Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Socialpædagog søges til Barselsvikariat 37 timer pr uge

  • Kolding Kommune
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Er du socialpædagog og brænder du for at arbejde/ samarbejde, med borgeren i centrum? Så kan du måske komme med på holdet! Center for Bostøtte og aflastning, (CBA), i Kolding kommune, Afklarende Botilbud, Ryttermarksvej 3. søger en fagligt velfunderet socialpædagog på 37 timer om ugen med ansættelse den 1.novenber 2022 Som pædagog på Afklarende Botilbud bliver du en del af et team, der: Der arbejder med udgangspunkt i KRAP - agerer anerkendende og løsningsorienteret Ser pårørende samarbejdet som en vigtig del i opgaveløsningen Kan reflektere over egen og kollegaers praksis – modtage og give sparring Værdsætter samarbejde og er bevidst om egen professionelle rolle Er skarp til at "se" pædagogikken i arbejdet med målgruppen og sætter gerne fagligheden i spil Kan planlægge og koordinere selvstændigt, inden for en flexibel ramme Har IT kundskaber på brugerniveau og erfaring i at dokumentere skriftligt Kan afspejle egne værdier i kommunens strategi Selvværd & Sammenhæng Kan opstille og arbejde efter mål (VUM) Trives med skiftende arbejdstider, at arbejde hver 3 weekend og enkelte rådighedsvagter. Samt at være alene på arbejde, og naturligvis også i samarbejdet med kolleger Har fokus på, at understøtte borgerne i aktiviteter og fællesskaber – i og uden for tilbuddet for at understøtte et sundt og indholdsrigt liv – og for at forebygge ensomhed. Både kan gå, cykle og køre bil og små busser (derfor er kørekort en fordel) Vi tilbyder dig derfor: En kompetent og dynamisk personalegruppe, som vægter arbejdsmiljøet højt Gode muligheder for indflydelse på egen arbejdstid, hvor det selvfølgelig er naturligt at holde fokus på, at kerneopgaven sætter rammen for hvornår vi er på arbejde. At blive en del af en kompetent gruppe, der spiller hinanden gode med forskellige faglige perspektiver En dynamisk og spændende hverdag En personalegruppe i udvikling med fokus på at integrere egen opgaveløsning i den fælles opgaveløsning En spændende arbejdsplads i udvikling med store muligheder En arbejdsplads hvor vi prioriterer medindflydelse Løbende faglig udvikling i form af vidensdeling, supervision, kurser og uddannelse (herunder KRAP og ASF) Afklarende Botilbud er en driftsenhed under Kolding Kommunes Socialforvaltning, CBA. Den består af Bo- og aflastningstilbud til borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Borgerne bor henholdsvis i egen bolig jævnfør almenboligloven §105 med § 85 støtte eller i egen etværelseslejlighed jævnfør serviceloven § 107. Boligerne er fordelt på flere matrikler i Kolding by. Der ydes social pædagogisk støtte jævnfør servicelovens §85. På Afklarende Botilbud Ryttermarksvej 3, hvor vi og borgerne mangler netop dig i et barselsvikariat, Bor 6 unge borgere i hver sin lille lejlighed. Afklarende Botilbud er et § 107 tilbud- som er et midlertidig tilbud, hvis formål er at bygge bro fra ung til voksen og afklare hvilke kompetencer den unge har og evt. skal have videreudviklet på inden fremtidig boform findes. Alle 6 borgere har varig nedsat funktionsevne og de understøttes med udgangspunkt i den enkeltes behov via socialpædagogisk og udviklende støtte, vi har et tæt samarbejder med Myndighed i form af løbende opfølgningsmøder og de øvrige botilbud og aktivitetstilbud, således at den unge under opholdet, blive præsenteret for de muligheder der kan blive en del af deres hverdag i fremtiden. For yderligere - se præsentationsvideoen af stedet her Der er 6 fastansatte pædagoger tilknyttet Afklarende Botilbud, et antal timelønnede vikarer og desuden er vi løbende praktiksted for pædagogstuderende. I socialforvaltningen arbejder vi ud fra strategien Selvværd og Sammenhæng i alt hvad du siger og gør. Læs nærmere her Er du stadig interesseret? Så skynd dig at sende os en ansøgning og fortæl os gerne hvor du ser dig, samt dine kompetencer, kan komme i spil på Afklarende Botilbud Løn og ansættelsesvilkår: I henhold til gældende overenskomst. Lønnen bliver fastsat efter principperne for lokal løn-dannelse i henhold til ansøgerens kvalifikationer.  Der er tale om skiftende arbejdstider, samt weekendarbejde hver 3. weekend. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til: Afdelingsleder Jana Schwarz tlf. 30532504 mail: janas@kolding.dk Koordinator Ida Helene Hessler: tlf. 20234965 idhe@kolding.dk Ansøgningsfrist: 21.9.2022 kl 12.00 Ansættelsessamtaler: Forventes afholdt: Den 28.9.2022 mellem kl 13.00-17. Du bør derfor sikre dig, at du kan deltage denne dag Opstart: Den 01.11.2022 Send ansøgningen elektronisk via knappen "send ansøgning" under stillingsannoncen. Forud for ansættelse indhenter Kolding Kommune straffeattest/børneattest, når loven kræver det, eller stillingen i øvrigt berettiger til det.