Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Ergo-/fysioterapeut søges til fast stilling på Psykoseafsnit 06/07, Psykiatrisk Afdeling i Vejle

  • Region Syddanmark
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Vi søger en ergo-/fysioterapeut med psykiatrisk erfaring eller interesse for psykiatri, i blandede vagter dag/aften til bla. at indgå i spændende samarbejde omkring vores allermest syge og sårbare patienter. Tiltrædelse 1. november eller efter aftale. I 2020 er der blevet afsat midler til en styrket indsats for mennesker med svær psykisk lidelse, herunder oprettelse af intensive senge i psykiatrien, netop med henblik på bedre behandling af de mest syge almenpsykiatriske patienter. Vi er i gang med at konvertere 4 skærmede sengepladser til 4 intensive psykiatriske senge på vores Psykoseafsnit 06/07. Afsnit 06/07 er et integreret afsnit med plads til 30 patienter. Afsnittet behandler primært patienter med psykoser. Der er tildelt flere personaleressourcer til de 4 intensive senge - som skal indgå på lige fod med det øvrige personale, omkring såvel de intensive senge, som de almene senge i afsnit 06/07. Vi bygger på 4 grundlæggende arbejdsmiljøværdier/leveregler i en god sikkerhedskultur hvor alle bidrager og tager ansvar for arbejdsmiljøet. Jeg vil ikke have at nogen kommer til skade Jeg er "direktør" for mine nærmeste 3 meter Hvad jeg går forbi accepterer jeg Et godt arbejdsmiljø skabes i fællesskab Vores afsnit: Et veletableret afsnit med et godt arbejdsmiljø Et afsnit med kompetente og engagerede kollegaer med forkus på høj faglighed Mentorordning og individualiseret tilpasset introduktion og kompetenceudvikling i det spykiatriske speciale - strækkende sig igennem det første år Vi arbejder med forebyggelse af tvang og der er vi bl.a. i gang med safeward, deeskalering, inddragelse og samarbejde med patienter og pårørende m.v. Vi udvikler faglig teams omkring den enkelte patient, hvor samarbejde på tværs af sektor vægtes højt Vi vægter faglig og saglig kommunikation højt, den gode samtale og fælles beslutningtagning Fokus på arbejde med belastningspsykologi og forebyggelse af belastning Obligatorisk supervision Vi har moderene bygninger med understøttende faciliteter Vi ønsker: Du er uddannet ergo-/fysioterapeut og har erfaring eller interesse for psykiatri Du kan arbejde selvstændigt og samtidig kan indgå i mono- og tværfagligt samarbejde Du udviser respekt for patienter og pårørende i alle situationer Du anser dig selv for at være robust og fleksibel Du anser dig selv som god til, at skabe tillid hvor troværdighed er kendetegnende Du engagerer dig fagligt med vilje og motivation til, at bidrage til faglig udvikling og forandring Du vil være med til at skabe og understøtte et positivt og godt arbejdsmiljø Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst. Gennemsnitlig ugentligt timeantal 37 timer. Ændret timeantal kan imødekommes. Video med specialsygeplejerske Maria: https://youtu.be/ptQ_Pedu8cc For yderligere spørgsmål kan flg. kontaktes: oversygeplejerske Dorte Søgård Qvarfot på Dorte.Soegaard.Qvarfot@rsyd.dk sygeplejerske Susanne Clement på Susanne.Clement@rsyd.dk SSA Nadja Møjbæk på namj@rsyd.dk Ansøgningsfrist: 22. september 2022 Ansættelsessamtaler afholdes: 28. september 2022 Vi glæder os til at modtage din ansøgning.