Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Skarp, alsidig og fremtidsorienteret fysioterapeut søges

  • Region Syddanmark
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Ergo- og fysioterapien søger en fagligt engageret fysioterapeut, som kan arbejde selvstændigt og bevare et professionelt overblik i en alsidig og spændende hverdag. Du skal have lyst til at indgå i et praksisfællesskab med læger og sygeplejersker for at få løst de fagligt udfordrende opgaver på sengeafsnittet i Aabenraa. Som terapeut vil du i tæt samarbejde med dine tværfaglige kollegaer skulle vurdere og behandle mennesker med sygdomme i den akutte fase. Du vil i arbejdet skulle have fokus på at bidrage med dét, der skaber værdi, flow og tryghed i patientforløbet i udfoldelsen af monofaglige, tværfaglige og almene opgaver. Du vil blive tilknyttet specialegruppen, som servicerer følgende specialer: Intensiv, kirurgi, medicin, gynækologi, bryst samt børn og unge. Din opgave vil efter oplæring være at afløse i specialet, når den faste terapeut på afsnittet er fraværende. Din primære opgave vil være at foretage vurderinger af funktionsevnen af de korte og akutte indlæggelsesforløb. Derudover vil du skulle vurdere behovet for behandlingsredskaber og sikre den gode overlevering af forløbet til vores stamafdelinger eller kommunale samarbejdspartnere via bl.a. udarbejdelsen af genoptræningsplaner. Med afsæt i ICF har den terapeutiske vurdering og indsats især fokus på aktiviteter og kroppens funktioner ud fra både patientens helbredstilstand, men også med afsæt i personens ressourcer og omgivelser. Din sekundære opgave bliver ud over det direkte patientarbejde at bidrage til at skabe forbedringer i de tværfaglige arbejdsgange omkring patienten gennem vedvarende små, som store forandrings- og udviklingstiltag i tråd med den syddanske forbedringsmodel. Sygehus Sønderjylland har fokus på at gøre sig klar til fremtiden. Det betyder, at du skal være indstillet på at være tilgængelig for det tværfaglige team, hvor forberedelse og dokumentation sker ude hos patienten og i sammenhæng med udfoldelsen af de aktiviteter, som er en integreret del af patientforløbet. Ud over en generel digitalisering af arbejdsgangene arbejdes der med talegenkendelse for at øge patientinddragelsen samtidig med at den nødvendige dokumentation effektiviseres. Det vil være en fordel, hvis du har en bred faglig erfaring og har kendskab til de korte forløb på et akut sygehus. Du skal ville dygtiggøre dig og være parat til at deltage i udviklingen af arbejdsgangene, men også af den terapeutiske indsats inden for det akutte område. Du vil i Ergo- og fysioterapien blive en del af et kollegialt tværfagligt sammenhold, som værdsætter faglig sparring, humor og forskellighed, som vigtig drivkraft. Stillingen løber fra den 1. november 2022 eller snarest muligt. Du skal arbejde på hverdage og indgå i weekendvagter. Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Stillingsbeskrivelse kan rekvireres ved henvendelse til Ergo- og fysioterapien på 7997 6163 Hør gerne mere hos chefterapeut René Bender Jørgensen 7997 6136. Ansøgningsfrist den 22. september og ansættelsessamtaler den 27. september.