Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Specialpsykolog søges til døgnafsnit, Børne-og ungdomspsykiatri, Aabenraa

  • Region Syddanmark
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Er du Specialpsykolog og brænder for at arbejde i døgnafsnit med børn/unge og deres netværk? Er du fagligt engageret og vil du være med til at bidrage til at levere den bedste behandling i børne- og ungdomspsykiatrien? Så er det dig vi søger! Vi har en fast stilling som specialpsykolog på 37 timer/uge i vores dag - og døgnafsnit, Aabenraa pr. 1. oktober 2022 eller efter aftale. Afsnittet modtager børn og unge i alderen 13 til 19 år til indlæggelse i vores døgnafsnit. Fokus er observationer, udredning og behandling. Vi arbejder teambaseret og tværfagligt og vi vægter at den unge og familie modtager kvalificeret behandling og støtte under hensynstagen til deres ønsker og behov. Afsnittets behandlerteams består af læger, sygeplejersker, socialrådgivere, pædagoger, SSA´ere, ergo- og fysioterapeuter samt studerende. Der er køkken, sekretariat og intern skole knyttet til afsnittet. Der er forældre- og patientpeers ansat i afsnittet. Afsnittet rummer 18 sengepladser, hvor 4 senge er normeret til patienter med spiseforstyrrelser. Afsnittet udreder og behandler patienter inden for alle børne- og ungdomspsykiatriske specialer. Vi søger en specialpsykolog, der skal løse opgaver inden for hele spektret, men det er en fordel, hvis du har viden om og lyst til at arbejde med spiseforstyrrelser. Som specialpsykolog referer du fagligt til den ledende overlæge og indgår i et tæt samarbejde med øvrige behandlere og plejepersonale. Afsnittet har fokus på høj faglighed, uformel omgangstone og godt arbejdsmiljø med fokus på sikkerhed og trivsel i det daglige arbejde. Vi søger en kollega; Der er uddannet specialpsykolog, men vi modtager også gerne ansøgninger fra andre erfarne, kliniske psykologer, der ikke er uddannet specialpsykolog Har klinisk erfaring og interesse for børne- og ungdomspsykiatriske speciale, inklusiv behandlingserfaring Der har erfaring fra akut- og døgnpsykiatrien, dog ikke en betingelse Der trives med tæt samarbejde i en tværfaglig kontekst og forstår værdien af et tæt og respektfuldt samarbejde med relevante tværsektorielle aktører, som skole, PPR, sagsbehandler m.fl. Har gode formidlingsevner Er god til at bevare overblikket, også når det går stærkt Dine arbejdsopgaver: Diagnostisk udredning og psykologisk behandling i tæt samarbejde med afsnittets ledende overlæge Organisering og planlægning af kommende og igangværende indlæggelsesforløb Individuelle samtaler og familiesamtaler Deltagelse i og ledelse af afsnitskonferencer Bidrage med undervisning og supervision efter kompetencer Bidrage til udvikling af afsnittets tilbud i samarbejde med afsnitsledelsen Vi tilbyder dig: En spændende stilling med selvstændigt ansvar, faglige udfordringer og en hverdag med varierede psykologfaglige opgaver En arbejdsplads i en positiv udvikling, med fokus på godt arbejdsmiljø, høj faglighed og vedvarende fokus på at skabe de bedste betingelser for vores patienter og pårørende At indgå i et monofagligt fællesskab med mere end 60 andre psykologer (specialpsykologer, kliniske psykologer og SPU’ er) Gode udviklingsmuligheder, herunder faglig sparring, kompetenceudvikling og relevant supervision efter behov Praktiske oplysninger: Ansøgningsfristen er til og med d. 25/9-22. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 39 i Aabenraa. Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til oversygeplejerske Louise Foldager Danielsen, tlf. 24401219 eller Ledende overlæge Gitte Vittrup 99448627, eller afdelingschef Louise Schwartz tlf. 2364 2143 Løn- og ansættelsesvilkår: Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst indgået mellem Dansk Psykologforening og Danske Regioner. Der anvendes prøvetid på 3 måneder, hvis du ikke allerede er ansat i region Syddanmark. Der indhentes børne- og straffeattest. Du kan læse mere om afdelingen på hjemmesiden om Psykiatrien i Syddanmark Om afdelingen: Børne- og ungdomspsykiatri Sydjylland varetager det børne- og ungdomspsykiatriske udrednings- og behandlingsarbejde i Sydjylland. Afdelingen har ca. 350 ansatte fordelt på tre matrikler Vejle, Esbjerg & Aabenraa. Den overordnede ledelse varetages af afdelingsledelsen bestående af chefsygeplejerske og afdelingschef. Afdelingen er opdelt i faglige matrixenheder på tværs af matrikler, der ledes af funktionsledere i samarbejde med ledende overlæge med henblik på at kunne tilbyde ensartet, højt kvalificeret udredning og behandling.