Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske i Ambulant Hovedfunktion til Team for Ungdoms Psykiatri (TUP 1) Gødstrup, Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling

  • Region Midtjylland BUA Team for Ungdomspsykiatri TUP 1 AUH-Gødstrup
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Kære sygeplejerske Har du lyst til et job, hvor høj faglighed, medindflydelsen og den kollegiale sparring er den røde tråd på arbejdspladsen, så har vi lyst til at arbejde sammen med dig. Vi har brug for 1 ny kollega, der vil være med til at lave god ungdomspsykiatri i samarbejde med engagerede og initiativrige kolleger og samarbejdspartnere. Der er tale om 1 fast stilling, med ansættelse i Team 1 for Ungdoms Psykiatri (TUP 1) i Gødstrup, 37 timer pr. uge, fra 01.12.22. Arbejdstiden ligger på hverdage i tidsrummet 7.30-16.00 (18.00 torsdag). Der er fri weekender og helligdage. Der er mulighed for medindflydelse på egne arbejdstider. Det ungdomspsykiatriske område varetager udredning og behandling af unge fra 14 til 18 (21) år med ungdomspsykiatriske lidelser. Vi er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA) i Region Midtjylland. Optageområdet er hele Region Midtjylland. Målgruppen er unge med blandt andet neuropsykiatriske, affektive, psykotiske eller svære angstlidelser. Sygeplejersken er ansat i et tværfagligt team og varetager fortrinsvis behandlingsopgaver. Vi tilbyder et spændende og udfordrende arbejde med stor selvstændighed og engagerede kollegaer i et godt arbejdsmiljø. Der er mulighed for selvstændigt at tilrettelægge og udføre opgaver inden for ambulatoriets ramme og med øje for et harmoniseret patienttilbud på tværs af de to matrikler (Skejby og Gødstrup), som udgør det samlede TUP 1. Som sygeplejerske i TUP 1 vil du få opgaver og ansvar for din egen patientgruppe, men også indgå i fælles opgaver som konferencedeltagelse, somatiske samtaler og daglig vejledning af studerende. Vi har en velfungerende introduktion og mentorordning og der er stor ledelsesmæssig fokus på sammenhængen mellem opgaver og ressourcer. Team for Ungdoms Psykiatri består af: Læger, psykologer, socialrådgivere, sygeplejersker og sekretærer. Stillingerne er ledige i TUP 1, som arbejder med den brede ungdomspsykiatri, og specifikt med ADHD, Autisme, OCD, angst og psykoser. Ved ansøgningen vil der blive lagt vægt på: Autorisation og erfaring som sygeplejerske. Erfaring inden for børne- og ungdomspsykiatrien og/eller voksenpsykiatrien. Kendskab til de ungdomspsykiatriske behandlingsmetoder. God formidlingsevne Erfaring med at arbejde tværfagligt og selvstændigt Fleksibilitet og gode samarbejdsevner, samt evne til at prioritere. Overblik og planlægningsevne samt fokus på dokumentation. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til sygeplejersker Jane Weiglin og Birgit Madsen via hovednr. 78473400 eller oversygeplejerske Iben Laursen mobil 30523264, Psykiatrisk Klinik for Unge. Du kan læse mere om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling på www.bua.rm.dk Ansøgningsfrist: 03.10.22 Samtaler afholdes: 10.10.22 Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA) BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen. BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Gødstrup samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtog i 2021 5.042 eksterne henvisninger og havde kontakt med 10.053 unikke cpr.nr. Afdelingen havde i 2021 et nettobudget på 306 mio. kr. og pr. 1/1-2022 547 årsværk fordelt på 587 medarbejdere.. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.