Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social- og sundhedsassistent i blandede vagter - Plejeboliger Gug

  • Aalborg Kommune Plejeboliger Gug
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

På Gug plejehjem har det lige så stor værdi, at tage sig tid til at læse højt fra avisen, holde i hånd og være nærværende, lige så vel som der er stærk faglighed med medicinhåndtering eller sondepleje. Udgangspunktet er altid i borgerens ønsker og behov. Dine kolleger er social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og social- og sundhedshjælper, og alle har vi – ud over vores faglige kompetencer – personlige kompetencer, som hele tiden er i spil. Vi arbejder i teams, og har en udbredt forståelse for, at vi er ét fælles hus, og derfor hjælper vi selvfølgelig hinanden på tværs af vores afdelinger. Vi vil derfor gerne invitere dig til at søge en stilling her hos os, hvis du vil være med til at præge et hus i forandring, hvor netop din mening tæller!! Vi er i gang med højne vores faglige udvikling, forbedre arbejdsmiljøet og skabe social kapital. Lidt om stillingen og din nye arbejdsplads: Vi søger følgende stilling: 2 Social- og sundhedsassistenter til blandede vagter Stillingerne er i udgangspunktet på 37 timer/ugen Ansættelsessamtaler vil ske løbende, så skynd dig at søge hvis du ønsker at være med til at sætte præg på arbejdspladsen Stillingerne er til besættelse hurtigst muligt; gerne 1/10-22. men med mulighed for tidligere eller senere ansættelse. Gug plejehjem har 41 faste beboere og 24 midlertidige pladser, hvor borgere, der i en kort periode har behov for ekstra pleje- og/eller behandling kan komme og bo. De fleste borgere der visiteres hertil komme fra en indlæggelse på sygehus eller indskrives fra eget hjem. Formålet med de midlertidige pladser er blandt andet at bidrage til forebyggelse af unødvendige indlæggelser eller genindlæggelser, at give borgere med ændring i plejebehov, en ekstra indsats med henblik på igen at kunne mestre hverdagen. Dine primære opgaver vil være: Udføre pleje- og omsorgsopgaver i henhold til serviceloven og sundhedsloven Varetage helhedsplejen hos den enkelte beboer Indgå som aktiv samarbejdspartner i et team af fagpersoner på plejehjemmet Arbejde selvstændigt og målrettet ud fra Aalborg Kommunes værdier og retningslinjer Dokumentere i CURA, ud fra gældende retningslinjer Indgå i et godt og konstruktivt samarbejde med beboere og pårørende Faglige og personlige kompetencer: Vi forventer og vægter højt: At du har uddannelse som social- og sundhedsassistent Har en stor faglig viden Har et godt overblik og kan tage ansvar Er velfunderet i CURA og FMK Kan arbejde rehabiliterende Kan arbejde med triagering – tidlig opsporing Ansvarsbevidst og god til at samarbejde med mange forskellige på tværs af faglighed Tydelig, ansvarsfuld og handlekraftig Målrettet og resultatorienteret Besidder god ordenssans samt har et godt overblik i en travl arbejdsdag Løfter dine opgaver med selvstændighed og udforsker nye idéer Har et godt humør og positiv tilgang til arbejdet Er indstillet på at se nye løsninger og muligheder, frem for begrænsninger Kan varetage subakut/akut sygepleje (sygeplejersker) ved systematisk udredning gennem ABCDE-metoden og understøtte kolleger i at anvende de aftalte arbejdsgange omkring akutarbejdet Har gode samarbejds- og kommunikationsevner Arbejder etisk reflekteret og med overblik for helheden i sygeplejen Bidrager til et godt psykisk arbejdsmiljø Er stabil Arbejdsstedets adresse: Gug plejehjem, Fortunavej 2, 9210 Aalborg SØ. Vil du vide mere? Du er velkommen til at kontakte plejehjemsleder Jeanette Jakobsen på tlf. nr. 2520 6621 Ansøgningsfrist er den 25. september 2022. Løn- og ansættelsesvilkår Efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer. På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens struktur, politikker, målsætninger og meget mere. Aalborg Kommune Personalepolitik: 4 for fællesskabet (aalborg.dk) Læs mere om Senior- og Omsorgs vision og strategiske ledelsesudvikling Bliv klogere på Senior- og Omsorgs vision Frihedsbrevet skal sætte organisationens fulde potentiale fri (aalborg.dk) Send ansøgning Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang. I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.