Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social- og sundhedsassistent til Døgnrehabiliteringscenteret

  • Haderslev Kommune Rehabiliteringscentret
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Kom og bliv en del af aftenholdet. Pr. 1. november 2022 søger Døgnrehabiliteringscentret en dygtig social- og sundhedsassistent til at indgå i et spændende tværfagligt samarbejde omkring borgerens rehabiliteringsforløb. Er du engageret i dit fag og brænder du for at gøre en positiv forskel for borgere med forskellige former for funktionstab, så er denne stilling måske noget for dig. I Haderslev Kommunes ældrepleje arbejder vi målrettet med at skabe en værdifuld hverdag for vores borgere. Dette gør vi ved at hjælpe den enkelte borger med netop det, der er mest værdifuldt i hans/hendes hverdag og ved at prioritere nærvær, respekt og anerkendelse. Vi er i Senior og Rehabilitering i en rivende udvikling, hvor vi går foran i udviklingen af helt nye tilbud til borgerne. Vi afprøver aktuelt ”plejehjem i eget hjem”, etablerer selvstyrende tværfaglige teams i Hjemmeplejen og arbejder i vores E-distrikt med at re-designe vores services og implementere velfærdsteknologier. Hvem er vi? På Rehabiliteringscenteret er vi et tværfagligt team bestående af social- og sundhedspersonale, sygeplejersker samt ergo- og fysioterapeuter, som arbejder tæt sammen med borger og pårørende om det gode forløb. Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tankegang, hvor målet er at understøtte borgeren i hurtigst muligt at vende tilbage til et liv, hvor de oplever mest mulig selvstændighed og mindst mulig afhængighed af kommunen. Omdrejningspunktet er borgernes egne oplevelser af deres behov, ønsker og mål for et selvstændigt liv. Borgerne visiteres både fra eget hjem og regionens sygehuse til forskellige typer af ophold. Vi har mange og varierende opgaver der blandt andet indeholder udredning, behandling, rehabilitering, genoptræning og palliation, og arbejder i forløb på op til 8 uger. Rehabiliteringscentret har 22 midlertidige pladser til borgere med flere konkurrerende diagnoser og komplekse problemstillinger, som kræver en tværfaglig rehabiliteringsindsats. Døgnrehabiliteringen ligger i tilknytning til Plejecenter Kong Frederik IX, på Ribe Landevej 128 i Haderslev. Vi ønsker en kollega der: Trives med høj faglig kompleksitet og det tværgående samarbejde Med rehabiliterende tilgang arbejder med borgerne i tæt og positivt tværfagligt samarbejde Kan bevare overblikket, prioritere i både tid og behov, samt trives med at dagene aldrig er éns Arbejder systematisk og motiveres af at skabe ”den gode” afslutning af et borgerforløb ud fra borgerens mål og ønsker Er selvstændig, ansvarsbevidst og kan gå forrest, når der er brug for det Kommunikerer anerkendende med borgere, pårørende og kollegaer Ser muligheder frem for begrænsninger Har et positivt livssyn, humoristisk af natur og som trives i et uformelt arbejdsmiljø Har kendskab til IT på brugerniveau Vi kan tilbyde: Et job med indflydelse på arbejdet Mulighed for at sætte sit præg på et tværfagligt team, bestående af sygeplejersker, terapeuter, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere Et tværfagligt arbejdsmiljø Gode muligheder for personlig og faglig udvikling Et arbejdsklima der bygger på åbenhed og tillid til hinanden Engagerede kolleger og samarbejdspartnere Sundhedsordning Der arbejdes fortrinsvist i aftenvagt og hver 2. weekend. Løn- og ansættelsesvilkår Stillingen er på 30 timer ugentligt. Løn efter gældende overenskomst med forhandlingsberettiget organisation. Vil du vide mere? Kontakt leder Sarah Louise Ryttersgaard på telefon 24 24 87 47 eller på mail: slry@haderslev.dk Ansøgningsfrist Send din ansøgning, CV og bilag senest 25. september 2022. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 28. september 2022. Haderslev Kommune Haderslev Kommune er en værdibaseret organisation. Vores fælles værdier – ligeværdighed, enhed, tillid og trivsel – er afsæt for både ledelse og samarbejde, og der er fleksibilitet og frihed til forskel, når vi løser vores kerneopgave.