Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Plejehjemmet Pyrus Allé søger social- og sundhedsassistent som demensansvarlig

  • Tårnby Kommune
  • 21/09/2022
Deltid

Jobbeskrivelse

Du har nu muligheden for at blive en del af vores fagligt og socialt velfungerende plejehjem Pyrus Allé Brænder du for at skabe gode vilkår for beboere med demens og deres pårørende? Har du lyst til at indgå i pleje og omsorg for demensramte beboere og sammen med dine kolleger udarbejde handleplaner, som sikrer en målrettet personcentreret omsorg for den enkelte beboer med demens? Kan du i fællesskab med vores 2 demenskoordinatorer i kommunen medvirke til at løfte kompetenceniveauet hos dine kolleger? Hvis du kan svare ja til de 3 ovenstående spørgsmål så læs videre... Plejehjemmet Pyrus Allé søger en demensansvarlig social- og sundhedsassistent 32 timer ugentligt pr. 1. oktober eller efter aftale. Der ydes funktionstillæg på 10.000 kr. årligt, og såfremt du har diplomuddannelse i demens, ydes der ydermere 6.000 årligt. Vi ser gerne, at du har diplomuddannelse eller kandidatuddannelse indenfor demens. Har du ikke det, skal du være indstillet på at tage diplomuddannelse. På plejehjemmet Pyrus Allé bor der 48 beboere. På afd. A 28 beboere og på afd. B 20 beboere. Vi arbejder ud fra vores værdigrundlag som er: Respekt - Trivsel - Samarbejde - Engagement - Omsorg. Du vil arbejde tæt sammen med vores social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og afd. ledere. Det tværfaglige samarbejde vægtes højt, og du vil deltage i diverse møder på plejehjemmet. Vi kan tilbyde dig En spændende stilling, som du selv kan være med til at præge En hverdag, hvor du både får lov at arbejde med beboere med demens og er med til at udvikle og formidle ny praksis Et godt kollegialt samarbejde med kolleger og ledere Samarbejde med og opbakning fra kommunens 2 demenskoordinatorer og de øvrige demensansvarlige Tæt samarbejde med vores to demensressourcepersoner på plejehjemmet. De arrangerer forskellige aktiviteter mårrettet demente beboere i huset. Tæt og godt samarbejde med vores plejehjemslæger Som udgangspunkt weekendvagt fra 7-13 hver 6. weekend. Helligdagsfri Der kan være enkelte vagter, når der er behov for, at du sparer med aften- og nattevagter. Dette planlægger du i samråd med afdelingsleder. Vi ønsker at du har følgende kvalifikationer Har praktisk erfaring i arbejdet med demens og kan anvende demensfaglige og socialpædagogiske redskaber i praksis Har kendskab til og kan arbejde med udgangspunkt i Tom Kitwoods teori Har kendskab til magtanvendelsesreglerne Kan indgå i et anerkendende og konstruktivt samarbejde med kolleger og ledere Er god til at formidle både i skrift og tale Har kendskab til dokumentationssystemet Cura Har overblik og er fleksibel Er mødestabil Uddannelsesbaggrund: Vi forestiller os, at du er social- og sundhedsassistent, gerne med videreuddannelse i demens, eller er villig til at tage uddannelsen. Løn- og ansættelsesvilkår Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst med FOA efter forhandling. Kommunens ansættelsespolitik indebærer, at der ved ansættelse indhentes referencer fra tidligere og nuværende arbejdssteder. Har du været ansat i Tårnby Kommune, vil der altid blive taget reference herfra. Der skal desuden ved ansættelse forevises straffeattest. Ansættelsen vil være betinget af, at disse er tilfredsstillende. Tårnby Kommune tilbyder en række personalegoder. Disse kan ses her . Yderligere oplysninger Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at rette henvendelse til afd. leder Charlotte Bendix eller afd. leder Anne Andersen på telefon 3250 0521. Ansøgningsfristen er d. 25. september. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 39. Ansøgning Ansøgning med dokumentation for uddannelse, oplysning om eventuel tidligere beskæftigelse, eventuel arbejdstilladelse og bilag sendes via nedenstående link. Vær opmærksom på, at Tårnby Kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Du bedes derfor så vidt muligt søge stillingen via nedenstående link. Såfremt du søger stillingen pr. brev, skal dette indeholde de samme oplysninger, som kræves af det elektroniske rekrutteringssystem. Behandling af personoplysninger Tårnby Kommune er dataansvarlig for de personoplysninger, som du registrerer og sender til kommunen via rekrutteringssystemet eller på anden vis ved ansøgning om job. Oplysningerne vil alene blive brugt i rekrutteringsprocessen. Medlemmer af ansættelsesudvalget, for den stilling du søger, får adgang til dine registrerede personoplysninger i den tid rekrutteringsprocessen løber. Behandlingen af oplysningerne vil naturligvis være fortrolig og sikker. Vi opbevarer din ansøgning samt øvrige oplysninger i op til 6 måneder efter endt rekrutteringsproces. Herefter slettes de automatisk. Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder. Herunder ret til at se de personoplysninger du har registreret hos os og ret til sletning af oplysninger. Læs i øvrigt her om dine rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte Tårnby Kommune, Organisations- og Personaleafdelingen. Adresse: Amager Landevej 76, 2770 Kastrup. Telefon: 3247 1280. E-mail: op2@taarnby.dk . For henvendelse vedrørende den ledige stilling se kontaktoplysninger under overskriften 'Yderligere oplysninger'. Har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, og til hvordan dine rettigheder bliver udøvet i henhold til databeskyttelsesreguleringen, kan du kontakte Tårnby Kommunes databeskyttelsesrådgiver. Send e-mail sikkert: Link til Borger.dk Telefon: 3247 1230. Ved brev: Tårnby Kommune, Organisations- og Personaleafdelingen, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup, Att.: ”Databeskyttelsesrådgiver”. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet