Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Administrativ medarbejder med koordinerende opgaver til Arkivenheden, Sundheds-It & Digitalisering ved Hospitalsstaben, Aarhus Universitetshospital

  • Region Midtjylland Stab, Sundheds-It og Digitalisering, Kliniske Støttefunktioner
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Deltidsansat (op til 18t/uge) administrativ medarbejder søges til Arkivenheden, Sundheds-It & Digitalisering, Hospitalsstaben, Aarhus Universitetshospital (AUH) Vi har en stilling der passer til dig, hvis du trives med at hjælpe i et stille men meningsfyldt arbejde i sundhedsvæsnet, og har stærke administrative og organisatoriske kompetencer. Sundheds-It & Digitalisering søger en dygtig og engageret kollega, som brænder for at sikre høj kvalitet og pålidelige løsninger i vores Arkivenhed på Aarhus Universitetshospital. Stillingen kan være velegnet for dig, hvis du er tilkendt fleksjob eller har andet erhverv med plads til faste timer hos os. Vi tilbyder: I Sundheds-It vil du være en del af et lille team, der understøtter klinikernes behov for at få fremfundet arkiverede patientjournaler der rekvireres til behandling og forskning med mere. AUH’s Arkivenhed varetager et større lager med fysiske arkiver, samt en række it-løsninger der anvendes til at digitalisere arkiverne i forbindelse med fremfinding. Arkivenheden består af denne opslåede stilling samt to fuldtids kontorassistenter, hvis primære opgaver er fremfinding, indscanning og sortering af journalmateriale. Du vil være tilknyttet Sundheds-It, Kliniske Støttesystemer, men Arkivenheden fungerer med en høj grad af autonomi og er fysisk placeret et andet sted end størstedelen af Sundheds-It. Netop for at understøtte denne autonomi, er der behov for en koordinerende medarbejder, der kan håndtere og koordinere det daglige arbejde og opgaver der strækker sig over længere tid – og samarbejde med linjeledelsen om mere komplekse opgaver og eventuelle udfordringer. Du vil primært samarbejde med de to fuldtidsansatte kollegaer placeret på arkivlageret, din nærmeste leder og de afdelinger der aftager vores tilbudte ydelser. Vores miljø er præget af en uformel omgangstone, hvor der både er plads til fordybelse og latter i hverdagen. Opgaver i Arkivenheden: Du vil blandt andet skulle arbejde med: daglig koordinering af arbejdet i Arkivenheden, herunder: prioritere og fastholde fokus på opgaver strukturere og understøtte varieret arbejde, der tilgodeser godt arbejdsmiljø og trivsel for dig selv og dine kollegaer i Arkivenheden kommunikere med de kliniske afdelinger, forskere og andre aftagere af Arkivenhedens ydelser samarbejde med linjeledelsen om strategiske og større opgaver i Arkivenheden koordinere og fastholde opgaver der strækker sig over længere tid, evt. med inddragelse af vikarpersonale hvis opgaver skal skaleres op samarbejde med nærmeste leder og kommuner om jobprøvningsforløb, praktikker eller lignende oparbejde forståelse for de It-systemer der benyttes i Arkivenheden, og samarbejde med It-afdelingen og private leverandører om at få serviceret og driftssikret løsningerne – der er intet krav om dyb, systemteknisk forståelse, men du skal være klar til at dykke lidt ned i kompleksiteten, og have en grundig forståelse for systemernes anvendelse, brugeradgange og lignende. oparbejde forståelse for journallovgivningen, regler for opbevaring og særregler for udvalgte arkiver. hjælpe med almindelige, daglige opgaver med fremfinding og indscanning – også for at have føling med opgaverne og it-systemerne i Arkivenheden Din faglige baggrund er ikke afgørende. Sundhedsfaglig viden og erfaring kan være en fordel, men er ikke et krav. Men i sidste ende er vi meget mere optaget af din sammensætning af kompetencer, så send gerne en ansøgning, hvis du tænker du er den rette kandidat. Vi søger en åben og udadvendt kollega, som kan trives i en deltidsstilling i en hverdag, der kan være præget af rutineopgaver og til tider kan være lidt stille. Da alt arbejde i Sundheds-It omhandler it-løsninger, er det vigtigt, at du har en god grundlæggende forståelse for IT, samt nysgerrighed og energi på at lære nyt om it på et af landets største hospitaler. De faglige og personlige kvalifikationer vi leder efter, er bl.a. at du har interesse og flair for at udforske og anvende IT-systemer erfaring med anvendelsen af IT generelt, og gerne logistik, lagerstyring eller indscanningssoftware. Godt kendskab til Region Midts IT-systemer er en stor fordel en baggrund i sundhedsvæsnet og kendskab til journaler og deres håndtering er ligeledes en stor fordel godt øje for kliniske arbejdsgange og processer der involverer patientjournaler, eller mod på at lære det god organisatorisk forståelse ift. at servicere en stor og kompleks organisation gode samarbejdsevner, er åben og udadvendt med et godt blik for kommunikation med forskellige samarbejdspartnere stærke kommunikative kompetencer både i skrift og tale lyst til at være en del af et team med et stærkt fællesskab og hang til humor en selvstændig tilgang, med gode evner til at strukturere, planlægge, prioritere opgaver samt løse udfordringer en struktureret tilgang med et godt overblik evner til at have mange igangværende opgaver positiv tilgang til udfordringer og problemløsning personlige kompetencer der understøtter det faglige arbejde. Du er gerne rolig og kan trives i en lille, tæt personalegruppe, der på mange måder ”klarer sig selv” i det daglige. Kort om Sundheds-It & Digitalisering: Sundheds-It er en del af Hospitalsstaben på AUH. Vi arbejder med at understøtte gode patientforløb og arbejdsgange ved hjælp af it og digitalisering. Opgaverne ligger inden for projektledelse, konsulentopgaver og support af it-systemer til hele hospitalet. Ansatte i Sundheds-It & Digitalisering kommer med forskellig baggrund som f.eks. sygeplejersker, diverse akademikere, lægesekretærer, radiografer, It-baggrund, projektledere m.m. Sundheds-It kan tilbyde en afvekslende hverdag med mange udfordringer i et uformelt kollegialt miljø, hvor det tværfaglige samarbejde med kolleger fra hele hospitalet vægtes højt. Sundheds-It har deres primære kontor på Hedeager 3, 8200 Aarhus N, men indeværende stilling vil primært arbejde på Sintrupvej i Brabrand. Vi har flekstidsordning. Praktisk om ansøgningsprocessen: Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Funktionsleder Ulf Larsen på 2341 1918 eller på ulflas@rm.dk Der er tale om en fast deltidsstilling på max 18 timer/uge. Stillingen ønskes besat snarest muligt, og er også velegnet for ansøgere i fleksjob. Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende HK-overenskomst. Send din ansøgning vedlagt relevante bilag, således den er os i hænde senest 21.09.2022 Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den mandag den 26.09.2022 Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.