Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Pædagogiske eller sundhedsfaglige medarbejdere til aftenvagt på demenscentret Pilehuset

  • Københavns Kommune Pilehuset Bystævneparken
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Vi søger kolleger, der gerne vil gøre en forskel, og som kan få det bedste frem i sig selv og andre. Hvis du synes, at demens lyder spændende, så læs med her! Demenscentret Pilehuset søger dygtige social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, sygeplejersker, pædagoger, pædagogiske assistenter eller lignende til aftenvagt. Du skal være god til at aflæse, leve dig ind i og imødekomme andre menneskers behov og følelser. Om os Demenscentret Pilehuset er et specialiseret tilbud til borgere med demens. Der er 124 borgere og ca. 200 ansatte i huset. I vores hus er vi tværfagligt ansat på vores seks afdelinger. Vores erfaring fortæller os, at tværfaglighed er en vigtig forudsætning for at yde den bedst mulige pleje og omsorg for mennesker, som har fået demens. Vores afdelinger er fordelt på seks enheder En demensenhed til borgere med Alzheimers og vaskulær demens En enhed med midlertidige aflastnings- og vurderingspladser En specialenhed for borgere med Huntingtons sygdom En specialenhed for borgere med frontotemporal demens En specialenhed for borgere med erhvervet hjerneskade Et dagtilbud for borgere med demens, som bor i eget hjem Vi er et hus med højt til loftet og plads til den kreative udfoldelse. Vi ser muligheder hos vores borgere. Vores vigtigste opgave er, at borgerne oplever trivsel, og det er den vej, vi udvikler os fagligt. Vi prioriterer mono- og tværfaglige møder højt. Vi højner vores faglige kvalitet ved løbende at anvende den personcentrerede metode DCM. En gang årligt tager vi på temadage med en overnatning. Vi afholder interne temadage med fagligt indhold seks gange årligt. Hver afdeling afholder fællesmøde hver sjette uge. De mange gode resultater skabes til daglig af et dygtigt og engageret tværfagligt personale, der består af sygeplejersker, pædagoger, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter samt social- og sundhedshjælpere, som i samarbejde med de berørte borgere og de pårørende yder en kæmpe indsats. Som medarbejder i huset skal du deltage i tværfaglige teamdage, så samarbejdet med de øvrige medarbejdere/vagthold kan koordineres. Som medarbejder i huset skal du hjælpe med til at sikre, at den enkelte borger oplever livskvalitet, bl.a. gennem et sundhedsfagligt fokus på borgerens almene tilstand borgeren får opfyldt de grundlæggende psykologiske og fysiske behov (i overensstemmelse med Tom Kitwoods teori om personcentreret omsorg) rammerne og omgivelserne støtter op omkring borgeren, så funktioner bevares og måske endda styrkes der sættes fokus på sundhedsfremme og forebyggende tiltag med udgangspunkt i Københavns Kommunes ældre- og demenspolitik, kvalitetsstandarder og indsatskatalog for sygepleje Som en del af det tværfaglige team indgår du i arbejdet omkring borgerne i alt fra aktiviteter og måltider til personlig pleje. Vi forventer, at du bidrager med dit monofaglige perspektiv på borgerne og stiller skarpt på borgerens sundhedsmæssige tilstand. Særlige ergoterapeutfaglige opgaver er: vurdering af borgernes behov for vedligeholdende træning, genoptræning, hjælpemidler og screening af borgerne ved indflytning. Særlige terapeutfaglige opgaver er: screeninger indenfor bl.a. dysfagi, ADL, sansedeprivation m.m., håndtering af hjælpemiddelområdet og handleplaner for vedligeholdende aktiviteter. Særlige sundhedsfaglige opgaver er: medicinhåndtering, sundhedsfaglige vurderinger af borgerne, kontakt med læger og ernæringsscreeninger. Personlig pleje er en del af vores kerneopgave. Vi forventer, at du har en relevant sundhedsfaglig baggrund, fx som social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, ergoterapeut, sygeplejerske, pædagog, pædagogisk assistent eller lignende har en robust og stabil personlighed er god til at aflæse, leve dig ind i og imødekomme andre menneskers behov og følelser evner at skabe ro og tryghed omkring dig kan få det bedste frem i dig selv og andre sætter pris på at arbejde tværfagligt og kan bidrage positivt til samarbejdet er fagligt nysgerrig og villig til hele tiden at lære nyt og udvikle dig Vi søger altid de bedste kandidater, så har du erfaring og viden indenfor faget, men ikke en dokumenteret uddannelse, vil vi stadig gerne høre fra dig. Løn- og ansættelsesvilkår Du aflønnes i henhold til gældende overenskomst og efter principperne om Ny Løn. Der er tale om både fastansættelser og et vikariat. Stillingerne er 7/7, så du er ansat enten 28 eller 17,5 timer i gennemsnit ugentligt, men har du andre behov for timetal, kan dette aftales. Arbejdsvagterne er typisk fordelt med kort-mellem kl. 15.00-21.00 eller lang-mellem kl. 14.00-23.00. Tiltrædelse er snarest muligt eller efter aftale. Arbejdsstedet er Bystævneparken i Brønshøj. Mere information Har du spørgsmål eller brug for mere information, kan du kontakte souschef Adis Crneta på 3827 4004. Sammen med din ansøgning beder vi dig uploade CV og uddannelsesbevis. Søg via linket senest søndag den 25. september 2022 Om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Vores hverdag handler om mennesker. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er der fleksibel arbejdstid, som indebærer, at du har medindflydelse på din arbejdstid. Hvis du er sygeplejerske, SOSU-assistent eller SOSU-hjælper, har du derudover ret til at få fuld tid, hvis du ønsker det. Se mere om vores hverdag på www.vores-hverdag.dk , Facebook og LinkedIn .