Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Kliniker med delvist ledelsesunderstøttende opgaver på Ambulatorium for Unge, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Bispebjerg

  • Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center - Afdeling Bispebjerg
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Vi mangler en struktureret kliniker med veludviklet ordenssans, der bl.a. kan hjælpe os med det forkromede overblik. Vi tilbyder en alsidig stilling med varierende arbejdsopgaver, søde og imødekommende kollegaer og et godt arbejdsmiljø. Ca. halvdelen af din tid vil gå med klinisk patientrelateret arbejde i ambulatoriet afhængig af baggrund. Den øvrige tid vil gå med at hjælpe til afsnitsledelsen i Ambulatorie for Unge med administrative opgaver, så som at: Sikre at patient-lister er opdateret og have dagligt overblik over ledige patienttider. Skabe overblik over medarbejdernes planlagte ferie og sygemeldinger. Skabe overblik over nyansatte, hvornår de starter, deres planlagte introduktion og tilmeldte kurser. Kalenderstyring i forhold til indkaldelse til listegennemgang, sygefraværssamtaler og MUS Følge op på udeblivelser Ugentligt overblik over afholdelse af kliniske konferencer Og meget mere Du vil indgå i et engageret, tværfagligt team af behandlere, sekretærer og studerende. Ungdomspsykiatrisk ambulatorium B195 Ambulatoriet for Unge udreder og behandler unge i alderen 14 - 17 år, der er henvist for psykisk sygdom eller psykisk udviklingsforstyrrelse af et omfang, der kræver udredning og eventuel behandling i hospitalsregi. Ambulatoriet rummer flere teams, som alle varetager udredning og behandling af en bred vifte af ungdomspsykiatriske problemstillinger- herunder bl.a. opmærksomhedsforstyrrelser, affektive lidelser, psykose, autisme og angst. I tillæg hertil har de enkelte teams særlige funktioner så som udredning og behandling af selvmordstruede, af børn og unge med kønsidentitetsforstyrrelser, samt af unge med bipolar affektiv sindslidelse. Hvem du er Du kan være socialrådgiver, sygeplejerske eller lign. Det vigtigste er, at du er struktureret i din opgaveløsning, og sætter en ære i at have orden i tingene. Du kan lide at være en central person, og det at servicere og være udadvendt og imødekommende falder dig naturligt. Her er ind i mellem travlt, så du skal kunne have flere bolde i luften på en gang og være fleksibel. Løn og vilkår Stillingen er på 37 timer, og vi ønsker, at du starter pr. 1. december 2022 eller efter aftale. Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst. I henhold til lovkrav skal der ved eventuel ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center forevises ren børneattest. Centeret indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra ansøger, der indstilles til ansættelse. Vi glæder os til at høre fra dig Har du nogen spørgsmål, eller ønsker du at vide mere om stillingen eller afsnittet, er du meget velkommen til at kontakte oversygeplejerske Lars Elvang på mail lars.colding.elvang@regionh.dk eller overlæge Pernille Prahl på mail pernille.louise.prahl@regionh.dk . Send din ansøgning, cv og uddannelsesbevis via linket her på siden senest onsdag 12. oktober 2022. Vi forventer at holde samtaler onsdag 19. oktober 2022 Vil du vide mere o m Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center? Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) er en del af Region Hovedstadens Psykiatri. Centeret foretager udredning og behandling af børn og unge med alle former for alvorlige psykiske lidelser. Centeret har to kliniske afdelinger: Afdeling Ambulant og Afdeling Døgn fordelt på flere matrikler i Regionen. Herudover har centeret en række støttefunktioner og en forskningsenhed. Samlet er vi ca. 750 medarbejdere, der indgår i et tæt tværfagligt samarbejde om de ca. 9.000 børn og unge i alderen 0-17 år, der årligt ses i centeret. Nærmere information om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center kan findes på BUC hjemmeside www.buc-regionh.dk . Læs og hør mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på "Job i Psykiatrien" . Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet