Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Har du lyst til at blive faglig udfordret i et godt arbejdsmiljø og et spændende speciale?

  • Region Syddanmark
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Så send en ansøgning til sengeafsnittet for nedre kirurgi hurtigst muligt. Vi er en afdeling, der plejer og behandler patienter med symptomer og sygdomme i tarmene. Vi søger en sygeplejerske med start d. 1.11.22 eller efter aftale. Vi lægger vægt på en god struktureret introduktion ved 1-2 kontaktsygeplejersker. Introduktionsperioden er 8 uger uden for normeringen med studiebesøg i patientens fodspor og i vores samarbejdende afdelinger. Dette er for at give dig indsigt i patientens hele forløb og ruste dig til at varetage den specifikke sygepleje sammen med patienten. Der følges løbende op med dig og en af dine kontaktsygeplejersker i de første tre måneder for at sikre fremgang i oplæringen og tryghed i dit selvstændige virke. Kirurgisk afdeling brænder for at give patienterne den bedste kvalitet i sygeplejen og arbejder blandt andet med mål for den akutte højrisiko abdominalkirurgiske patient. Vi varetager cancerkirurgi, akut kirurgi og diverse undersøgelser og udredninger, og har således både korte og længere patientforløb, hvor du får mulighed for fordybelse i specialet. Vi har et tæt samarbejde med de øvrige afsnit for kirurgi og værdsætter at kunne hjælpe hinanden. Der vil på sigt være mulighed for at videreuddanne sig, varetage særlige interesseområder og få funktion i det kirurgiske ambulatorium. Afsnittet for nedre kirurgi har plads til 14 patienter, varetager et kirurgisk ambulatorium, et sygeplejerskebemandet stomiambulatorium med specialuddannede sygeplejersker og har forløbssygeplejerskefunktion for pakkeforløbs patienter. Vi er en god blanding af sygeplejersker og sosa´er i alle aldre og har ry for at være imødekommende og gode kollegaer. Vi søger dig, der: -    Brænder for at fordybe dig i den kirurgiske sygepleje -    Har en positiv tilgang til dine opgaver og relationer -    Kan arbejde i teams, selvstændigt og tværfagligt -    Er løsningsorienteret i komplekse patientforløb -    Har lyst til at arbejde med og udvikle faglige, pædagogiske og personlige kompetencer -    Er stabil i fremmøde Yderligere oplysninger: Du er velkommen til at kontakte oversygeplejerske Theresa From-Eriksen på telefonnummer 79973710 eller på mail: Theresa.From-Eriksen@rsyd.dk Løn- og ansættelsesvilkår iht. gældende overenskomst. Stillingen er på 32-37 timer pr. uge. Ansøgningsfrist: Ansøgningsfrist er d. 22.09.22 med løbende samtaler. Der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelse på Sygehus Sønderjylland.