Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Overradiograf til Røntgen og Skanning, Afsnit Neuro, AUH

  • Region Midtjylland Røntgen og Skanning
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Vores overradiograf igennem længere tid har søgt nye udfordringer. Vi søger derfor en ny overradiograf til besættelse den 1. november 2022 eller efter aftale. Røntgen og Skanning er en fælles radiologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital, der er delt i 4 afsnit med hver sin afsnitsledelse, der refererer til én afdelingsledelse. Afsnitsledelsen består af en overradiograf og en overlæge. Ledergruppen er yderlig sammensat med to ledende lægesekretær. Røntgen og Skanning har igennem de sidste 5 år været på en spændende rejse med flytning til det nye store universitetshospital i Skejby, samt fusion af tidligere Røntgen og Skanning og Neuroradiologisk Afdeling. Omorganisering, akutkoncept, ny vagtstruktur, nye afsnit, nye omgivelser, nye koncepter, o.m.a. giver dig en mulighed for at være med til at tegne fremtiden og måden at arbejde på for en af landets største radiologiske afdelinger. Vi er i dag 380 ansatte. Her findes alle radiologiske modaliteter. Vi udførte i 2021 ca. 350.000 undersøgelser heraf mange højt specialiserede inkl. MDT-konferencer og second opinion af undersøgelser fra andre hospitaler – regionale og udenregionale. Vi vil have den højeste faglighed, og vi stræber efter fortsat udvikling, hvor personalegruppen er en vigtig del for, at vi når vores fælles mål: – at sikre vores patienter de bedst mulige undersøgelser, udrednings- og behandlingsforløb. Vi bridrager til hospitalets grundfortælling - Hele livet i de bedste hænder. Vores ambition er, at være Danmarks komplette hospital på højeste internationale niveau, hvor Vi møder hele mennesket Vi skaber resultater gennem samarbejde Vi har den højeste faglighed Afsnit Neuro varetager radiologisk diagnostik og behandling af hoved, hals, hjerne og ryg af akutte, indlagte og ambulante patienter. Vi råder over en CT-skanner, to interventionsstuer, fem MR-skannere hvoraf to er placeret i vores satellit afsnit og en skanner deles med Center og Functionally Integrative Neuroscience (CFIN). Afsnit Neuro har et tæt samarbejde med CFIN. Her arbejder radiografer på tværs for, at sikre klinisk forankring i hverdagens forskning. Her i 2022 er der igangsat opstart af MRgFUS og det nationale DanNORMS projekt. Afsnit Neuro har vagtmæssigt en stor forpligtigelse omkring den akutte patient. Det gælder både hurtig udredning, men også behandling på vores højtspecialiseret interventionsstuer. Vagten for plejepersonalet dækkes af både en tilstedeværelsesvagt og en coil-vagt med tilkald fra hjemmet. Afsnitsledelsen har i fælleskab ansvaret for den daglige ledelse og fortsatte udvikling af afsnittet i sin enhed og i tæt samarbejde med resten af Røntgen og Skanning. I Afsnit Neuro vægtes det tværfaglige samarbejde højt og det understøttes både organisatorisk i flere fælles møder imellem afsnittes faggrupper, men også i tæt samarbejde med de kliniske afdelinger. I 2022 arbejder vi fortsat med strategisk ambition og udviklingsplan for Aarhus Universitetshospital og Røntgen og Skanning. Hertil skal Aarhus Universitetshospitals nye ledelsesgrundlag udfoldes med fokus på tværfaglig ledelse. Lige nu er vi på en spændende rejse, hvor vi arbejder med lægeligledelse i forbindelse med OK-21. Det forventes, at vi går i ekstern opslag med den ny ledende overlæge her i efteråret. Vi ønsker, at den ny overradiograf skal være med i den proces. En del af vores hverdag er at vi uddanner, udvikler og laver kliniknær forskning, som en del af hverdagen – det er vores hverdag. I Afsnit Neuro understøttes det med udviklings- og implementeringsradiografer, specialeansvarlige, projektradiografer og kliniske vejledere. Lederskab Røntgen og Skanning er et speciale med høj teknologisk udvikling. Vi bidrager aktivt til at optimere hospitalets patientforløb, som stiller store krav til forandring og tilpasning. Dette stiller krav til god ledelse, men det skaber også et spændende ledelsesrum, hvor kvalitet og forbedringsarbejdet er på dagsorden. Vi et hospital, der har fokus på kapacitet og kapacitetsudnyttelse på baggrund af data. Vi bruger data, som en del af vores kvalitets og forbedringsarbejde i fælles tråd med patientsikkert hospital. Overradiografen skal være med til at skabe og bygge relationer internt og med relevante samarbejdsafdelinger/-partnere. Overradiografen indgår i et stærkt ledelsesfællesskab med 3 andre overradiografer. I dette ledelsesfællesskab er vi gode til, at se på udviklingstiltag på tværs af afsnit og vi hjælper hinanden med ledelsessparring, i en organisation med højt til loftet. Medarbejderne er fagligt meget bevidste og engagerede. I en organisation med store omstillinger og tilpasninger har de forventninger til en ledelse, der kan skabe rammer for deres trivsel og faglige udvikling. En leder, der kan styrke gruppens sammenhængskraft og vidensdeling. Det er overradiografens faglige- og ledelsesmæssige færdigheder og lyst til at anvende dem i et felt præget af krav til forbedringer, der er af alt afgørende betydning. En vigtig egenskab vil være gode kommunikationsevner og at du tør tage beslutninger samt bidrage til den strategiske planlægning på Røntgen og Skanning. Vi forventer, at du har stor lyst til ledelse. Du har gerne relevant ledelseserfaring og lederuddannelse eller anden erfaring med organisatoriske opgaver, der har udviklet din lyst og dine evner i retning af en reel lederstilling. Vi giver plads til uddannelse og fordybelse ind i et godt tværfagligt ledelsesteam. Du har gode samarbejdsevner og er tydelig og motiverende i din kommunikation, både mono og tværfagligt. Du er rummelig, ser og anerkender den enkelte medarbejder, samtidig med at du ser både afsnittet, afdelingen og hospitalet i en helhed, der bidrager aktivt til at gøre noget godt for vores patienter. Hvad er god ledelse for dig? Det skal vi sammen tale meget mere om ved den kommende ansættelsessamtale. Du er velkommen med din ansøgning. Ansættelsen sker ved Region Midtjylland, Røntgen og Skanning, Aarhus Universitetshospital. Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og i forhandling med den faglige organisation. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Nærmere oplysning omkring stillingen samt funktionsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til: Chefradiograf Morten Kamp Ditlev på6136 9889 eller mortditl@rm.dk eller til Cheflæge Vibeke Fink-Jensen på 2475 1179 eller vibfin@rm.dk Ansøgningen sendes til Afdelingsledelsen Røntgen og Skanning, Aarhus Universitetshospital via nedenstående link. Ansøgning inkl. CV og relevante bilag skal være os i hænde senest torsdag den 22. september. Ansættelsessamtaler finder sted mandag den 26. september 2022. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.