Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Bostøttemedarbejdere til Team Birkeparken

  • Silkeborg Kommune Birkeparken
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Socialpsykiatri og Rusmiddelsektionen i Silkeborg Kommunes Socialafdeling søger to bostøtte medarbejdere med en social eller sundhedsfaglig baggrund. Vi tilstræber en stilling på ca. 37 timer om ugen i Team Birkeparken bostøtteteam med start 1. november 2022. Arbejdstid primært dagtimer, dog med arbejde hver 6 weekend og en aften vagt om ugen (kl. 16-20). Arbejdsopgaver i Team Birkeparken: Team Birkeparken består af 11 medarbejdere og arbejder inden for et bredt felt af socialpsykiatriske indsatser. Teamet rummer stor kompleksitet i opgaveløsningen og arbejder med mange forskellige indsatser som bostøtte (SEL §85), og bofællesskab. Opgaverne er mangfoldige og tager udgangspunkt i borgerens egne ønsker om ”det gode liv” Teamet tilbyder bostøtte i dagtimer i borgernes eget hjem. Derudover har vi Bostedet Birkeparken med 12 lejligheder, samt en akutlejlighed, tilbuddets målgruppe er borgere mellem 35-65 år. Diagnoser vil primært være almene psykiatriske og sociale problematikker som skizofreni, personlighedsforstyrrelse, depression og angst og nedsat socialt funktionsniveau. Målgruppen vil have behov for pædagogisk støtte til medicinhåndtering. Ligeledes er Bofællesskabet Lupinvej med fire lejligheder en del af Birkeparken, det er et botilbudslignende bofællesskab for borgere i den voksne målgruppe. Tilbuddet er ikke med døgndækning. Målgruppen i bofællesskabet er borgere med psykiske lidelser, der har brug for lidt tættere kontakt til personalet, men som klarer sig primært med bostøtte. Diagnoser er primært almene psykiatriske som fx ADHD, skizofreni, spiseforstyrrelse, personlighedsforstyrrelse, affektive lidelser, depression, og angst og ofte med et nedsat socialt funktionsniveau. Ligeledes kan misbrug være en del af problematikken. Støtten gives både som gruppetilbud og som individuelstøtte. Som vores nye kollega vil du komme til at arbejde selvstændigt ud fra en fleksibel ramme, og der vil være mulighed for at arbejde med flere af de arbejdsområder som Team Birkeparken varetager, Tjenestestedet er med udgangspunkt i Botilbuddet Birkeparken, Silkeborg Team Birkeparken deler fælles ledelse med Team Øst (11 medarbejdere) samt elever og studerende Vi lægger vægt på, at du: har relevant uddannelse som f.eks. pædagog, social- og sundhedsassistent, ergoterapeut, sygeplejerske, socialrådgiver eller lignende har interesse og erfaring inden for psykiatrien har humor, og en positiv tilgang vil arbejde for det gode arbejdsmiljø er psykisk robust og kan reflektere over egen praksis medansvarlighed for uddannelse af elever m.m. at du lyst til at arbejde i et team med balance mellem fælles opgaver og egne ansvarsområder at du har gode formuleringsevner mundtligt samt skriftligt ift. journal og status at du er god til at planlægge og strukturering af egen arbejdstid at du har lyst til at modtage supervision i en læringskontekst har gode samarbejdsevner og kan arbejde selvstændigt har en positiv og anerkendende tilgang til arbejdet og samarbejdet med borgere og kolleger kan tilrettelægge din egen arbejdstid og indsats i forhold til borgeren har kørekort, gerne bil Vi tilbyder: gode, dygtige kollegaer og samarbejdspartnere et job, hvor du bliver udfordret og kan gøre en forskel høj grad af selvbestemmelse et godt og positivt arbejdsmiljø løbende supervision ved ekstern supervisor/psykolog mulighed for at være med til den løbende udvikling af Team Birkeparken løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse Yderligere information: Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte funktionsleder Michael Strandgaard Krause på tlf. 2125 4263. eller bostøttemedarbejder / faglig koordinator Tina Hyllested på tlf. 4035 8275. Ansøgningsfrist torsdag 22. september 2022 . Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag 26. september på Kejlstrupvej 32 A. Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online. Klik på Ansøg. Vedhæft din ansøgning og relevante bilag. Vi indhenter offentlig straffeattest på den person, vi ønsker at ansætte.