Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Vi mangler en uddannet lægesekretær

  • Region Sjælland
  • 21/09/2022
Deltid

Jobbeskrivelse

Vi søger uddannet lægesekretær 30 - 35 timer/uge Hjertemedicinsk Afsnit har 23 sengepladser og har et stort patientflow. Arbejdsdagene er travle med varierende opgaver både i forhold til de akutte indlæggelser, subakutte undersøgelser og mere langstrakte patientforløb. Det tværfaglige samarbejde er en vigtig del af funktionen som lægesekretær på Hjertemedicinsk Afsnit. Det er nødvendigt, at du har lyst til at være omdrejningspunkt både i forhold til kolleger, patienter og pårørende. Lægesekretærerne er ind over hele patientforløbet fra indlæggelse til udskrivning og eventuel planlægning af opfølgning. Kvalitetssikring af patientforløbene i forhold til kodninger og registreringer er også en del af det daglige arbejde. Som lægesekretær i Medicin 1 vil der også være opgaver for Afsnitsledelse og eventuelt deltagelse i vagtplanlægning og ambulatorieopgaver. Arbejdstiden planlægges i rul, hvor du kan forvente flest dagvagter, en weekendvagt hver 5. weekend og eventuelt aftenvagter. Vi gør meget ud af at få lagt vagterne i god tid og hjælper hinanden med byt, når det er nødvendigt. Der vil selvfølgelig være oplæring i arbejdsgange og speciale. Det er en fordel hvis du kender Sundhedsplatformen. Medicin 1 består af specialerne Hjertemedicin, Nefrologi og Endokrinologi. Vi er 30 lægesekretærer. Vi har fælles møder og fælles undervisning. Vi har et velfungerende superbrugerteam og samarbejder og hjælper hinanden på tværs af specialerne. Henvendelse til ledende lægesekretær Susanne Kramer 59 48 45 04/24921217 Om Holbæk Sygehus Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder. Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om  job på Holbæk Sygehus her. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet