Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske , Team for medicinske patientforløb

  • Region Midtjylland Medicinsk Afdeling
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Sygeplejersker søges til nyoprettet team for akutte accelererede medicinske patientforløb. Vi opretter et nyt team - en kombination af akut og medicinsk – vil du være med? I Medicinsk Afdeling starter vi et team, som skal have det bedste fra to verdener: både det medicinske speciale og det akutte speciale! - Og vi går helt klar efter, at det bliver ligeså super godt og effektivt, som det lyder! Vi er godt i gang med at definere vores kommende afsnit; nu mangler vi dig, der vil være med til at sætte dit præg på afsnittet! Patientgrupperne forventes at være indlagt kort tid hos os og derefter enten overflyttet til stamafdeling eller udskrives efter endt ophold i vores team. Det er derfor af stor betydning, at du kan være en del af både skiftende og akutte patientforløb. Brænder du for det akutte forløb, men uden de første 6 timer fra patientens ankomst til hospitalet, eller brænder du for de medicinske accelerede forløb? Så vil vores nye team være noget for dig! Vi har brug for dig enten pr. 1. oktober, november eller december 2022 (da vi forventer at åbne flere pladser løbende). Hvem er du? Dine faglige kvalifikationer: Vi forestiller os, at: ·         du er uddannet sygeplejerske med bred erfaring. (Evt. medicinsk, akut, psykiatrisk). ·         du har høje relationelle og kommunikative kompetencer. ·         du kan være i et nyt team, som ligger i en etableret afdeling. ·         du er god til at skabe en hurtig kontakt ·         du brænder for i fællesskab at værne om og dyrke det gode arbejdsmiljø. ·         du har flair for IT-systemer. Dine personlige kvalifikationer: Vi forestiller os, at: ·         du spiller dig selv - og andre – gode. ·         du er mødestabil, har en høj arbejdsmoral og er omstillingsparat. ·         du vægter ansvarlighed og ordentlighed højt. ·         du er til "fart over feltet" og trives i et miljø, hvor to dage ikke er ens. ·         du er nysgerrig, positiv og imødekommende. ·         du er loyal over for trufne beslutninger. ·         du er opsøgende og vil dele din viden med dine kollegaer. ·         du ser en styrke i at arbejde tæt i et tværfagligt team. Vi tilbyder et job i et spændende team! Du får mulighed for at sætte dine faglige og personlige kompetencer i spil og videreudvikle disse og hermed bidrage til vores faglighed og kultur i afdelingen. Hvem er vi? Teamets fysiske placering bliver i Sengeafsnit for Lungesygdomme, og ledelsen af teamet bliver oversygeplejerske Michael Ahle Stadsbjerg fra Sengeafsnit for Lungesygdomme. I stillingen som sygeplejerske med specialefunktion i det nye team har vi ansat Kirsten Starklint - som har bred erfaring med sig. Antallet af sengepladser, der åbnes, er endnu ikke fastlagt. Det team, der åbnes op, råder aktuelt over 9 pladser. Lægefagligt er afsnittet organiseret under det geriatriske speciale. Der vil i dagtid være tilstedeværelse af speciallæge og en eller flere uddannelseslæger, som sammen vil lægge planer for patienterne i det medicinsk korttidsafsnit. Ofte vil speciallægen i korttidsafsnittet være geriater, men funktionen kan også blive varetaget af speciallæge fra andre specialer. Patientgruppen til korttidsafsnittet vil løbende blive afklaret - men vi forventer det kan være: Cerebralt påvirkede patienter, hvor årsagen ikke er fastlagt. Patienter med organpåvirkning, hvor årsagen ikke er fastlagt. Patienter, som evt. vil kunne udskrives i løbet af kort tid: Infektionspatienter, som forventes skiftet til tablet/udskrives med hjemme-i.v. antibiotika. Dehydrerede/elektrolyt-derangerede patienter, som måske kan udskrives efter rehydrering. Intoksikerede patienter. Patienter, som ved indlæggelsen vurderes at profitere af en ganske kort indlæggelse. Teamet bliver kendetegnet ved: Korte akutte accelerede patientforløb. Ikke to dage bliver ens. Tæt samarbejde med kollegaerne fra Sengeafsnit for Lungesygdomme. Et konstruktivt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde med tværfaglige konferencer. At gensidig anerkendelse, viden- og erfaringsdeling og kvalitetsudvikling er en naturlig del af hverdagen. Plejeformen og alle de gode tilbud – sammen med et godt arbejdsmiljø - bliver som i Sengeafsnit for Lungesygdomme, hvilket vil sige, at du tilbydes: refleksion, ugentlig undervisning, coachingsamtaler, etisk refleksion, mulighed for videreuddannelse og faglig udvikling og en KLASSE velkomst. Vi tilbyder dig: Unik mulighed for at sætte dit præg på et nyt team! Mulighed for at kombinere det medicinske og det akutte. Yderst dedikerede kollegaer - som er kanon gode til vores speciale. En hverdag præget af uforudsigelighed, hvor vi holder fokus på kvalitet og udvikling. Ugentlig undervisning, tavlemøde og refleksionsseance. Høj prioritet af klinisk kompetenceudvikling og anvender bl.a. SKIK som redskab til læring. Weekend-arbejde hver 3. weekend i 8-timers vagter. Engagerede kolleger, som interesserer sig for hinanden og sætter pris på at bevare vores gode arbejdsmiljø. Et afsnit, hvor alle kender alle - og hvor vi formår at spille hinanden gode. Et afsnit hvor vi har flere dage med kage end uden. Flagene ligger klar til at blive sat op på din første dag! Stillings- og funktionsbeskrivelse Du kan læse mere om Afsnit for Lungesygdomme på vores hjemmeside (vi arbejder hurtigt - faktisk så hurtigt, at der ikke på hjemmesiden står beskrevet dette nye team i afdelingen, men bare rolig, det kommer!) https://www.regionshospitalet-goedstrup.dk/ Er du interesseret, eller har du spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe eller skrive til: Oversygeplejerske Michael Ahle Stadsbjerg tlf. 7843 0438. Mail: MiCSTA@rm.dk Vi byder meget gerne på en kop kaffe eller en Pepsi Max! Du er også velkommen til at kontakte sygeplejerske med specialefunktion Lene Møller Schmidt på tlf. 7843 6610, og fra 1. oktober kan du også træffe sygeplejerske med specialfunktion Kirsten Starklint på samme nummer. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest. Du kan søge stillingen ved at klikke på "søg job". Vedhæft din ansøgning og dit CV sammen med relevante bilag. Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest søndag den 23. oktober 2022. Samtaler afholdes løbende - dog senest mandag den 24. oktober. Anfør derfor gerne i din ansøgning om du kan starte 1. oktober, 1. november eller 1. december – tak. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.