Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Oversygeplejerske søges til Urinvejskirurgisk sengeafsnit

  • Region Midtjylland Urinvejskirurgi
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Oversygeplejerske søges til Urinvejskirurgisk Sengeafsnit pr 1. november 2022 eller efter aftale Hvem er du? Har du lyst til at være leder af en afdeling med mange højtspecialiserede funktioner, stor kompleksitet, mange samarbejdsrelationer, være en understøttende funktion i vores vision for afdelingen om at have de bedste patientforløb, samt at vores medarbejdere er vores fundament for, at vi lykkes - og ikke mindst – har du hjertet på rette sted og kan være den, som viser retning for 42 sygeplejersker, 3 sosu-assistenter og 2 fysioterapeuter på Urinvejskirurgi, så læs endelig videre. Hvem er vi? Afdelingen har et sengeafsnit på AUH med 29 senge samt eget akut afsnit. Vores store klinik aktivitet forgår på tre matrikler. Urinvejskirurgi rummer derudover en veldrevet forskningsenhed og et velfungerende sekretariat. Der er to oversygeplejersker samt en sygeplejefaglig stab bestående af en uddannelsesansvarlig sygeplejerske, to kliniske sygeplejespecialister og en udviklings- og kvalitetsansvarlig sygeplejerske. I samarbejde med afdelingsledelsen og stab har afdelingen fokus på supervision, dialog og involvering, dette af såvel medarbejdere som funktionsledere. På tværs af faggrupperne arbejdes der ligeledes løbende med arbejdsmiljøet, da vores vision er at være en afdeling med rummelighed, ordentlighed og højt humør, hvor alle føler social- og faglig tryghed bl.a. understøttet af vores Basis kurser for sygeplejersker. Hvad ønsker vi os? Sengeafsnittet har stort fokus på supervision, kompetenceudvikling, tværfaglighed og nytænkning, hvor inddragelse og dialog er et vigtigt redskab i værktøjskassen. Derfor er motivations - og højtudviklede kommunikative evner en nødvendighed. Ovenstående værktøjer ser vi som en nødvendighed for at opnå god trivsel, rekruttering og fastholdelse/tilknytning af medarbejdere. Som oversygeplejerske på Urinvejskirurgi er det vigtigt, at du har øje for den enkelte medarbejder og fokus på bedste brug af den enkeltes kompetencer og muligheder for videre udvikling. Dette kræver en involverende og dialogbaseret ledelsesstil. Vi søger en oversygeplejerske der kan styrke fagligheden igennem involvering og udvikling har mod og lyst til at gå forrest og være synlig i klinisk praksis har et stærkt fagligt fokus besidder stærke samarbejds- og kommunikationsevner besidder rummelighed og evner at sætte retning og rammer for medarbejdere har gennemslagskraft og evner at agere og træffe beslutninger i pressede situationer har lyst til og interesse for at arbejde med komplekse forløb kan sikre optimal udnyttelse af ressourcer. Vi kan tilbyde en spændende og selvstændig lederstilling engageret personale med høj faglighed gode tværfaglige samarbejdsrelationer opbakning og tæt samarbejde med afdelingsledelsen og øvrige funktionsledere en uforudsigelig og spændende hverdag. mulighed for videreuddannelse Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. For yderligere oplysninger kan du kontakte oversygeplejerske for klinikken Trine B. Madsen på tlf. 3091 5364 eller cheflæge Anette Ryslev på tlf. 4017 8902. Ansøgningsfristen er den 25. september 2022, samtaler afholdes uge 39. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.