Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Onkologisk Afdeling søger erfaren psykolog til nyoprettet fast stilling i Klinik for senfølger efter kræft

  • Region Syddanmark
  • 21/09/2022
Deltid

Jobbeskrivelse

- stillingen kan være op til 32 timer, efter aftale. Klinik for senfølger er et tværfagligt tilbud til patienter med senfølger efter kræft. Vores mål er, at skabe én indgang for mennesker, der kæmper med senfølger. Vi ønsker at hjælpe den enkelte med at leve et så godt liv som muligt efter sygdoms- og behandlingsforløbet. Vi tager udgangspunkt i den enkeltes oplevelse af senfølgerne og arbejder med respekt for patientens ønsker og behov ud fra en bio-psykosocial tilgang. Klinik for Senfølger er forankret under Onkologisk afdeling R, men modtager også patienter fra andre sygehusafdelinger samt fra primær sektor. Klinik for Senfølger efter kræft arbejder med at udrede, afklare og behandle komplekse senfølger efter kræft eller kræftbehandling. Du kan læse mere om klinikken – Klinik for Senfølger OUH til kræft Du vil blive en del af et tværfagligt team bestående af læge, sygeplejersker og psykolog. Vi forventer også at kvalificere teamet med sexolog og fysioterapeut. Da der er tale om en ny klinik som har modtaget patienter siden primo 2022 har du en unik mulighed for at være med til at udvikle Klinik for Senfølger i samarbejde med de øvrige i teamet. Funktion Styrke den psykologfaglige indsats i Klinik for Senfølger efter kræft Udvikle samarbejdet om senfølger efter kræft, lokalt, kommunalt, regionalt og nationalt Varetage kortere psykologiske behandlingsforløb til patienter og deres pårørende Varetage visitation, og opfølgning af henviste patienter På sigt medvirke til forebyggelse af psykologiske senfølger Indsamle viden om og synliggørelse af allerede eksisterende tilbud omkring senfølger Varetage kommunikation til primærsektor omkring tilbud om senfølger Mulighed for at styrke forskning på området omkring senfølger Styrke kompetenceudvikling og vidensdeling på området Yde konsulentbistand og samarbejde med sundhedspersonale, som har kontakt til patienter med senfølger Undervisningsforpligtelser i forhold til senfølger Der vil være undervisningsforpligtigelse overfor tværfagligt personale, der deltager i pleje og behandling af patienter med senfølger efter kræftsygdom - i primær og sekundærsektoren på Fyn. Krav Autoriseret cand. psyk., gerne specialistgodkendt (f.eks.i sundhedspsykologi) Bred teoretisk og faglig tilgang til det kliniske arbejde med patienter og pårørende Interesse for Senfølger Gerne et kendskab til arbejdet med alvorligt syge patienter Gerne erfaring med tværfagligt samarbejde Vi kan tilbyde dig En afdeling med fokus på et godt arbejdsmiljø, og et tæt tværfagligt samarbejde Erfarne og dygtige kolleger, der bidrager til en god hverdag Et sted, hvor der er mulighed for faglig sparring med afdelingens øvrige psykologer En afdeling som har fokus på muligheder for uddannelse Kommissorium kan rekvireres på ode.r@rsyd.dk Ansøgning stiles til chefsygeplejerske Trine Bruus Zachariassen Ansøgningsfrist 29 . september 2022 Ansættelsessamtaler forventes afholdt 6. oktober 2022