Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Primærbehandler til OPUS – Klinik for Skizofreni, Psykiatrisk Klinik 2, Afdeling for Psykoser, Århus Universitetshospital, Psykiatrien. Vikariat

  • Region Midtjylland AFP Klinik for skizofreni - (OPUS)
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

overvejende unge mennesker som har fået stillet en skizofreni- eller skizotypidiagnose? Har du en baggrund som ergoterapeut eller sygeplejerske? Så har du mulighed for at søge dette ét-årige vikariat i vores OPUS team på fuld tid Tiltrædelse 1. oktober eller snarest muligt derefter Såfremt stillingen besættes af sygeplejerske vil den indeholde weekendarbejde fredag-lørdag-søndag hver 3 uge. Konkret vil arbejdet bestå i at passe Psykiatrisk Rådgivningstelefon, som er en døgndækkende telefonlinje der modtager opkald fra hele Region Midt. Der vil være oplæring omkring dette Weekendarbejdet vil finde sted i sengeafsnit, men der vil ikke være deltagelse i afsnittets aktiviteter i øvrigt Om Afdeling for Psykoser Afdeling for Psykoser varetager udredning af voksne patienter inden for hele ICD-10 spektret. Afdelingen behandler særligt patienter inden for psykoseområdet, samt patienter med demens, delir, mental retardering, ADHD og misbrugsudløste tilstande. Afdelingen har regionsfunktion Afdelingen omfatter 3 sengeafsnit samt et afsnit med særlige pladser, to ambulatorier samt en forskningsafdeling Psykiatrisk Klinik 2, som nærværende stilling er tilknyttet, består af tre teams: OPUS behandler patienter med nydiagnosticeret skizofreni eller skizotypi ADHD teamet behandler patienter i pakke forløb Team for dobbeltdiagnoser(DOBS) udreder i forhold til misbrugsudløste tilstande Endvidere varetager Klinik 2 regionsfunktioner i forhold til patienter fra hele regionen Om OPUS OPUS klinikken yder ambulant behandling i op til to år til patienter over 18 år med nydiagnosticeret skizofreni eller skizotypi. Med hensyn til skizofreni ydes behandlingen ud fra behandlingspakke for incident skizofreni Geografisk dækker OPUS Århus og Samsø Kommuner og har p.t. ca. 140 patienter tilknyttet Klinikken er tværfagligt bemandet med læger, psykologer, ergoterapeuter, sygeplejersker, samt sekretærer. Endvidere er ansat fysioterapeut, socialrådgiver samt recoverymentor Der behandles overvejende ud fra kognitive metoder samt ACT. En forholdsvis stor del af behandlingen er organiseret i grupper såsom OPUS-grupper, psykoedukation for pårørende, flerfamiliegruppe mm. Dit arbejde vil bl.a. bestå af ·         varetagelse af ambulante behandlingsforløb i tæt samarbejde med teamet ·         gruppebehandling ·         opsøgende indsats, herunder hjemmebesøg ·         pårørendearbejde, individuelt og eventuelt i grupper ·         undervisningsopgaver med videre i forhold til patienter og pårørende ·         tæt samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere Vi ønsker at du ·         har psykiatrisk erfaring, også i forhold til tidlig intervention ·         har erfaring med kognitive behandlingsmetoder og om muligt ACT ·         har lyst og evne til at indgå i tætte behandlingsrelationer ·         arbejder selvstændigt og samtidig er holdspiller med en dynamisk tilgang til det daglige samarbejde ·         trives i en travl og ofte uforudsigelig hverdag En del af gruppebehandlingen foregår sen eftermiddag/tidlig aften. Vi tilbyder ·         varierede arbejdsopgaver ·         et højt fagligt niveau og engagerede kolleger ·         tværfagligt miljø ·         regelmæssig supervision ·         mulighed for deltagelse i relevante kurser Løn og ansættelsesvilkår iht. gældende regler Ansøgningsfrist: 22.09.2022. Ansættelsessamtaler forventes afholdt 26.09.2022 Yderligere information om stillingen: Oversygeplejerske Peder Buck: 5125 8210 Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.