Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social-, sundheds- og pædagogfaglige medarbejdere til Botilbuddet Boserupvej i Roskilde

  • Københavns KommuneBotilbuddet Boserupvej fælles
  • 20/10/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Alle mennesker har ret til et godt og værdigt liv. Hvis du er enig i det, så er vi en flok kolleger, borgere og ledelse, der søger dig til ansættelse på Botilbuddet Boserupvej i Roskilde. Personalegrupperne er tværfagligt sammensat og rummer forskellige fagligheder, der varetager forskellige opgaver i dagligdagen. Vi lægger stor vægt på, at du både bidrager med din faglighed til gavn for borgerne og kollegerne, men i lige så høj grad besidder evnen til at bidrage til den gode stemning på Boserupvej. Vi har travlt, men fokuserer i høj grad på udvikling i dagligdagen både omkring faglighed og samarbejde. Vi søger kollegaer, der brænder for at kunne udfylde rollen som kontaktperson i samarbejde med borgerne, men i lige så høj grad ønsker at indgå i arbejdsfællesskabet med kollegaerne. Med andre ord, søger vi teamplayers. Frem til tre nye tilbud står klar i perioden 2024-2026 ser vi ind i en periode med en samlet ledelse for Botilbuddet Boserupvej. Ledelsen består af en tilbudsleder og fire afdelingsledere. Du kan læse mere om os her Forskellige stillinger Vi søger op til ti faste medarbejdere, der 28-37 timer ugentligt kan indgå i vores tre tilbud i stillinger, der primært dækker dag, aften og hver tredje weekend. Det vil også være muligt at blive ansat som fast aftenvagt 5:2 med arbejde hver anden weekend. Endelig søger vi også en fast nattevagt i en 7:7-stilling. Vi søger også faste tilkaldevikarer og faste vikarer på fast timeantal. Vi holder fri otte weekender ud af 12. Weekendvagterne tilpasses privatlivet i videst muligt omfang, medmindre du vælger 5:2 eller 7:7 nat. Hvem søger vi Til flere af stillingerne vil det være en fordel, hvis du har erfaring med rusmiddelbrug og gerne interesse for en kombination af det somatiske og psykiatriske til de øvrige stillinger. Vi forventer, at du brænder for at samarbejde med borgerne med udgangspunkt i deres ønsker, håb og drømme for fremtiden besidder evnen til at indgå i faglige og mellemmenneskelige relationer har en social-, sundheds- eller pædagogfaglig grunduddannelse (du er mere end velkommen til at søge, hvis du er nyuddannet eller afslutter uddannelse inden for 3 måneder) har erfaring fra socialpsykiatrien, anden relevant erfaring eller blot lysten til at prøve noget nyt er fortrolig med at arbejde rehabiliterende og inddrage borgeren i deres egen udvikling bringer din egen faglighed i spil i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde udviser engagement og kreativitet i løsningen af kerneopgaven trives i en foranderlig hverdag, hvor ikke to dage er ens ønsker at bidrage konstruktivt i den fortsatte udvikling af Botilbuddet Boserupvej, hvor vi har et stort fokus på udviklingen af arbejdsfællesskabet både internt og eksternt finder samarbejdet med borgeren, deres netværk og det tværfaglige team interessant og udfordrende, samt bidrager med høj faglighed og engagement kan arbejde selvstændigt og bidrage til arbejdsfællesskabet evner og kan se faglig mening i kvalificeret at dokumentere din faglige indsats (vi anvender et nyt dokumentationssystem DOMUS som de første i Københavns Kommune) Vi tilbyder dig uddannelse i recovery og rehabilitering (når du har været uddannet i to år) kollegaer, der glæder sig til at møde dig indflydelse i dagligdagen og medinddragelse i forhold til beslutningerne, der træffes i arbejdsfællesskabet grundig introduktion og mentorordning med kolleger og leder supervision og faglig sparring at du bliver del af et kontaktteam bestående af fire til syv andre kolleger en hverdag, der rummer alt fra praktisk og personlig hjælp til samtaler om stort og småt en røgfri arbejdsplads Derudover er Botilbuddet Boserupvej uddannelsessted for elever og studerende. Som en del af en større omstilling i socialpsykiatrien har Socialforvaltningen i Københavns Kommune udfærdiget et fælles fagligt fundament, der skal kvalitetsudvikle indsatsen sammen med brugerne af socialpsykiatrien. Ca. 1.000 medarbejdere har over de sidste par år været i gang med uddannelsen, som begyndte april 2018. Ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til kvalifikationer og gældende overenskomst mellem kommunen og den relevante faglige organisation. Vi ønsker stillingerne besat snarest muligt. I forbindelse med ansættelsen indhenter vi straffeattest. Mere information Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte tilbudsleder Line Ingemann Andersen på 2139 1679. Hold også øje med vores stillingsopslag specifikt til sygeplejersker. Skriv venligst i ansøgningen hvilken type stilling, du søger, og hvor mange timer, du ønsker. Søg via linket senest tirsdag den 4. november 2022 Der holdes samtaler den 10. og 11. november 2022. Til ansættelsessamtalen deltager medarbejder- og evt. beboerrepræsentanter samt ledelse.