Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Introduktionsstilling, Blodsygdomme, Aarhus Universitetshospital

  • Region Midtjylland Blodsygdomme
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Vil du være en del af lægegruppen i vores afdeling, lære hæmatologi og se patienter med infektionsmedicinske og interne medicinske problemstillinger, så er det lige dig vi søger. Vi har en introduktionsstilling (stillingsnr. 6620-14-01-i-01) som er ledig til besættelse 1. november 2022 eller snarest derefter. Din profil Fagligt engageret og bidrager til et højt fagligt niveau God til at samarbejde og har fokus på det tværfaglige arbejdsmiljø Lyst til at lære og samtidig mod på at lære fra sig ift. KBU-læger og studerende Udviser fleksibilitet og effektivitet i opgaveløsningen At du er interesseret i og har lyst til at lære mere om det hæmatologiske speciale Vi tilbyder En afdeling med et højt fagligt niveau, hvor der er fokus på patient tilfredshed, uddannelse, udvikling, forskning og arbejdsmiljø Ansættelse i en 12 måneders introduktionsstilling med grundig introduktion til dine arbejdsopgaver En bred uddannelse i hæmatologi, infektionsmedicin og intern medicinske problemstillinger Et godt læringsmiljø med fast undervisning mindst to gange ugentlig, og et tæt samarbejde mellem speciallæger og yngre læger Fast teamtilknytning med daglige konferencer i mindre teams Engagerede speciallæger, der giver dig faglig supervision Godkendt uddannelsesprogram og stillingen kvalificerer til at søge om hoveduddannelse i alle interne medicinske specialer Mulighed for at stifte bekendtskab med både klinisk og basal forskning Hvem er vi Blodsygdomme har et stort optageområde med hovedfunktion, har regionsfunktion for Region Midt samt højtspecialiseret funktion for Region Midt, Nord og Syd. Vi udreder, behandler og følger patienter med lymfeknudekræft, myelomatose, akutte- og kroniske leukæmier, kroniske knoglemarvssygdomme, og knoglemarvstransplantation. Afdelingen har 45 senge fordelt på to afsnit, 3 ambulatorier, eget laboratorium og en diagnostisk enhed. Vi har en aktiv forskningsenhed og et godt forskningsmiljø. I lægegruppen er vi 15 yngre læger og 27 speciallæger, som arbejder i fire teams. Dine arbejdsopgaver Du vil indgå i forvagtslaget på lige fod med afdelingens øvrige yngre uddannelseslæger. Det er et 8-skiftet forvagtslag, med delt vagt alle 7 dage om ugen. Forvagten er i tidsrummet kl. 23 til 8 et vagtfællesskab med Lever-, Mave- og Tarmsygdomme. Du vil være en del af afdelingens diagnostiske enhed hvor der laves forundersøgelser og udredningsplaner, gives svar på forundersøgelser og laves diagnostiske lumbalpunkturer. Du vil gå stuegang og være i afdelingens ambulatorier. Afdelingens læger i introduktionsstilling deltager på skift i Akutafdelingens 21-skiftede vagtlag for introduktionslæger. Yderligere oplysninger om afdelingen og stillingen kan fås ved kontakt til; Uddannelsesansvarlige overlæge Trine Silkjær, trinsilk@rm.dk eller 24900045 Cheflæge Niels Frost Andersen, nielande@rm.dk eller på 61709390 Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.