Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social- og sundhedshjælper til blandede vagter, fortrinsvis dagvagter - Gug Plejehjem

  • Aalborg Kommune Plejeboliger Gug
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Gug Plejehjem ligger i grønne omgivelser med 65 boliger, hvoraf 41 er somatiske pladser, og 24 er midlertidige pladser. Der er en god stemning blandt de godt 100 medarbejdere, beboere og pårørende og hjemlig hygge med bl.a. en kiosk, der drives af frivillige, mange traditioner og aktiviteter. Der er et stort fokus på helhed og sammenhæng for den enkelte beboer, som værdiskabende og rammen for en god hverdag. Ledelsen har i samarbejde med medarbejderne iværksat en involverende proces for at understøtte de faglige og sociale arbejdsfællesskaber på alle afdelinger. Vi kan tilbyde: Du får mulighed for at udvikle dine kompetencer i et kompetent fagligt fællesskab Du kommer ind i gode sociale arbejdsfællesskaber, hvor du selv er en aktiv og vigtig del Lidt om stillingen og din nye arbejdsplads: En fast stilling i fortrinsvis dagvagt, i udgangspunktet på 37 timer/ugen Der vil løbende blive gennemført samtaler i takt med, at der kommer ansøgninger ind Du vil hurtigt efter en samtale få en tilbagemelding Du har mulighed for at komme på besøg på Gug Plejehjem, møde et par kollegaer og fornemme stemningen Dine primære opgaver vil være: Udføre pleje- og omsorgsopgaver i henhold til serviceloven og sundhedsloven Varetage helhedsplejen hos den enkelte beboer Indgå som aktiv samarbejdspartner i et team af fagpersoner på plejehjemmet Arbejde selvstændigt og målrettet ud fra Aalborg Kommunes værdier og retningslinjer Dokumentere i CURA, ud fra gældende retningslinjer Indgå i et godt og konstruktivt samarbejde med beboere og pårørende. Personlige kompetencer: Er ansvarsbevidst og god til at samarbejde med mange forskellige på tværs af faglighed Er tydelig, ansvarsfuld og handlekraftig Du løfter dine opgaver med selvstændighed og udforsker nye idéer Arbejdsstedets adresse: Gug plejehjem, Fortunavej 2, 9210 Aalborg SØ. Vil du vide mere? Du er velkommen til at kontakte plejehjemsleder Jeanette Jakobsen på tlf. nr. 2520 6621 Ansøgningsfrist er den 25. september 2022. Løn- og ansættelsesvilkår Efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer. På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens struktur, politikker, målsætninger og meget mere. Aalborg Kommune Personalepolitik: 4 for fællesskabet (aalborg.dk) Læs mere om Senior- og Omsorgs vision og strategiske ledelsesudvikling Bliv klogere på Senior- og Omsorgs vision Frihedsbrevet skal sætte organisationens fulde potentiale fri (aalborg.dk) Send ansøgning Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang. I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.