Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske med koordinatorfunktion til Furesø Kommunes Rehabiliteringscenter

  • Furesø Kommune Svanepunktet Rehabiliteringscenter
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Drømmer du om at arbejde som koordinerende sygeplejerske? Vi har nyoprettet en stilling som koordinerende sygeplejerske på Furesø Kommunes Rehabiliteringscenter, som vil spille en central rolle i arbejdet med at løfte Center for Sundhed og Seniorlivs kerneopgave: at understøtte borgernes muligheder for at leve et sundt, aktivt og selvstændigt liv – hele livet. Trives du i et arbejde hvor overblik over borgerforløb og koordinering af arbejdsopgaver går hånd i hånd? Har du et stærkt klinisk blik som fundament i dit arbejde og kan du koble faglig indsigt, menneskekundskab, tværfagligt samarbejde og administrativt overblik på en måde, som understøtter, at vi kommer i mål med vores kerneopgave? Så vil vi meget gerne høre fra dig! Som koordinerende sygeplejerske på Furesø Rehabiliteringscenter vil du få adgang til en afvekslende opgaveportefølje med både bredde og dybde, hvor forskellige opgavers fylde vil variere over tid. Det er afgørende, at du trives med at være den, der har overblik over borforløb, kan træffe beslutninger og prioritere opgaver – og at du synes, at det er spændende at arbejde i en politisk ledet organisation, hvor du skal evne at indpasse nye tiltag med allerede igangværende indsatser. Det er også afgørende, at du har gode samarbejdskompetencer og forstår betydningen af et godt tværgående samarbejde både internt på Rehabiliteringscentret og med andre enheder i Center for Sundhed og Seniorliv. Du skal ligeledes have lyst til at træde til og arbejde med borgernære praksisopgaver, hvis der opstår et behov i driften. Dit overordnede ansvar vil være at • understøtte høj faglig kvalitet i opgaveløsningen inden for de givne rammer • sikre effektivitet og flow i borgerforløb • sikre dagligt overblik over både ressourcefordeling og tyngde i grupperne og borgerforløb • sikre inddragelse af hele teamet • være tæt på daglig og faglig praksis og sikre faglig sparring for dine kolleger Aktuelle opgaver, der venter på dig • bidrage til videreudvikling af organisering med henblik på øget effektivitet • bidrage til implementeringsproces for nye faglige indsatser som følge af udviklingen i det nære sundhedsvæsen, eks. iv-behandling • sikre patientsikkerhed, klinisk lederskab og faglig dokumentation i teamet Vi lægger vægt på, at du • er uddannet sygeplejerske og har solid erfaring inden for det sygeplejefaglige felt • er anerkendende og motiverende og har flair for samarbejde • er reelt interesseret i at arbejde tværfagligt • kan kommunikere klart og tydeligt omkring igangværende og kommende indsatser, så det skaber mening omkring kerneopgaven • har et borger- og brugerfokus, der er styrende for opgaveløsningen • er empatisk i samspillet med borgere og pårørende • evner at skabe ro i en pulserende og travl hverdag • har et positivt og medmenneskeligt livssyn, gerne med en humoristisk tilgang til hverdagen Vi står klar til at give dig støtte og introduktion, så du hurtigt lærer os, borgere og samarbejdspartnere at kende, og ikke mindst så du kommer godt ind i vores arbejdsfællesskab. Vi ser frem til at høre fra dig Det praktiske Løn- og ansættelsesforhold: Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. Tiltrædelse: snarest muligt. Vil du vide mere: Har du spørgsmål til stillingen eller vil forbi til en kop kaffe, er du velkommen til at kontakte Leder af rehabiliteringscentret Ida Freia Stefansdottir Frederiksen på iff1@furesoe.dk Ansøgningsfrist Fredag d. 23 september 2022 Samtalen afholdes i uge 39 Samtalen afholdes i uge 39 Praktisk Der indhentes referencer fra tidligere ansættelsesforhold, hvis du kommer i betragtning til stillingen. Ved tilbud om ansættelses indhentes også børne- og straffeattest. I Furesø Kommune sker løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og ud fra principperne i Ny Løn. Job i Furesø? Kom og vær med! I Furesø gør vi det trygt at blive gammel. Derfor skaber vi løsninger sammen. Med kolleger på tværs af organisationen. Med brugere og borgere – ja med alle, vi er kommune for. Fællesskaberne er vores svar på de udfordringer, vores velfærdssamfund står foran i de kommende år, hvor flere får brug for velfærdsydelser og over længere tid. Og hvor nye ideer derfor skal forny den service, vi yder. Samtidig passer vi på dem, der passer på vores borgere. I vores hverdag har vi fokus på nærvær fremfor fravær på en sund arbejdsplads med røgfri arbejdstid. I vores opgaveløsning giver vi plads til mødet mellem fagene og mellem mennesker, for det er her, innovationen opstår. Vi koordinerer med hinanden på tværs af titler og fagligheder, og vi holder godt styr på den daglige drift for at skabe sammenhæng for vores borgere. Så kom og vær med. Vi har også plads til dig.