Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Anæstesisygeplejerske til Bedøvelse og Operation 3, Aarhus Universitetshospital

  • Region Midtjylland Bedøvelse og Operation 3
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Anæstesisygeplejersker Operationsafsnittet for Børn og gravide ved Operation Øst 3, Aarhus Universitetshospital til 1. december 2022 eller gerne tidligere. Vil du være en del af det eneste afsnit i hele Danmark der varetager alle børneanæstesier i hele huset? Brænder du for at yde anæstesiologisk sygepleje i et arbejdsmiljø, der er præget af vekselvirkningen mellem akut og elektivt arbejde? Er du innovativ og kan du selvstændig varetage opgaver i forhold til at sikre kvaliteten samt den faglige udvikling? Så er det netop dig vi søger som anæstesisygeplejerske. Stillingen er på 37 timer/uge til besættelse senest 1. december 2022, eller efter aftale og vil være vagtbærende efter oplæringsperioden, med bundne rådighedsvagter fra vagtværelse. Vi forventer at du: er uddannet anæstesisygeplejerske. har ajourført viden inden for anæstesiologisk sygepleje. besidder gode kommunikations- og samarbejdsfærdigheder. har en positiv, reflekterende og problemløsende tilgang til arbejdet, samt bidrager til et godt tværfagligt arbejdsmiljø. har lyst til at deltage i udvikling af sygeplejen. er stabil, samt udviser fleksibilitet i pressede situationer, i og uden for afdelingen. du skal derfor kunne agere i et dynamisk afsnit hvor der samarbejdes bredt imellem afsnit, afdelinger og faggrupper. Vi tilbyder: et afvekslende og udfordrende job med bredde og dybde i de sygeplejefaglige kerneopgaver, i et dedikeret tværfagligt arbejdsfællesskab. et struktureret introduktionsforløb, tilpasset netop dine kompetencer. simulationstræning som en naturlig del af vores mono- og tværfaglige læringsmiljø. et stort afsnit, der indeholder mange aspekter i den præ- per- og postoperative sygepleje. et afsnit hvor arbejdsmiljøet er i top. Lidt om bedøveteamet på operationsgangen: Vi er det eneste afsnit i hele Danmark der har samlet alle børneanæstesierne på ét afsnit. Vi har efterhånden eksisteret i 4 år og er derfor kommet igennem de værste startvanskeligheder og arbejder nu fokuseret med udvikling og specialisering. Vi er meget optaget af hvordan vi kan bruge hinandens ressourcer, samt hente inspiration fra hinanden i fælles opgaver omkring patienten. Vi har vores egen operationsgang, sammen med dygtige anæstesilæger og operationssygeplejersker, men tilbyder også anæstesiologiske ydelser rundt om i hele huset. Vores hverdag er præget af stor afveksling og du skal kunne lide at arbejde i teams såvel inde i vores afdeling, som i vores mange udefunktioner Referencer kræves fra en eller flere ansættelser. Aflønning sker efter overenskomstens regler. Forhandling af decentral løn sker med den forhandlingsberettigede faglige organisation. Ansættelse betinges af tilfredsstillende autorisation og børneattest. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til konstitueret afdelingssygeplejerske Betina Oster Storm tlf. 30714291. mail: beachi@rm.dk Ansøgningsfrist senest den 21. oktober 2022 Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.