Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Overbioanalytiker søges til Blodbank og Immunologi , Aarhus Universitetshospital - til Hiv, Hepatitis og NAT laboratoriet.

  • Region Midtjylland Blodbank og Immunologi
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Vi søger en dynamisk og initiativrig overbioanalytiker med tiltrædelse 1. november 2022 eller snarest herefter. Den primære opgave er ledelse af Hiv-Hepatitis og NAT laboratoriet. Hiv-Hepatitis og NAT laboratoriet Hovedopgaverne i dette afsnit er obligatoriske undersøgelser af bloddonorer i Region Midtjylland samt donorer iht. Vævsloven. Derudover udføres serologisk hiv og hepatitis analyser på patienter i Region Midtjylland samt supplerende test som konfirmatorisk immunblot og hepatitis markører. Hiv-Hepatitislaboratoriet er akkrediteret af den danske akkrediteringsfond (DANAK). Blodbank og Immunologi ved Aarhus Universitetshospital er Region Midtjyllands specialafdeling i Klinisk Immunologi. Afdelingen har ca. 210 ansatte og varetager produktion af blodkomponenter, transfusionsmedicinske analyser og rådgivning, transplantationsimmunologiske analyser, udredning og rådgivning, testning for hiv og hepatitis, autoimmundiagnostik og udredning af immundefekter. Læs mere om afdelingen på www.kia.auh.dk Ansvarsområde og ledelsesopgaverne i Region Midtjylland består af personaleledelse driftsledelse faglig ledelse strategisk ledelse Læs mere uddybende information i stillings- og funktionsbeskrivelsen og i teamledelse, funktionsbeskrivelse . Ledelsesopgaven varetages i henhold til ledelsesgrundlag og ledelsesmodel på Aarhus Universitetshospital. Vi ønsker en leder, der har en personprofil, der er kendetegnet ved at have høj faglighed og gode sociale kompetencer og relationelle evner kan demonstrere overblik og evne til at prioritere er anerkendende og har kommunikative evner, der sikrer fremdrift, resultater og sammenhængskraft gennem medinddragelse er engageret og som ved professionelt lederskab kan få følgeskab har en lederstil, der skaber resultater ved at være tydelig, handlekraftig og kreativ har ledererfaring og en lederuddannelse eller er indstillet på at erhverve sig en er udviklingsorienteret, målrettet og ambitiøs på afdelingens og egne vegne kan og vil indgå aktivt og positivt i lederteam og faglige teams har lyst og evne til at holde sig ajour på et højt fagligt niveau vil medvirke aktivt til et godt tværfagligt samarbejde i hele afdelingen har fokus på at skabe god trivsel og et godt arbejdsmiljø Afdelingen tilbyder et job med mulighed for personlig og faglig udvikling mulighed for at præge udvikling og forskning introduktion og oplæring et udadvendt og udfordrende job med bred opgaveportefølje en afvekslende og travl hverdag med ledelsesmæssige og faglige udfordringer mulighed for at blive en del af velfungerende tværfaglige teams med engagerede medarbejdere og ledere ledelsesmæssigt ansvar for ca. 12 medarbejdere et godt arbejdsmiljø, hvor vi skaber resultater gennem samarbejde en spændende arbejdsplads med funktioner, der løbende opbygges og udvikles Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Cheflæge Bjarne Kuno Møller bjmoel@rm.dk eller 7845 5000 Chefbioanalytiker Charlotte Andersen chrhas@rm.dk eller 2940 6502 Ansøgningen Har du lyst, og kan du indfri ovennævnte, vil vi glæde os til at modtage din ansøgning med relevante oplysninger om uddannelse og tidligere ansættelsesforhold. Ansøgningen fremsendes elektronisk via nedenstående link. Der vil blive gennemført ansættelsessamtaler den 29. september 2022. Ansøgningsfrist den 25. september 2022 Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.