Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social- og sundhedsassistent til Hjemmeplejen distrikt Rødekro

  • Aabenraa Kommune
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Har du lyst til at udvikle dig i dit job? Ser du en udfordring i at udvikle og fastholde kvalitetsniveauet i Hjemmeplejen sammen med dine kolleger ved at inddrage IT på helt nye måder og arbejde forebyggende? Så er det måske dig, vi søger til dagvagt i Hjemmeplejen distrikt Rødekro. Om Hjemmeplejen I Hjemmeplejen arbejder vi rehabiliterende med at hjælpe borgeren til at skabe det gode liv ud fra værdierne sundhed, mestring og fælleskabelse. Borgerens behov er udgangspunktet, når vi går i dialog og samarbejder om en professionel faglig indsats. I Hjemmeplejen arbejder vi med, at læring, kvalitetsudvikling og kvalitetssikring er en integreret del af vores organisationskultur. For tiden arbejder vi med opbygning af en struktur, så vi kan løse de sygeplejeopgaver, som bliver overdraget fra sygeplejen til hjemmeplejen. Desuden arbejder vi intensivt med forebyggelse gennem tidlig opsporing af begyndende sygdom (TOBS), som er en overbygning på projektet ’I sikre hænder’, ude i de enkelte teams. Som noget helt naturligt arbejder vi med de nyeste digitale værktøjer. Skærmbesøg og digitale møder med borgere, kolleger, andre fagpersoner og ledelsen er den del af dagligdagen. Det har gjort vores arbejde lettere og mere effektivt samtidig med, at vi kan bruge mere tid på at støtte borgeren frem for at bruge tiden på landevejen. Dine opgaver Du kommer til at indgå i et team med både SOSU-assistenter og – hjælpere. Som SOSU-assistent får du til opgave, at være tæt sparringspartner og rollemodel for dine kolleger i det daglige for at sikre fagligheden eksempelvis i forhold til den rehabiliterende tilgang, dokumentation og inddragelse af andre fagligheder at have opstartssamtaler hos nye borgere, der skal modtage hjemmehjælp at varetage de mere komplekse borgerforløb for eksempel efter udskrivelse fra sygehus, borgere med flere diagnoser, psykiatriske problemstillinger, misbrug eller terminale patienter at arbejde med uddelegerede sygeplejeopgaver hos borgere i eget hjem for eksempel stomipleje og sondeernæring at implementere sygeplejeydelser såsom medicindosering, sårpleje mm. i hjemmeplejen i løbet af 2022 / 2023 at være kaptajn eller bidrage med viden på TOBS- tavlemøder at arbejde tværfagligt med for eksempel sygeplejersker, fysioterapeuter, diætister og selv have borgere i tværfaglige rehabiliteringsforløb at bistå distriktets kvalitetsassistent i undervisning, vejledning og supervision og bidrage til kompetenceudvikling i distriktet. Vi forventer, at du er uddannet social- og sundhedsassistent brænder for dialog, samarbejde og respekt for borgeren og ser på mennesket som en helhed kan lide at arbejde med kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af faglig indsats og dokumentation er nysgerrig på egen og andres praksis og kan lide at tilegne dig og bidrage med ny viden kan se potentialet i tværfagligt samarbejde med for eksempel sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, diætister kan formulere dig såvel skriftligt som mundtligt og har flair for dokumentation kan bruge digitale løsninger så som smartphones, tablet og computer. Både som redskab til tværfaglig sparring, men også i dialogen med borgeren via skærmbesøg har kørekort. Vi kan tilbyde, at du får en god introduktion til dine opgaver mulighed for at udvikle dig i dit job både i dag og i fremtiden, da vi er en organisation med gode interne udviklingsmuligheder en stilling med ansvar og selvstændighed og med stor variation i arbejdsopgaverne et godt arbejdsmiljø med fokus på høj social kapital - tillid, retfærdighed og samarbejde - i en positiv kollegagruppe, hvor humor og fællesskab vægtes højt. Løn- og ansættelsesvilkår Stillingen er med ansættelse i Rødekro distriktet, fortrinsvist dagvagt. Der er tale om fastansættelse. Det ugentlige timetal er 34-37 timer, og du skal påregne at arbejde hver anden weekend.  Mødested er Nygade 23C, Aabenraa. Tiltrædelse efter aftale. Løn- og ansættelsesvilkår ifølge overenskomst mellem FOA og Kommunernes Landsforening. Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelsen vil blive indhentet straffeattest, og at ansættelsen vil være betinget af, at denne er tilfredsstillende. Hvis du vil vide mere Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til driftsleder Lars Hauge Damm på telefonnr. 7376 7666 eller pr. mail; lhd@aabenraa.dk Ansøgning Ansøgningsfristen er 25. september 2022. Ansættelsessamtaler forventes gennemført løbende og senest 29. september 2022. Send din ansøgning via linket.