Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Nyoprettede stilling på Hjertemedicinsk afdeling, Gentofte - Det bedste fra to verdner

  • Herlev Hospital
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Vi søger en erfarne sygeplejerske til en kombinationsstilling mellem vores ambulante Hjertemedicinsk klinik og sengeafsnittet på Gentofte Hospital. Vi mangler lige netop dig der ser en stor værdi i, og har kompetencer til både at arbejde med hjertepatienter i vores sengeafsnit og i vores klinik. Denne stillingstype giver en unik mulighed for at være med til at optimere og arbejde med sammenhængende patientforløb for vores hjertepatienter, samt være med til at arbejde på tværs i afsnittene. Vi forstiller os at du arbejder i et rul på 14 dage i sengeafsnittet med en weekendvagt, derefter 14 dage i klinikken. Stillingen er på 32-37 timer. I Hjertemedicinsk afdeling er vores vision, at både patienter, pårørende og personale oplever at blive godt behandlet. Vi tilbyder dig som ny medarbejder et onboarding program som styrker dig i integrering og udvikling såvel fagligt som personligt. Vi er en stor afdeling med høj patienttilfredshed, et humørfyldt arbejdsmiljø og en dygtig og engageret personalegruppe, som er gode til at samarbejde Vi sætter en stor ære i at være i rivende udvikling indenfor kardiologien i samarbejde med vores forskningsenhed. Klinik 1 og 2 Vi er et velfungerende ambulatorie, med 21 erfarne kardiologiske sygeplejersker, der dækker mange funktioner indenfor kardiologien. Ambulatoriet består af sygeplejedrevne klinikker indenfor følgende områder Hjertesvigt, Rehabilitering, Arytmi, Analyse og Iskæmi. Derudover udføres der ultralydsscanninger og arbejdstest. Vi har mange korte patientforløb med individuelle sygeplejekonsultationer, der stiller krav til høj faglighed, kommunikation og medinddragelse Vi tager udgangspunkt i dine ønsker og kompetencer i forhold til hvilken klinik du skal arbejde i. Vi lytter til ideer og understøtter, at nye tiltag kan afprøves. Vi prioriterer ugentlig undervisning. Vi arbejder på hverdage fra 7.30-15 Sengeafsnit Vi er en blandet, erfaringsmæssig, personalegruppe på ca. 50 kollegaer besående af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter sam social- og sundhedshjælpere, som alle har prøvet at være nye, og derfor gør en dyd ud af, at vores nye kollega skal føle sig velkommen. Vi griner, hjælper hinanden og får det bedste ud af dagene, også de travle. Vi er en sengeafdeling der modtager akutte kardiologiske patienter, men også elektive patienter til planlagt kirurgi. Så du vil opleve en meget varierende hverdag, med mange spændende faglige udfordringer. Vi tilbyder undervisning flere gang ugentligt, og der er altid mulighed for faglig sparring med kollegaer og afdelingens to kliniske sygeplejespecialister. På sengeafsnittet arbejder vi i blandede vagter, og i gennemsnit hver 3. weekend. Vi søger en sygeplejerske som: Har kardiologisk erfaring. Kan lide at arbejde selvstændigt, men også som en del af et større team. Du er god til at bede om vejledning/støtte ved behov Kan kombinere sin viden fra begge afsnit Er kreativ og kan se muligheder for udvikling. Vi værdsætter mod og entusiasme. Gør alt for at patienter og pårørende føler sig godt behandlet. Har et godt overblik og er god til at kommunikere og medinddrage patienter og pårørende. Skal være en god kollega, der aktivt bidrager til et positivt arbejdsmiljø, hvor alle føler sig godt behandlet. Generelt om afdelingen: Afdeling for Hjertesygdomme ligger på både Herlev og Gentofte Hospital. Afdelingen har et samlet optageområde på 1,2 millioner indbyggere, og har en stor samlet aktivitet – i 2022 havde vi ca. 12.000 indlæggelser og ca. 60.000 ambulante besøg. Afdelingen har universitetsfunktion samt status som Center of Global Excellence for pleje, behandling og forskning i international særklasse. Afdelingen består af sengeafsnit og ambulatorier på begge matrikler, en pacemakerklinik og en operationsklinik. Her foretages alle former for kardiologiske undersøgelser og behandlinger – herunder invasiv diagnostik og behandling af iskæmisk hjertesygdom, implantation af pacemakere og ICD-enheder, radiofrekvens ablation samt elektrofysiologiske undersøgelser. I beskriverenheden gennemgås ca. 80.000 EKG ‘er årligt. Begge matrikler har veletablerede forskningsenheder. Sygeplejeforskning er et indsatsområde, hvorfor der er ansat to sygeplejersker i seniorforskerforløb til bl.a. at forestå forskning i klinisk sygepleje samt vejlede og støtte i lokale udviklings – og forskningsprojekter. Hvis du vil høre mere om afdelingen er du velkommen til at kigge forbi til en kop kaffe eller du kan kontakte: Oversygeplejerske Christina Hupfeld på tlf. nr. 20 57 24 66 fra hjertemedicinsk klink 1og 2 eller Oversygeplejerske Pernille Jensen tlf. 20 22 41 98 fra hjertemedicinsk sengeafsnit. Ansøgningsfrist 29.09.22 – der afholdes løbende samtaler. Du kan læse mere om afdelingen på www. Sundhed. dk Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet