Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske til Hospice Sønderjylland - fast stilling

  • Region Syddanmark
  • 21/09/2022
Deltid

Jobbeskrivelse

Har du brug for nærvær, tid og kvalitet i sygeplejen, så har du muligheden nu. Hospice Sønderjylland søger pr.1.11.2022 en sygeplejerske i fast stilling på 28 - 35 timer pr uge. Vagterne er på 8,25 timer.  Overvejende dag og nat. Mulighed for fast NV kunne også være en mulighed. Vi søger en sygeplejerske, som har interesse i at arbejde med palliation på et højt fagligt niveau, samt kunne gøre en forskel for patienten og deres pårørende i den sidste del af deres liv. Hvem er vi? Hospice Sønderjylland er en del af Region Syddanmarks specialiserede palliative tilbud, som yder pleje og omsorg til uhelbredeligt syge og døende mennesker og deres pårørende. Her anvendes alle facetter af den lindrende behandling i et tværfagligt fællesskab med sigte på at højne livskvaliteten hos patienter og pårørende. Den tværfaglige indsats varetages af læger, sygeplejersker, fysioterapeut, psykolog, præst, socialrådgiver og musiker. Hospice har sit eget køkken, pedel, rengøringspersonale og sekretær. Desuden er her et stort antal hjælpsomme frivillige, der bidrager til den rette hyggelige og hjemlige atmosfære i vores dejlige og velindrettede hus. På Hospice går det professionelle hånd i hånd med respekten for det enkelte menneskes særlige værdi. Medmenneskelighed, ro og nærhed, hvor de små ting tillægges stor betydning, vægtes højt. Vi tilbyder et job Hvor rammer og vilkår giver mulighed for at yde omsorg til patienter og pårørende, så de oplever ro, nærvær og høj faglighed. Hvor udvikling, kvalitet og et godt arbejdsmiljø er i fokus. Med et støttende og trygt kollegialt fællesskab, og et velfungerende tværfagligt samarbejde. Med muligheder for videre-,og efteruddannelse indenfor Diplom, Narrativ kommunikation og NADA. Med introduktion, oplæring og undervisning i palliativ sygepleje. Med fast supervision af psykolog, og kollegial refleksion i hverdagen. Fast rul over 12 uger med ekstra friweekend. Vi søger en sygeplejerske, der har mod på; at møde patienten og de pårørende i det magtesløse at være nærværende at undres og være nysgerrig at være en åben medspiller i et tværfagligt team at være kreativ og utraditionel i sin faglighed at udvikle sig både personligt og fagligt at have den specialiserede sygepleje i fokus Har ovenstående vakt din interesse og bliver du mere nysgerrig? -  så kan du få yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til souschef Helle Lehmann 73 52 83 00, ligesom du er velkommen til at aftale et besøg hos os. Du kan læse mere på vores hjemmeside www.hospicesonderjylland.dk Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst og forhåndsaftale indgået med Dansk Sygeplejeråd. Ansøgningsfristen er d. 21.9.22 kl. 08.00 Udvælgelse sker d. 27.9.22 Ansættelsessamtaler afholdes d.28.9.22