Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Dansk Skoleforening for Sydslesvig søger PPR-Psykolog

  • DANSK SKOLEFORENING FOR SYDSLESVIG
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Dansk Skoleforening for Sydslesvig søger PPR-Psykolog Psykolog til tidlig indsats og opfølgning, i stærkt tværprofessionelt team Hos PPR arbejdes der aktivt med at skabe stærke tværprofessionelle teams bestående af psykologer og konsulenter på hhv. dagtilbud og skoleområde. Du vil derfor blive en del af udviklingsprocessen, der tager udgangspunkt i kerneydelsen: at skabe de bedste rammer, muligheder og vilkår for elever med specialpædagogisk behov. I PPR teamet arbejder vi for at skabe det bedste udgangspunkt for læring gennem trivsel og udvikling – for børn og deres familier. Holdet omkring barnet består af både interne og eksterne fagpersoner, og du vil blive en tæt samarbejdspartner og bindeled i arbejdet omkring tidlig indsats og opfølgning af igangsatte tiltag. Trivsel og fællesskaber Der er stor bredde i opgaverne, så en forudsætning for at lykkedes er at du evner at arbejde selvstændigt, løsningsorienteret og struktureret. Du kommer til at bidrage til at udvikle og understøtte børnenes læring, trivsel og udvikling gennem udviklende fællesskaber. Nogle af dine primære ansvarsområder og opgaver, du vil møde i hverdagen, vil være, at: Gennemføre psykologisk undersøgelse og testning. Formidle undersøgelsesresultater til forældre og fagprofessionelle Anbefale konkrete værktøjer samt tværfaglige henvisninger Rådgivning og vejledning til medarbejdere på skoleforeningens dagtilbud og skoler. Sparre og rådgive for at fremme en inkluderende praksis Udvikle og evaluere handleplaner og forløb i samarbejde med skoler og dagtilbud. Deltage i tværprofessionelt samarbejde omkring de enkelte børn og elever – Medvirke til konstruktivt forældresamarbejde Vigtigt er, at du kan bringe det tværprofessionelle i spil, på en måde der er til gavn for barnet og familien. Dvs. at inddrage relevante samarbejdspartnere, både internt og eksternt, på det rigtige tidspunkt i forløbet. Samarbejde med familier er en stor og vigtig del af opgaven, så du skal kunne omsætte resultater og observationer, til praksisnært sprog. Da en af vores forestående opgaver er at videreudvikle strategier for indsatser på området 0-6 år, leder vi efter en psykolog der har særlig interesse for dette område. Deltagelse i organisations- og udviklingsarbejdet i organisationen, er en naturlig del af opgaven. Du er uddannet psykolog: cand.psyk., cand. pæd. psyk. eller dipl. psyk. Hvis ikke du har en autorisation, vil vi gerne hjælpe dig med at få den. Da der er et gennemgående samarbejde med fagprofessionelle fra mindretallets institutioner samt tyske forvaltningsområder, er det vigtigt at du er stærk i det danske og tyske sprog. Det er en forudsætning at du har kørekort og er villig til at bruge egen bil. Vi arbejder helhedsorienteret og praksisnært Vi arbejder primært ud fra en systemisk forståelsesramme – med udgangspunkt i barnets perspektiv. Vi lægger vægt på at være tilgængelige, fleksible og agere hurtigt. Vores kultur er lærende og nysgerrig med plads til godt humør og en positiv tilgang. Vi har en åbenhed og stræben efter et højt fagligt niveau i vores opgaveløsning. Med det mener vi at du aldrig står alene med en udfordring – der er altid kolleger, der står klar til at hjælpe dig – uanset faglig baggrund. Som arbejdssted har vi fokus på løbende opkvalificering både tvær og monofagligt. Vil du være vores kollega? Så hører vi rigtig gerne fra dig. Du kan kontakte ledende psykolog hos PPR, Mona Jochimsen for yderligere oplysninger. Du kan også læse mere om Dansk Skoleforening for Sydslesvig på www.skoleforeningen.org Ansættelse: Fuld tid Ansættelsesstart:  1. november eller snarest derefter Ansøgningsfrist: 30. september Ansættelsessamtaler finder sted i uge 40 Vi glæder os til at møde dig. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet