Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Socialfaglig og sundhedsfaglig personale til nyopstartet opholdssted i Rækker Mølle ved Skjern.

  • Opholdsstedet Forza
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Er det dig vi mangler? Er du uddannet pædagog, fysioterapeut, ergoterapeut, sygeplejerske eller SSA? Har et du brændende hjerte, for at arbejde med socialt og psykisk sårbare unge mennesker? Er du fagligt stærk? Og formår du, at omsætte din faglighed til praksis? Så kan DU være den profil, som vi står og mangler! Vi er opholdsstedet Forza. Vi er et nyopstartet socialpædagogisk opholdssted (§66 stk. 1 nr. 6), som søger dygtige og kvalificerede medarbejdere. Vi er placeret i Ringkøbing-Skjern kommune og har plads til 5 unge mennesker i alderen 12-17år. Vores rammer ligger i et idyllisk naturskønt område med masser af dyreliv, ro og plads til aktiviteter. Vores teoretiske- og metodiske fundament, hviler på mentalisering og de psykodynamiske elementer i udviklingspsykologien. Dertil er vi kraftigt inspirerede af neuro- og kognitionspsykologien. Desuden har vi et stort fokus på samarbejdet mellem de ‘systemer’/instanser, som navigerer i og omkring den unges liv. Vi vægter en høj faglighed og professionalisme i det daglige, hvilket ligeledes betyder, at vi tilbyder gode muligheder for efter- og videreuddannelser. Vi er et stærkt team med en høj faglighed, som mangler en medarbejder med samme. Overordnede arbejdsopgaver: - Være en del af teamet, der er med til at de unge på Forza modtager den socialfaglige indsats, som er beskrevet i den unges handleplan og i Serviceloven samt lov om voksenansvar. - Være motivator og nøgleperson i hverdagens aktiviteter og gøremål, så den unge støttes ift. at fremme sundhed, trivsel og livskvalitet. - Være i kontaktteam og derigennem varetage rollen som primære og/eller sekundære kontaktperson, ud fra kontaktteambeskrivelse. - Være i stand til både gennem selvstændighed og samarbejde, at kunne udfærdige en status-update, behandlingsplan og anden pædagogisk dokumentation, med en tydelig ‘rød tråd’ fra metode til beskrivelsen. - Det forventes at medarbejderen til enhver tid er fortrolig med og orienteret om den unges- og opholdsstedets procedurer, politikker og arbejdsgange samt praktiske opgaver. Det daglige arbejde består af: - At du støtter den enkelte unge i selvstændigt at kunne udføre dagligdagens gøremål med udgangspunkt i den enkeltes funktionsniveau og handleplan. - At du fagligt kan dokumentere og orientere dig omkring den unge på NordicPas (dokumentationsplatform) ift. daglig dokumentering, BVC (risikovurdering) og anden relevant dokumentation. - At du indgår i et tværfagligt arbejde med aktuelle samarbejdspartnere – herunder kommuner, lægehuse, SSP m.v. - At du tager del og medansvar for, at de fysiske rammer på Forza fremstår i stand, ryddelige og rene. - At du støtter den unge igennem en overskuelig hverdag gennem deres dagsstruktur, planer og er realistisk ift. kravsætning og mål. - At kunne indgå relationelt, yde omsorg og skabe tryghed for den enkelte unge på hver deres præmisser. - At du støtter den enkelte unge til at blive så selvstændig og ansvarsbevidst som mulig, således der skabes fokus på at det endelige mål er, at den unge kan klare et så selvstændigt liv som muligt med minimal støtte. - At du udlevere medicin ud fra de angivne medicininstrukser og tidspunkter jf. procedure på Forza - At du udfører ADL træning med de unge i form af støtte og motivering til rengøring, tøjvask, personlig hygiejne og ugentlige maddage. - At du udviser kollegial støtte og bidrager til et godt arbejdsmiljø, hvor du værdsætter tværfaglighed, professionalisme og diversitet. - At du som pædagog hver dag har fokus på din mentale og fysiske tilstand og sikkerhed. - At du taler med dine kollegaer og din ledelse omkring dine refleksioner og oplevelser med de unge. Så hvis du bl.a. finder det spændende at være kulturskaber, kontinuerligt at have optimering for øje, tænke udvikling og være med til at implementere, bidrage med høj pædagogisk faglighed, så er det muligvis dig vi søger. Kan du se dig selv i en udfordrende, udviklende og spændende stilling, samt nikke genkendende til flere af ovenstående, så hører vi gerne fra dig. Stillingen er en 37 timers stilling med ansættelse pr. 01.10.2022, eller snarest. Der vil afholdes løbende samtaler. Vi har flere vagtlagstyper, herunder dag, aften, døgn, rådighedsvagt (sovende) samt weekend (hver 3. weekend). Vi er dog fleksible og lydhør ift. ønsker. Krav til kørekort B. Har du spørgsmål til ovenstående eller ønsker at høre mere, så kontakt en af nedenstående: Anders Sørensen +45 28 68 69 35 Pædagogisk leder Brasanna Pushpadas +45 28 97 69 35 Daglig leder Vi ser frem til at høre fra dig.