Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social- og sundhedsassistent: Er du vores nye kollega til Psykiatrisk sengeafsnit - velkommen til et spændende speciale

  • Region Midtjylland ADA Sengeafsnit 5
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Er du social- og sundhedsassistent, og brænder du for at yde pleje til psykiatriske patienter? Har du lyst til at arbejde i et sengeafsnit med høj faglighed og fokus på udvikling af sygeplejen? – så har du nu en unik mulighed for en fast stilling i vores spændende speciale. Vi behandler patienter, der lider af personlighedsforstyrrelse, angst, depression og/eller har selvskadende adfærd. Sengeafsnit 5 (S5) i Afdelingen for Depression og Angst søger en social- og sundhedsassistent. Stillingen er på 37 timer/uge i blandede vagter - herunder weekendarbejde i skiftevis hver 2 og hver 3. weekend i 8 timers vagter. Vi bestræber os på at imødekomme eventuelle ønsker om at arbejde enten dag/aften eller dag/nat. Start pr. 01.11.2022 eller efter aftale. Hvem er du? Om du er nyuddannet eller erfaren social og sundhedsassistent er ikke altafgørende for os. Vi vægter blot højt, at du har engagement og læringslyst inden for vores speciale. Vi vil gerne opfordre dig til at søge, hvis du kan se dig selv arbejde i psykiatrien eller allerede gør det. Arbejdsopgaver og hvad vi kan tilbyde: Du tilbydes et individuelt tilpasset introduktionsprogram afhængigt af dine ønsker, faglige samt personlige kvalifikationer. Dine daglige arbejdsopgaver består i at være kontaktperson for patienter indlagt på S5. Du kommer til at samarbejde i et tværfagligt team, hvor respekt for hinandens faglig viden og overvejelser er afgørende. Du vil have mulighed for supervision ugentligt. Du vil få tildelt en mentor. Du får rig mulighed for faglig udvikling. Du kan eksempelvis blive tilbudt deltagelse på undervisningsdage ift. den specifikke patientgruppe. Personalegruppe, der er varieret i uddannelse, køn, alder og erfaring og vi byder ind med de kompetencer og interesser, vi hver især har. Vi tilbyder et godt kollegialt sammenhold og sociale arrangementer. Sengeafsnit 5 - hvem er vi: Vi er et skærmet psykiatrisk sengeafsnit med 24 sengepladser. Vi er fordelt på to teams med hver plads til 12 patienter. Med denne opdeling  arbejder vi på at have et overskuelig miljø for både patienter og medarbejdere. Behandlingen af disse patienter kræver høj grad af tværfaglighed. Vi arbejder ud fra en fælles tilgang og behandlingsstrategi med henblik på at støtte patienterne til at mestre deres liv udenfor hospitalets rammer. Du vil indgå i det daglige tværfaglige arbejde, hvor alles kompetencer udnyttes til at give patienterne den bedst mulige, både daglige og fremadrettede behandling. På S5 indlægges patienterne til observation af symptomer samt opstart eller justering af behandling. Hverdagen bærer præg af mange forskellige opgaver i løbet af en dag, men vi har særlig fokus på relationsbehandling, miljøterapi med inddragelse og udnyttelse af nonfarmakologiske tiltag. Vi har fokus på uddannelse, undervisning, supervision og teammøder for at give personalet de rette kompetencer til at kunne yde den bedst mulige pleje og behandling til patientgruppen. Ligeledes har vi fokus på at finde individuelle arbejdsfunktioner, som den enkelte brænder for. Vi har fokus på systematisk at arbejde med at forebygge anvendelse af tvang i den psykiatriske behandling, både i forhold til den enkelte patient, men også i et mere overordnet perspektiv. Afdelingen for Depression og Angst Sengeafsnit 5 er en del af Afdeling for Depression og Angst. ADA har ca. 450 fuldtidsansatte. Afdelingen består, foruden Sengeafsnit 5, af 2 andre specialiserede sengeafsnit, Psykiatriens Hus i Aarhus, Klinik for Depression, Klinik for Bipolar Sygdom, Klinik for PTSD og Angst samt Klinik for Personlighedsforstyrrelser og Selvmordsforebyggelse. ADA lægger vægt på sammenhængende patientforløb og har derfor etableret et godt samarbejde mellem klinikker og sengeafsnit med henblik på at sikre overgangene mellem indlæggelse og ambulant kontakt bedst muligt for patienterne. Vi har fokus på inddragelse af patienter og pårørende i udredningen og behandlingen. Ansættelsesvilkår og løn: Efter gældende overenskomst. Hvis du vil høre om jobbet, er du velkommen til at komme forbi sengeafsnittet til en rundvisning, en snak og en kop kaffe. Du kan også få yderligere oplysninger om stillingen ved at henvende dig til oversygeplejerske Rasmus Sleimann på tlf.: 6163 3143 eller konst. ledende ergoterapeut Dana Ahmad på tlf.: 6115 1373. Vi glæder os til at høre fra dig. Ansøgningsfrist søndag d. 25.09.22. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 39. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.