Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Afdelingslæge Arbejdsmedicinsk Afdeling Sydvestjysk Sygehus, Grindsted

  • Region Syddanmark
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Arbejdsmedicinsk Afdeling har regional funktion i den vestlige del af Region Syddanmark for arbejdsmedicinsk og arbejdspsykologisk ambulant udredning af patienter og almene arbejdsmedicinske rådgivningsspørgsmål. Vi er en solid stab af erfarne speciallæger, psykologer, socialrådgiver og administrative medarbejdere. Afdelingens hovedopgave er at virke forebyggende inden for det arbejdsmedicinske område gennem klinisk undersøgelse af enkeltpersoner eller gruppeundersøgelser, information, rådgivning, undervisning og forskning. Afdelingen har et gruppebaseret forløb for patienter med symptomer på arbejdsrelateret stress. Arbejdsmedicinsk Afdeling er endvidere involveret i sygehusets ønsker om etablering af et tilbud til voksne patienter med funktionelle lidelser. Forskning og udvikling vægtes højt med henblik på at skabe evidensbaseret grundlag for rationel forebyggelse. Vi tilbyder dig at blive del af et godt arbejdsmiljø, der er præget af høj faglighed, gode samarbejdsrelationer og humor. Vi arbejder med fokus på at skabe værdi for patienten og respekt for mennesket. Ved patientundersøgelsen er der tid til grundig udredning og rådgivning. Der er mulighed for flextid/hjemmearbejdsdag. Du kan forvente, at vi tager godt imod dig, og at du vil blive sat godt ind i dine arbejdsopgaver igennem et introduktionsprogram. Andre informationer kan hentes fra klinikkens web-site : Funktionsbeskrivelse for afdelingslægen kan ses her : Vagter: Stillingen er vagtfri. Ansøgernes kvalifikationer: Ansøgere skal være speciallæge i arbejdsmedicin. Ansøgere skal oppebære kompetencer indenfor de 7 lægeroller, og må gerne have særlige kvalifikationer og interesse for ledelse. Det ses gerne, at ansøgere har opnået ph.d.- grad, mastergrad eller tilsvarende. Se skema . Ansøgere skal være indstillet på at blive en del af den fortsatte udviklingsproces for arbejdsmedicinen på Arbejdsmedicinsk Afdeling og indgå konstruktivt og visionært i udviklingsarbejdet. Ansøgning: Ansøgningen bør udformes, så ansøgers kvalifikationer kan vurderes ift. den opslåede stilling og ansøgers særlige interesseområder. Ansøgningsfrist den 25. september 2022. Jobsamtaler vil blive afholdt d. 27 september 2022. Ansøgningen fremsendes elektronisk via Region Syddanmarks elektroniske ansøgningssystem. Se linket nederst i annoncen. Ansættelsesvilkår: Ansættelsen sker efter overenskomst mellem Foreningen af Speciallæger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (tidl. ARF). Yderligere oplysninger indhentes hos Cheflæge Lars Skadhauge via e-mail eller telefon: lars.rauff.skadhauge@rsyd.dk Direkte tlf.: 7918 3565  Mobil 2332 0829 Om Sydvestjysk Sygehus Sydvestjysk Sygehus er et veldrevet akutsygehus med høj faglighed for det sydvestjyske område i Region Syddanmark. Sygehuset har aktiviteter i henholdsvis Esbjerg og Grindsted samt en veneklinik i Brørup. Sydvestjysk Sygehus rummer de fleste kliniske specialer på et højt fagligt niveau sammen med en udbygget og moderne diagnostisk funktion. Der behandles ca. 40.000 indlagte patienter om året, og der gennemføres ca. 285.000 ambulante besøg på årlig basis. Sydvestjysk Sygehus har høje ambitioner og ønsker at være blandt landets allerbedste. Vi er pt. 3000 medarbejdere fordelt på 3 sygehuse i regionen og har stort set alle specialer repræsenteret. Vi er en attraktiv arbejdsplads med engagerede og fagligt dygtige medarbejdere. Vi sætter faglig kvalitet, udvikling og forskning højt på dagsordenen og arbejder hele tiden for gennem dialog, anerkendelse og uddannelse af medarbejdere at sikre borgerne sammenhængende patientforløb og en god oplevelse i mødet med sygehuset. Med etablering af kandidatuddannelsen i medicin med studiestart september 2022 bringer det sygehuset i selskab med kun 4 andre sygehuse i landet, og giver os en helt særlig rolle.