Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Fremtidens kirurger søges til fremtidens kirurgi

  • Region Sjælland
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Vil du være en del af den kirurgiske speciallægegruppe på landets nyeste supersygehus? Kirurgisk afdeling, Sjællands Universitets Hospital ønsker ved at udvise rettidig omhu, at sikre et fremtidigt generationsskifte sker gnidningsfrit, og mens vi stadig har alle stillinger besat. Derfor opslår vi 4 stillinger som overlæge eller afdelingslæge alternativt kommende speciallæger, med tiltrædelse indenfor de næste 3-14 mdr. Vi er en stor særdeles velfungerende universitets afdeling med plads til alle, både med plads til fleksibilitet ift. subspecialisering, arbejdstid og sted, samt frihed til forskning eller anden personlig udvikling. Vi har et dokumenteret fantastisk arbejdsmiljø, enetående forskning og udvikling og meget højt til loftet. Som udgangspunkt er stillinger tænkt fordelt til nedre, øvre, akut og elektiv kirurgi. For stillingerne individuelt gælder der følgende; Øvre team varetager behandling indenfor; galdevejs, hernie og bariatrisk kirurgi. Vi søger en speciallæge med særlig interesse indenfor galdestenssygdom og indenfor palliation og udredning af patienter med cancer lokaliseret til øvre gastrointestinal kanalen. Ledende overlæge Ulf Frederik Helgstrand varetager dette team. Nedre team varetager behandling indenfor kolorektal cancer, IBD kirurgi, fistelkirurgi og senfølger. Vi søger en speciallæge i kirurgi, der allerede er eller stiler mod certificering som kolorektal kirurg, gerne med interesse for behandling af analfistler. Ansøgere med dokumenteret forskningserfaring indenfor kolorektal kirurgi vil foretrækkes. Ledende overlæge Jens Ravn Eriksen varetager dette team. Akut team varetager al akut kirurgi. Vi søger en speciallæge der brænder for at arbejde med patienter med alvorlige akutte kirurgiske problemstillinger og ønsker du at være i et team med høj faglighed, stærk kollegialitet, prioriteret uddannelse, fleksibilitet, godt arbejdsklima og godt samarbejde med andre faggrupper, kunne du meget vel være vores kommende kollega i akut-teamet. Ledende overlæge Thomas Jørgensen varetager dette team. Ambulant kirurgi ; Den kirurgiske udefunktion i Nykøbing Falster varetager størstedelen af afdelingens ambulante kirurgi indenfor hernie, galde, hæmoride og pilonidalcyste operationer. Vi søger en speciallæge med lyst til at udvikle vores ambulante kirurgiske tilbud på tværs af vores 2 matrikler. På lige fod med de øvrige speciallæger skal man forvente at have funktioner på begge matrikler og stillingen kan kombineres med tilknytning til et af afdelingens øvrige team alt efter interesse og kompetencer. Ledende overlæge Anna Lykke varetager dette team. Vi er overordnet fleksible ift. besættelse af de 4 stillinger, således at der evt. kan besættes flere læger indenfor de enkelte områder, hvis de egnede kandidater ansøger. Generelt: Kirurgisk Afdeling, SUH har en afdelingsledelse bestående af en cheflæge samt en chefsygeplejerske. Fagligt er afdelingen opdelt i 7 funktionsområder, som fagligt ledes af en ledende overlæge, som sammen med en oversygeplejerske udgør områdeledelsen for funktionen. Vi har fokus på gode patientforløb og et stærk fagligt miljø. Kirurgisk afdeling varetager behandlinger som højt specialiseret funktion, regionsfunktion samt hovedfunktion. Den 1.april 2019 blev de kirurgiske funktioner samlet i Køge, og vil som en af de første afdelinger flytte ind i det nybyggede Universitetshospital i 2022. Funktionsområder i Kirurgisk afdeling: 1. Akut kirurgi 2. Øvre kirurgi 3. Nedre kirurgi inklusive kræftkirurgi 4. Endoskopi 5. Ambulatoriefunktion 6. Forskning 7. Kirurgisk funktion på Nykøbing Falster Sygehus Kirurgisk afdeling varetager behandling af akutte, benigne og maligne kirurgiske lidelser med mere end 6.000 årlige operationer. Forskning: Kirurgisk Afdeling har en stor og meget aktiv forskningsenhed – Center for Surgical Science med mere end 50 tilknyttede forskningsmedarbejdere, et Forskningslaboratorium og med et stærkt og voksende samarbejde nationalt og internationalt. Forskningsenheden afholder hvert år et internationalt symposium, Zealand Surgical Forum; se http://www.zealandsurgicalforum.com/ https://centerforsurgicalscience.dk/da/ Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst Ansøgningsfrist: 05.10.22 Samtaler afholdes i uge 41. Om Sjællands Universitetshospital Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på. Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på : http://www.regionsjaelland.dk/suh Se film om Sjællands Universitetshospital: Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet