Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

GENOPSLAG: Tre psykologer (37 timer) til Psykologisk Pædagogisk Center (PPC)

  • Guldborgsund Kommune Psykologisk Pædagogisk Center (PPC)
  • 20/10/2022

Jobbeskrivelse

Da vi ønsker et bredere felt af ansøgere genopslås stillingerne. På PPC er vi i gang med et generationsskifte. Har du derfor lyst til at være en del af denne proces, og søger du en arbejdsplads, hvor indflydelse og kompetenceudvikling er en naturlig del af dit daglige virke, vil du befinde dig godt hos os. Brænder du for at skabe trivsel og udvikling for børn, unge og deres familier, og samtidig være en vigtig medspiller i et stærkt fagligt miljø, hvor ambitioner og udviklingsmuligheder er høje, så er du muligvis vores nye kollega. Vi søger snarest muligt tre psykologer: To psykologer til Centergangen og en PPR-psykolog. Fælles for stillingerne er, at du har lyst til at være en del af en velfungerende organisation med et godt arbejdsklima samt dygtige og engagerede kollegaer. PPC er et videns- og ressourcecenter i Guldborgsund Kommune og består af tre afdelinger, hvor af den ene arbejder under serviceloven, en PPR-afdeling, der arbejder under folkeskoleloven samt et fællessekretariat. Ovennævnte stillinger er som centerpsykolog, hvor opgavevaretagelsen er inden for serviceloven og socialområdet. STILLINGEN SOM CENTERPSYKOLOG Opgaverne spændt vidt, men bliver tilpasset dine kompetencer og erfaringer. Der er rig mulighed for at få arbejdsopgaver, som ligger inden for dit interessefelt og kunne eksempelvis være: Individuel terapi med børn og unge Individuel og parterapi med forældre Familiebehandling Psykologiske undersøgelser af børn og forældre Supervisionsopgaver Rådgivning til familier Børnesagkyndig i retten Samt meget, meget mere. STILLINGEN SOM PPR-PSYKOLOG Opgaverne spænder vidt, men bliver tilpasset dine kompetencer og erfaringer. Dine arbejdsopgaver bliver blandt andet: Pædagogiske-psykologiske vurderinger af børn og unge Vejledning af forældre og personale i dagtilbud og skoler Rådgivning til børn og forældre Samt meget, meget mere. HVERDAGEN PÅ PPC På PPC bliver du en af et fællesskab, der består af psykologer, specialpædagogiske konsulenter, tale-hørekonsulenter og kontorpersonale, som arbejder tæt sammen. Hos os præges hverdagen af en kultur, hvor der er højt til loftet og plads til humor i en travl hverdag. Vi ser os selv som et videnscenter, og vi har gennem mange år samlet kompetencer, som vi gerne vil dele, og som vi håber kan præge måden, psykologer bidrager til arbejdet med børn/unge og familier i dagens Danmark. DINE FAGLIGE OG PERSONLIGE KOMPETENCER Du er uddannet psykolog. Hvis du ikke er autoriseret, bliver det en del af din kompetenceudvikling de næste to år. Nysgerrig, lærevillig og rolig i, at du kommer til at lave fejl. Du er indstillet på at arbejde i en lærende organisation, hvor vi tør at spørge om det, vi ikke ved Gode relationskompetencer og interesse i tværfagligt samarbejde Systematisk og struktureret Bevidst om egne styrker og begrænsninger DU SKAL HAVE INTERESSE FOR Psykologisk behandling af børn og unge Konsulent-, rådgivnings- og supervisionsopgaver Det forebyggende arbejde Psykologisk undersøgelsesarbejde At arbejde med fornyelse og udvikling Det tværfaglige samarbejde VI TILBYDER Et job med udfordrende og udviklende arbejdsopgaver Et fagligt stærkt miljø med engagerede og hjælpsomme kollegaer En organisation i løbende udvikling Et godt tværfagligt samarbejde Løbende intern supervision Supervision ved ekstern supervisor såfremt du ikke er autoriseret Høj grad af fleksibilitet og frihed under ansvar i tilrettelæggelse af dine arbejdsopgaver Højt til loftet og en uhøjtidelig omgangstone Løbende kompetenceudvikling, herunder særligt autorisation og specialistgodkendelser Såfremt autorisation ikke haves, tilbyder vi minimum to timers ugentlig supervision ved autoriserede psykologer. LØN OG ANSÆTTELSE Efter gældende overenskomst. VIL DU VIDE MERE? Flere oplysninger om stillingerne kan indhentes på tlf. 54 73 29 50 ved Chefpsykolog Lisbeth Sten Jensen eller Afdelingsleder PPR Alice Hansen. ANSØGNINGSFRIST 18. november 2022 ANSÆTTELSESSAMTALER Afholdes torsdag den 24. november 2022. OPSTART Snarest muligt. Ansøgninger modtages kun elektronisk vedhæftet dine uddannelsespapirer samt dit CV.