Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Jordemoder til fast stilling i ”Sengeafsnit for Graviditet og Barsel”, OUH

  • Region Syddanmark
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Brænder du særligt for at arbejde med de indlagte gravide kvinder samt barslende familier? Så har du nu chancen for, at blive en del af vores team af engagerede medarbejdere hos ”Sengeafsnit for graviditet og barsel. Barselsklinikken” Tiltrædelse efter aftale. Dine arbejdsopgaver: Som jordemoder i afsnittet, bliver din hovedfunktion at varetage de jordemoderfaglige opgaver, omkring vores indlagte gravide. Varetagelse af patientforløb i barselsregi, med fokus på den sundhedsfremmende og forebyggende indsats for hele familien Skabe den gode relation med de gravide / den nybagte familie og de pårørende, så familien oplever helhed og kvalitet på en omsorgsfuld og respektfuld Tage aktiv del i, at udvikle læringsmiljøet i afsnittet med fokus på faglig sparring og vidensdeling Deltage i pædagogiske opgaver ift. jordemoder- og sygeplejestuderende Tage aktivt del i afsnittets praktiske og driftsmæssige opgaver Vi tilbyder: Et struktureret oplæringsprogram med relevant undervisning indenfor generelle medicinske sygdomme og patologiske graviditets- og barselskomplikationer - herunder forløb med senaborter og foetus mors. Et tværfagligt samarbejde hvor sygeplejersker, jordemødre og læger bruger hinanden aktivt i varetagelsen af de komplekse graviditets- og barselsforløb. Et alsidigt og afvekslende arbejdsfelt, som rummer både patientforløb under indlæggelse og ambulante forløb (hyperemesis- og barselsklinik). CTG undervisning med fokus på de specifikke gravide risikogrupper vi har indlagt i afsnittet Årlig intern team træning med udgangspunkt i afsnittets patientforløb, samt årlig undervisning/træning i behandling af det akut dårlige barn. Sidemandsoplæring/følgevagter i introduktionsperiode og et generelt fokus på sparring mellem kolleger, mono- såvel som tværfagligt. Et arbejdsmiljø hvor åbenhed, gensidig respekt og humor prioriteres højt Arbejdstidstilrettelæggelse via ”Min Tid” og dermed indflydelse på egen vagtplan med weekend arbejde svarende til hver 3 uge Et tæt samarbejde med fødeafsnit, klinik for igangsættelse og akut klinik for gravide, med mulighed for fremtidig vagtfordeling mellem afsnittene, hvis ønske herom. Vi ønsker en kollega der: Brænder for arbejdet med de gravide og de barslende familier Tager del i at bevare det gode tværfaglige samarbejde og arbejdsmiljø Har et højt fagligt engagement og som har lyst til at udvikle egne kompetencer og tage del i praksisudviklende tiltag i afdelingen Arbejder energisk og proaktiv i en uforudsigelig hverdag Præsentation af sengeafsnittet: I sengeafsnittet for graviditet og barsel på OUH, er der plads til 28 indlagte gravide og barslende kvinder. Fordelingen mellem antal indlagte gravide og barslende kan variere meget. Belægningen ses ofte med 1/3 gravide og 2/3 af barslende. Vi har ambulatoriefunktioner, der varetager pleje og behandling af patienter i graviditeten og i puerperiet i op til 7 dage efter udskrivelsen af mor og barn. Vi modtager såvel akutte som elektive patienter. Den jordemoderfaglige omsorg stiler mod at styrke familien bedst muligt, så de under indlæggelsen opnår størst mulig egenomsorg og forældrekompetence, hvor nøgleordene medinddragelse og patientoplevet kvalitet er i fokus. Personalet arbejder ud fra en fælles regional ammepolitik, der tager udgangspunkt i WHO og Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Vi er en stor tværfaglig personalegruppe bestående af sygeplejersker, sundhedsplejersker, jordemødre, sygeplejesekretærer og serviceassistenter. Vi har et tæt samarbejde med fødegangen og børneafdelingen. Afsnitsledelsen består af læge Britta Blume Dolleris og afdelingssygeplejerske Betina Vrist-Rønn. Løn – og ansættelsesforhold: Du refererer til afdelingssygeplejersken i afsnittet. Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Sundhedskartellet og Regionens lønnings og takstnævn. Region Syddanmark anvender prøvetid og der indhentes børneattest ved eventuel ansættelse. Nærmere oplysninger: Du er velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Betina Vrist-Rønn Betina.vrist-roen@rsyd.dk / Mobil: 2329 2458 Ansættelsesudvalget består af afdelingssygeplejerske Betina Vrist-Rønn, stedfortræder og jordemoder Stine Marie Hansen og medarbejdere fra afsnittene. Ansættelsessamtaler afholdes løbende.