Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske med funktion som klinisk vejleder samt funktion som stedfortræder for oversygeplejerske til L-ambulatoriet

  • Region Syddanmark
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Urinvejskirurgisk ambulatorie søger pr. 1. november en sygeplejerske med stedfortræderfunktion ved oversygeplejerskens fravær samt funktion som klinisk vejleder. Har du lyst til at understøtte oversygeplejersken med ledelsesopgaverne på L-ambulatoriet og være med til at sikre en god håndtering af dagligdagens opgaver, og dermed også med til at løse opgaverne i afsnittet på en god måde ift. koordinering, personaleledelse, faglig udvikling og godt arbejdsmiljø, så har vi stillingen til dig. Der vil følge tillæg med stillingen for stedfortræder-funktionen + klinisk vejleder, og derudover vil du blive indplaceret ud fra nuværende erfaring på vores kompetencemodel. Om stillingen Som sygeplejerske med stedfortræderfunktion vil du ved  oversygeplejerskens fravær varetage aftalte ledelsesopgaver. Du vil desuden sammen med vores anden kliniske vejleder være med til at sikre det gode forløb for elever, studerende og nyansatte i afsnittet. Vores ambulatorie Vi er en farverig og imødekommende personalegruppe i et bredt speciale. Vi varetager højtspecialiserede og alsidige arbejdsopgaver inden for urologien, herunder selvstændige sygeplejeambulatorier, stomiambulatorium, patientskoler, urodynamiske undersøgelser, cystoskopi, elektive urologiske patienter samt ambulante undersøgelser og samtaler. Vi har et godt samarbejde og vidensdeling med vores forskningsenhed. Vi er gode kollegaer, og vi har et humoristisk og fagligt udfordrende arbejdsfællesskab både mono- og tværfagligt. Vi møder hinanden i øjenhøjde og hjælper hinanden, når der er behov for det. På L ambulatoriet ønsker vi at holde vores viden og tekniske færdigheder opdateret med undervisning, kurser og videreuddannelse. Vi forventer, at du: har interesse for ledelse, og et ønske om og lyst til at få et ledelsesmæssigt ansvar kan træffe nødvendige ledelsesmæssige beslutninger i oversygeplejerskens fravær har klinisk erfaring, der er relevant for specialet har talent for at få hverdagen til at fungere tværfagligt og på tværs af afdelinger med en synlig og inspirerende tilstedeværelse samt en åben og respektfuld kommunikation har evne til at skabe trivsel i forandringsprocesser evner at motivere og engagere kollegaer og samtidig vægter et godt arbejdsmiljø åbent og konstruktivt håndterer uoverensstemmelser mellem andre og tager ansvar for, at der i fællesskab findes løsninger på eventuelle problemstillinger er beslutsom, handlingsorienteret, anerkendende og loyal gerne 1/6 diplom som klinisk vejleder Vi tilbyder: mulighed for at være med til at udvikle L-ambulatoriet frem mod nyt OUH at være rollemodel i et afsnit med fokus på sammenhængende patientforløb, kvalitet, patientsikkerhed, arbejdsmiljø og udvikling stor indflydelse på eget ansvarsområde og god mulighed for kompetenceudvikling et højt sygepleje- og lægefagligt engagement i en afdeling med fokus på et godt udviklings-, lærings- og arbejdsmiljø Efter oplæring må det forventes deltagelse i weekendvagt ca. hver 4 weekend og enkelte helligdage i vores sengeafsnit L1 Løn- og ansættelsesforhold: I henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og sundhedskartellet, samt afdeling L’s kompetencemodel Region Syddanmark er én ansættelsesmyndighed. Hvad det betyder for dig kan du læse her: http://www.regionsyddanmark.dk/wm202311 Såfremt du ikke allerede er ansat i Region Syddanmark, vil der være en prøvetid på 3 måneder. Ansøgningsfrist: 21/9 22 Ansættelsessamtaler afholdes løbende Vil du høre mere om funktionen så kontakt oversygeplejerske Helle Juul mobil 2490 4308 mail: helle.juul@rsyd.dk Læs mere om os på http://www.ouh.dk Se afdelingens LinkedIn-side: https://www.linkedin.com/company/76508357/admin/