den praktiserende læge i Flex almen praksis samt hospitalets øvrige Flexteam. Ud over den praktiserende læge består teamet af en socialoverlæge, socialsygeplejersker samt en socialrådgiver. Som sygeplejerske i Flexpraksis tilbydes du derfor en spændende og alsidig hverdag med fokus på det gode patientforløb for de mest sårbare patienter. Da klinikken er nystartet, har du mulighed for at være med til at skabe og præge tilbuddet. Dine primære arbejdsopgaver vil bl.a. være: Kliniske opgaver som f.eks. LFU, blodprøver, EKG, vaccinationer, kontrol- og udredning for livsstilssygdomme som diabetes, KOL men der vil også være opgaver af mere socialpædagogisk karakter. Udover de sygeplejefaglige opgaver, vil der også være opgaver af mere administrativ karakter så som telefonvisitation, varebestilling, og andre praktiske ting m.m. Vi forestiller os at: Du er positiv af natur, dygtig til at opbygge samarbejdsrelationer og ikke mindst indstillet på kreative og pragmatiske løsninger. Du kan indgå i et tæt samarbejde med patienterne, hospitalets personale og eksterne samarbejdspartnere, herunder rusmiddelcenter, herberg, hjemløseenhed, støtte-kontaktpersoner Har minimum 5 års bred erfaring som sygeplejerske med dansk autorisation, hvor erfaring fra praksis er en fordel, men ikke en forudsætning. Arbejdstiden forventes at være 32-37 timer/uge som udgangspunkt i dagstid på hverdage, men som tilbuddet udvikler sig kan aften og weekend komme på tale, da vi skal være der hvor vores patienter har behovet. Yderligere oplysninger : Du er meget velkommen til at kontakte overlæge Mette Enggård Falkensteen; akutmodtagelsen.bispebjerghospital@regionh.dk for yderligere information og/eller rekvirere en funktionsbeskrivelse. Ansøgningsfrist: Søndag d. 9. oktober 2022 Første samtale forventes at blive afholdt torsdag d. 13. oktober og en eventuel 2. samtale mandag d. 24. oktober. Du kan læse mere om hele Akutmodtagelsen på Instagram Akutmodtagelsen_bfh eller på Bispebjerg_og_Frb Hospital samt LinkedIn Bispebjerg Hospital, hvor du også kan finde nyheden om Flexklinik og Flexklinikkens Almen Praksis. Generelt om Akutmodtagelsen Vores Akutmodtagelse ligger centralt i byen og det præger vores patientklientel og arbejdsopgaver. Du vil blive en del af en arbejdsplads, hvor du møder patienter i alle aldre, med alverdens tilstande og symptomer. Vi kan mærke byens puls og Københavns aktiviteter og deraf spænder opgaverne vidt og kræver bred faglighed. Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med samme karakterkrav, som Sundhedsstyrelsen kræver af sundhedspersonale fra lande uden for EU, for at de kan få dansk autorisation. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet