Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Uddannelses- og rekrutteringsansvarlig til Sundhed- og Omsorgsafdelingen

  • Silkeborg Kommune Tværgående Sundhed
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Har du lyst til at sætte dit præg på uddannelses- og rekrutteringsområdet i Sundhed og Omsorg i Silkeborg Kommune? Silkeborg Kommunes Sundhed- og Omsorgsafdeling søger pr. 1. november 2022 en uddannelsesansvarlig, der dels er uddannelsesansvarlig for sygeplejestuderende og andre professionsuddannelser og dels er projektleder for afdelingens ambitiøse rekrutterings- og fastholdelsesindsats. Vi kan tilbyde dig et spændende job, der rammer ind i en højaktuel og højt prioriteret dagsorden om uddannelse, rekruttering og fastholdelse. Et job der rummer gode muligheder for udvikling, samarbejde og indflydelse. Som uddannelsesansvarlig vil du blive ansat i Sundhed og Omsorg i Tværgående Sundhed. Sektionen arbejder ud over uddannelse med sundhedsfremme og forebyggelse, rehabilitering samt frivillighed. Kendetegnet for sektionen er, at vi arbejder på tværs af sektioner, afdelinger og sektorer. Sektionen er desuden kendetegnet ved høj faglighed, udbredt med- og selvbestemmelse og et stort engagement. Uddannelsesteamet som består af to uddannelsesansvarlige og to uddannelseskoordinatorer, arbejder tæt sammen med ledere, kliniske vejledere og forskellige eksterne samarbejdspartnere. Det betyder at vi ikke altid er sammen, men du kan forvente et dedikeret fællesskab om at give elever og studerende et godt uddannelsesforløb og et team, hvor vi værdsætter faglige drøftelser, gensidig sparring og støtte samt et godt grin. Som projektleder for rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen i Sundhed kommer du til at arbejde sammen med medarbejdere og ledere på alle niveauer og i mange forskellige sammenhænge. Sundheds- og Omsorgs projektet er en del af et overordnet program om rekruttering- og fastholdelse som dækker hele Silkeborg Kommune. Opgaver: Uddannelsesansvarlig for koordinering og planlægning af praktikforløb for sygeplejestuderende og andre professionsuddannelser i Silkeborg Kommune samt for uddannelsen i borgernær sygepleje. Det indebærer blandt andet: det overordnede ansvar for koordinering og planlægning af praktikforløb introduktion af studerende understøttelse og kompetenceudvikling af kliniske vejledere at du er medvirkende til at udvikle Silkeborg Kommunes arbejdspladser til gode uddannelsessteder repræsentation for Silkeborg Kommune i diverse udvalg samarbejde med uddannelsesinstitutioner og øvrige kommuner mm. Herunder varetagelse af funktionen som ankerkommune projektleder for rekruttering og fastholdelse samt andet projektledelse og konsulentopgaver Projektleder for rekruttering og fastholdelse samt andet projektledelse og konsulentopgaver Det indebærer blandt andet: at du står i spidsen for at få projektets handleplan ført ud i livet at du inspirerer til nye ideer og handlemuligheder samarbejde og koordinering med projektets styregruppe og arbejdsgruppe, afdelingens ledere og medarbejdere samt kommunens øvrige afdelinger om fælles indsatser løbende opgaver som f.eks. notater, proces- og projektledelse, dagsordenspunkter mv. Faglige kompetencer: sygeplejefaglig baggrund erfaring med og gerne uddannelse i projekt- og procesledelse du har et stort kendskab til uddannelsesområdet inden for sygepleje og de rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer, der er indenfor sundhedsområdet du har kendskab til en politisk styret organisation og har stor organisatorisk forståelse. Personlige kvalifikationer: du er struktureret og har et stort overblik du har lyst til at arbejde i et job med stor selvstændighed og hvor du vil have mange forskellige samarbejdspartnere du har empati og indlevelse og kan se ressourcer i alle mennesker du har en god fornemmelse af organisationer og tæft for at navigere i og på tværs af dem på alle niveauer du kan lide at samarbejde og formår af skabe stærke netværk og relationer du kan skabe resultater og er god til at synliggøre dem for organisationen du er en rutineret planlægger og et skridt foran med hensyn til at spotte nye tendenser du har gennemslagskraft, kan optræde i store som små forsamlinger og lyst til at få indflydelse du er alsidig, kreativ og nytænkende Jobbet er på 37 timer pr. uge. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse. Yderligere information: Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte sektionsleder Rikke Fløe Gjellerodpå  tlf. 40 30 41 39. Ansøgningsfrist onsdag 21. september 2022 . Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag 27. september . Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online. Klik på Ansøg. Vedhæft din ansøgning og relevante bilag. Når vi ansætter personale inden for sundheds- og omsorgsområdet er en betingelse at den person, vi ønsker at ansætte kan fremvise en tilfredsstillende privat straffeattest.