Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Peer medarbejder til psykiatrisk akutmodtagelse S5 - Regionspsykiatrien Gødstrup

  • Region Midtjylland Regionspsykiatrien Gødstrup
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Vil du arbejde som peer, og har du taget - eller har planer om at tage peer uddannelsen? Så er du lige den, som vi mangler. Vi søger en peer medarbejder med tiltrædelse den 1. november 2022 eller efter aftale til vores psykiatriske akutmodtagelse. Stillingen vil være på minimum 12 timer om ugen eller efter nærmere aftale. Stillingen er tidsbegrænset af et års varighed. Hvorfor har vi brug for netop dig: Alle, der har gennemlevet psykiske vanskeligheder, og som har fået det bedre, har potentialet til at støtte andre i deres recovery-proces. Ofte kræver det dog en vis afstand til ens egne udfordringer, før man er i stand til at sætte sine egne erfaringer i spil til gavn for andre. Vi har brug for en person, som tidligere har været tilknyttet psykiatrien, og som er kommet så langt i sin egen recovery-proces, at han/hun vil være i stand til at bidrage til og skabe håb for vores patienter og dermed være en del af deres recovery-proces. Opgaverne for dig som peer kunne fx være: - Samarbejde med forskellige faggrupper, patienter og pårørende - Bidrage til patienternes recovery-proces ved at skabe håb og være rollemodel - Synlighed og tilgængelighed i vores fælles miljø, hvor du arbejder med at skabe relation til vores patienter - Deltagelse i dagligdags aktiviteter såsom måltider, patientmøder fx morgen- og aftensmøde - Deltagelse i behandlingssamtaler mellem patient og personale, hvis patienten ønsker dette - Sparring og supervision med personalet Opgaverne er mange, og du vil du i høj grad være med til at skabe rammerne og indholdet i din arbejdsdag. Hvem er vi: Regionspsykiatrien Gødstrup varetager den almen psykiatriske funktion i den vestlige del af Region Midtjylland. Psykiatrisk akutmodtagelse S5 har modtagerfunktionen for akutte indlæggelser. Der arbejdes tværfagligt på et højt fagligt niveau, hvor patienterne modtages, vurderes, behandles, udskrives eller videresendes til de øvrige sengeafsnit. Vi arbejder ud fra psykodynamiske og miljøterapeutiske principper i et tværfagligt samarbejde, og afdelingen har fokus på relationsbehandling, mestringsstrategier og konflikthåndtering. Vi forventer: - at du har erfaring med og viden om det psykiatriske behandlingssystem - at du er kommet så langt i din egen recovery-proces, at du har lyst og overskud til at hjælpe andre psykisk sårbare patienter - at du har taget eller vil være villig til at tage peer uddannelsen - at du har lyst og evner til at indgå som en del af behandlingstilbuddet for vores patienter, og du formår og drage dine egne erfaringer ind i behandlingen af den enkelte patient - at du har gode samarbejdsevner og er tydelig og autentisk i din kommunikation, samt at du har en anerkendende tilgang til andre mennesker - at du er i stand til at opsøge hjælp og sparring ved svære situationer Du skal som minimum have, hvad der svarer til Folkeskolens 9. klasses afgangsprøve og kunne varetage et job på mindst 12 timer om ugen. Derudover er der ingen krav om specifikke faglige kvalifikationer. Det er vigtigere, at du har relevante personlige kompetencer og modenhed. Det er ikke tilladt at være familiemæssigt relateret til de personer, der modtager peer-støtte. Yderligere oplysninger Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte oversygeplejerske Lisbeth Poulsen på tlf. 3035 1283. Din løn fastsættes efter FOAs overenskomst for social- og sundhedspersonale. Ansøgningen skal være os i hænde senest den 23. september 2022. Ansættelsessamtaler forventes afviklet i uge 39. Psykiatrien i Region Midtjylland Psykiatrien i Region Midtjylland er fordelt på otte psykiatriske afdelinger for voksne, børn og unge med ca. 3200 ansatte, hvor Regionspsykiatrien Gødstrup er en af disse. I Region Midtjylland tilstræber vi høj faglighed, tværfaglig sparring og forskningsbaseret faglig behandling, når vi modtager mere end 250.000 ambulante besøg og behandler over 30.000 patienter årligt. Regionspsykiatrien Gødstrup varetager udredning og behandling af alle voksenpsykiatriske lidelser, primært i den vestlige del af Region Midtjylland.  Vi er ca. 350 medarbejdere, og vi behandler ca. 5.000 borgere om året. Vi behandler primært borgere i den vestlige del af Region Midtjylland, langt de fleste ambulant. Der er 67 sengepladser i afdelingen. Psykiatriens vision er "bedre behandling og længere liv til flere med psykisk sygdom – på patientens præmisser". Vi tror på, at mennesker med psykisk sygdom er vigtige medspillere i egen behandling, og at den enkelte patient skal inddrages i størst muligt omfang. Gødstrup er placeret godt syv kilometer vest for Herning centrum. Den midtjyske by byder på et rigt kulturliv med spændende musik-, teater- og museumsoplevelser, ligesom mulighederne inden for idræt og motion også er mange. Infrastrukturen i området er veludviklet med bl.a. Århus-motorvejen, som giver en køretid til Århus på knap en time. Du kan læse mere om Regionspsykiatrien Gødstrup her . Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale