Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Barselsvikarer for ergoterapeuter søges til Fysio- og Ergoterapi, Aarhus Universitetshospital

  • Region Midtjylland Fysio- og Ergoterapi
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Ved Fysio- og Ergoterapi til afsnit 5 søger vi to ergoterapeuter til specialet Stroke pr. 1. november 2022 til barselsvikariater indtil 31. marts 2023. Stillingerne er på henholdsvis 37 og 35 timer pr. uge og er eventuelt med mulighed for forlængelse, når længde på orlov er kendt. Om afsnit 5 Afsnit 5 er et af 6 afsnit i Fysio- og Ergoterapi. Vores afsnit består af 20 fysioterapeuter og 16 ergoterapeuter, med blandet alder og erfaring. Terapeuterne er opdelt i teams, og vi varetager specialerne Stroke, Hjerne- og Rygkirurgi, Intensiv og Almen Neurologi samt et Neurologisk Rehabiliteringssafsnit. Som ansat i Afsnit 5 er du primært tilknyttet et af de nævnte specialer, men alle er fælles om at varetage afsnittets opgaver. Du skal derfor være indstillet på også at varetage opgaver inden for de øvrige specialer i Afsnit 5. Du kommer ikke til at skulle varetage opgaver på rehabiliteringsafsnittet. På Stroke sengeafsnittet arbejder vi primært i den akutte fase, og har en gennemsnitlig indlæggelsestid på 2 døgn samt en dagklinik. Dine arbejdsopgaver består bl.a. undersøgelse, vurdering og behandling af akutte apopleksipatienter mhp. hurtig stillingtagen til rehabiliteringsbehov for den enkelte patient i samarbejde med det tværfaglige rehabiliteringsteam. dokumentation og udarbejdelse af genoptræningsplaner. Arbejdstid Arbejdstiden er i øjeblikket mellem 07.00 - 15.30. Der er weekendarbejde ca. hver 5. uge, og der er vagter i dagtiden på helligdage. Vi kan tilbyde dig introduktion og oplæring i alle relevante opgaver en dynamisk og travl arbejdsplads i stadig udvikling og forandring, med løbende fokus på fagets udvikling, kvalitetssikring og forskning et højt fagligt niveau, med engagerede og erfarne kolleger der brænder for deres specialer, med gode muligheder for personlig og faglig udvikling et godt arbejdsmiljø, som er præget af en god omgangstone og gerne krydret med humor et godt mono – og tværfagligt samarbejde, som er essentielt for at sikre optimale patientforløb. Vores forventninger til dig er, at du er uddannet ergoterapeut har et godt fundament såvel klinisk som teoretisk inden for neurologien har erfaring med undersøgelse af dysfagi/FOTT har gode samarbejdsevner både mono- som tværfagligt, og ser samarbejde være afgørende for den bedste patientbehandling har gode kommunikationsevner, såvel skriftligt som mundtligt. En fordel hvis du har erfaring med dokumentation i Midt-EPJ ·kan arbejde selvstændigt og planlægge, prioritere og håndtere en travl hverdag tager medansvar for og initiativ til at bevare og højne det neurologiske speciale samt formå ved behov at prioritere andre opgaver end de patientrelaterede kan bidrage til gruppens sociale liv med humor, åbenhed, og være med til at fastholde og udvikle et godt arbejdsmiljø er fleksibel og omstillingsparat, idet hverdagen ofte er er uforudsigelig, og hvor lagte planer ofte må revideres. Om afdelingen Fysio- og Ergoterapi er en centralt organiseret afdeling og en attraktiv arbejdsplads med ca. 200 kompetente og engagerede medarbejdere. Vi har et stærkt fagligt fællesskab med terapeutfaglig funktionsleder tæt på den enkelte medarbejder. Vi er ca. 120 fysioterapeuter og 45 ergoterapeuter, en terapeutfaglig afdelingsledelse, en funktionsledergruppe, stab, forskningsenhed med gæsteprofessor, kliniske undervisere og en sekretærgruppe. Den strategiske ambition for AUH er at være Danmarks komplette hospital på højeste internationale niveau og et stærkt universitetshospital for hele Danmark. I Fysio- og Ergoterapi understøtter vi denne ambition med blandt andet vores forsknings- og udviklingsstrategi, og vi har både forskere og udviklingsterapeuter ansat. Aarhus Universitetshospital er uddannelsessted for såvel ergoterapeut- som fysioterapeutstuderende. Det er derfor en naturlig del af vores hverdag at vejlede studerende og inddrage dem i arbejdet. For yderligere oplysninger om afdelingen se her . Læs mere om vores introduktionsprogram til nyansatte her . Eksamensbevis og udførligt CV vedlægges ansøgningen. Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Har ovenstående vakt din interesse, er du meget velkommen til at kontakte ledende terapeut Karen Schneider på 2494 1281 mellem 08.00-15.30 på hverdage for yderligere oplysninger om stillingen. Samtaler forventes afholdt onsdag den 28. september 2022. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.