Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Klinisk diætist søges til ”Godt Liv med Kronisk Sygdom” i Horsens Kommune

  • Horsens Kommune Vital Ceres - Godt liv med kronisk sygdom
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Horsens Kommune søger pr. 1. oktober 2022 eller snarest derefter en klinisk diætist, som motiveres af at arbejde ud fra en sundhedspædagogisk tilgang, til en fast stilling på 37 timer eller efter aftale ugentligt. Om stillingen Stillingen er forankret i ”Godt Liv med Kronisk Sygdom”, som er én af fem afdelinger i funktionsområdet Træning og rehabilitering i Horsens Kommune. Afdelingen består af 20 medarbejdere med en bred vifte af fagligheder som diætister, social- og sundhedsassistent, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeut, bachelor i ernæring og sundhed, psykolog og administrative medarbejder. I afdelingen varetages genoptrænings- og rehabiliteringsforløb for borgere med type-2-diabetes, hjertesygdomme, KOL, kræft og kommunens tilbud til borgere, der ønsker rygestop. Vi arbejder sammen med borgerne ud fra et sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende perspektiv, hvor den sundhedspædagogiske tilgang vægtes højt. Arbejdstiden er i dagtimerne og planlægges i forhold til de opgaver, du skal varetage og i samarbejde med dine kollegaer. Vi tilbyder dig Et job med stor kontaktflade til borgerne, hvor du får mulighed for at arbejde tæt sammen med borgerne med udgangspunkt i deres mål, ønsker og drømme. At du bliver en del af en engageret afdeling, hvor du har mulighed for sparring og udvikling både monofagligt og tværfagligt. En stilling hvor du vil blive en del af et velfungerende, tværfagligt team, der arbejder tæt sammen omkring borgerne. Et job med stor selvstændighed og indflydelse i forhold til dine arbejdsopgaver og hvor du er selvtilrettelæggende i forhold til din arbejdstid. Dine opgaver vil være Diætetisk individuel vejledning primært til borgere med hjertesygdom og ved behov til borgere med andre kroniske lidelser som type-2-diabetes, KOL eller kræft. Formidling af kost og ernæring i grupper ud fra en sundhedspædagogik tilgang. Individuelle opstarts- og afsluttende borgersamtaler med ICF som referenceramme. Administrative opgaver som dokumentation, beskrivelser af fagligt indhold i undervisningen, planlægning af nye forløb og udarbejdelse af undervisningsmateriale til målgruppen. Vi forventer, at du Er uddannet klinisk diætist. Motiveres af at arbejde tæt sammen med borgere ud fra en sundhedspædagogisk tilgang. Det vil være et stort plus, at du Har erfaring som diætist fra både primær og sekundær sektor. Har erfaring med at arbejde med borgere kronisk hjertesygdom. Kan formidle og dosere sundhedsfaglig viden på et borgernært sprog og facilitere gruppedialoger med henblik på vidensdeling og refleksion. Har erfaring med den motiverende samtale og er stærk i at skabe tillidvækkende relationer. Rummer borgernes forskelligheder enkeltvis og i grupper og kan tage styring og sætte rammer, når det kræves. Er undersøgende, nysgerrig og opsøgende i relation til borgerne og i det tværfaglige samarbejde. Er stærk i planlægning, koordinering og prioritering. Har erfaring med og lyst til at arbejde med velfærdsteknologi. Er fortrolig med IT på brugerniveau. Som person ønsker vi, at du Brænder for at arbejde sundhedsfremmende med fokus på Det Dobbelte KRAM og sundhedspædagogisk formidling. Er en stærk formidler mundtligt såvel som skriftligt. Trives med at arbejde både selvstændigt og tværfagligt sammen i et team. Kan tage initiativ, er rummelig og fleksibel. Trives i et arbejdsmiljø med en humoristisk tone. Vigtigt: Husk at vedhæfte relevante papirer Oplys dit autorisationsnummer i din ansøgning eller CV Ansøgningsfrist 22. september 2022 Samtaler forventes afholdt mandag den 26. september 2022 om eftermiddagen Ønsker du nærmere oplysning om stillingen, kan du henvende dig til daglig leder Mikael Elsborg, tlf.nr. 2371 1950 eller klinisk diætist Mette Høj Vestergaard Jensen på tlf.nr. 7629 3839 Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.