Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Terapeutfaglig gruppeleder søges til Rehabiliteringscenter Skovgården i Humlebæk

  • Plejecenter Skovgården
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Brænder du for Rehabilitering og for at arbejde med akutte og komplekse problemstillinger? Drømmer du om at indgå i en tværfaglig ledelse hvor i sammen løfter en meningsfyldt opgave, hvor du kan gøre en forskel for både borgere og kollegaer? Så sæt din ledelseserfaring i spil, og grib chancen for at være med til at sætte dit personlige præg på et nyt og moderne rehabiliteringscenter. ”Vi har det sidste år kickstartet en ny afdeling med ny ledelse, nye strukturer og nye muligheder. Men vi er ikke færdige! Du bliver en del af udviklingen, hvor vi skal tage fat på at styrke den tværfaglig teamstruktur, opbygge nye arbejdsformer og en fælles kultur. Det betyder, at du virkelig kan få stor indflydelse og være med til alt det sjove” fortæller leder af Træning & Rehabilitering Benedicte Fenger. Tag udfordringen op, og vær med til at gøre Skovgården til det flagskib kommunen ønsker det skal være Rehabiliteringscenter Skovgården er et nybygget og lækkert center i Humlebæks naturskønne omgivelser med 36 rehabiliteringspladser. Huset rummer mange andre funktioner som 30 plejeboliger, produktionskøkken, ambulant træning, akut sygepleje, ernæringsteam og privat praktiserende læger. Selve rehabiliteringscenteret er en afdeling med mange specialer, og vores tværfaglige team består af, ergo- og fysioterapeuter, SOSU-assistenter, sygeplejersker, en farmakonom, service assistenter og ikke mindst et dedikeret køkkenpersonale. Vi har en lægekonsulent tilknyttet, ligesom der er neuropsykolog og logopæd i huset. Sammen står vi klar til at sørge for, at vores borgere får støtte, og omsorg i en svær tid og ikke mindst nogle gode rehabiliteringsforløb, så de kan komme videre i livet. Vi fungerer som uddannelsessted for SSA’er sygeplejersker og fysioterapeuter. Tæt faglig sparring og samarbejde i ledelsesteamet Med udgangspunkt i vores faglige stolthed deler vi en stærk passion for både den akutte komplekse pleje og rehabilitering på tværs af fag. Sammen repræsenterer vi en ledelsesstil, der skal binde vores forskellige specialer sammen. Du kan derfor se frem til at blive en del af et team, som har et stort ønske om at udvikle, forme og skabe en kultur og et rehabiliteringstilbud med borgerens behov i centrum. Til daglig vil du sammen med den anden gruppeleder og lederen af Træning & Rehabilitering danne centerets ledelsesteam. Gruppelederne har et fælles ansvar for afdelingens drift og videre kompetenceudvikling, og det er vigtigt at ledelsesteamet sammen kan sætte retning for den samlede organisatoriske udvikling og trivsel i afdelingen. I vil indgå i et tæt samarbejde om de fælles opgaver samtidig med at der er defineret et delt ansvar for personaleledelsen.  Det er også væsentligt at i på respektfuld vis kan støtte op om hinandens ansvarsområder, så ledelsen fremstår tydeligt. For at I kan lykkes med dette er tæt dialog, sparring og anerkendelse væsentligt. Sæt retningen på både drift og faglig udvikling på tværs af faggrupper Rehabiliteringen er sammen med den specialiserede pleje omdrejningspunktet for vores arbejde, og du vil – sammen med din lederkollega – stå i spidsen for en afdeling bestående af tværfaglige, opgaveorienterede teams. Det er vores mål, at teamene skal bliver tiltagende selvstyrende, men processen vil kræve tæt ledelse til en start. Det betyder en dagligdag, hvor du er det tydelige fyrtårn, der sætter retningen, motiverer dine medarbejdere og sørger for, at det terapeutfaglige niveau er i top og at borgernes målsætninger er styrende for vores indsatser. Helt konkret har du ansvar for: Borgernes overordnede trænings- og rehabiliteringsforløb herunder tæt samarbejde og koordination med kommunens visitatorer og med eksterne samarbejdspartnere Opfølgning og koordinering ifm. indlæggelser og udskrivelser i tæt samarbejde med de pårørende Personaleledelse og  udvikling af dine medarbejdere  hovedsageligt  fysio- og ergoterapeuter. Daglig personaleledelse af driftsfunktionerne - ,rengøring og køkkenpersonale  og evt. frivillige Ansvar for vores ansatte fysioterapeutstuderende, der arbejder i aftenvagten Rekruttering og ansættelser af  ovenstående terapeuter og medarbejdere til støttefunktionerne Sammen med den anden gruppeleder har i ansvar for : At understøtte den samlede drift af afdelingen herunder at  fordele og prioritere opgaver og ressourcer på forskellige teams Implementere teamstruktur Faglig og organisatorisk udvikling i afdelingen som helhed Sikring af et godt kommunikations-flow både blandt dine medarbejdere og i ledelsesteamet Sikring af en høj trivsel og et stimulerende arbejdsmiljø. Din profil Vi forventer at du er lederuddannet og har lyst til både driftsopgaver og udvikling, men også at du er tæt på de mest komplekse borgerforløb. Som leder er du kendt for dit nærvær og din evne til at lytte, men også for din tydelige kommunikation. Du formår at skabe rammer for hverdagen, og du formidler klare budskaber, så alle er med og forstår, hvad der forventes af dem og hvorfor. Du er drevet af udvikling og forandring, og du er den helt rette til jobbet, fordi du har lyst til at forme vores arbejdsplads og være med til at skabe en kultur, der favner både borgerens og kollegaens behov. Du er uddannet ergoterapeut eller fysioterapeut gerne  med erfaring fra både medicinske og kirurgiske specialer. Du må gerne have en stærk baggrund i rehabilitering og meget gerne hands-on ledelseserfaring fra en lignende stilling. Hvis du kender til forandringsledelse eller ledelse af teams, er det et kæmpe plus. Du ser værdien i at arbejde ud fra det rehabiliterende paradigme og kan facilitere dette i de tværfaglige borgerforløb. Lyder det som noget for dig? Vi har brug for dig fra 1/12-2022, så send din ansøgning og dit CV hurtigst muligt og inden 10.10.22 kl. 10.00 Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af Træning & Rehabilitering Benedicte Fenger på 25518987 eller gruppeleder Dorte Skaarup Schmidt på 21625670. Vi forventer at indkalde til første samtaler sidst i uge 41. Anden samtale vil være den 27/10.22 og hvis du går videre til denne, skal du være indstillet på et testforløb i uge 42/start uge 43 Vi ser frem til at høre fra dig! Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet