Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Familieafdelingen søger socialrådgivere/socialformidlere

  • Allerød KommuneFamilier
  • 20/10/2022

Jobbeskrivelse

Er du uddannet socialrådgiver/socialformidler, og er du fagligt og personligt optaget af at gøre en forskel i udsatte familier? – Og er du enig i at de bedste løsninger findes ved borgerinddragelse, helhedsorienteret og tværfagligt samarbejde? Så er det måske dig, vi søger til vores familieteam og handikapteam i Familieafdelingen i Allerød Kommune. Vi søger en ny kollega i vores handicapteam pr. 1. januar 2023 og to barselsvikarer i vores familieteam henholdsvis pr. 1. november 2022 og 1. januar 2023. Samtlige stillinger er på 37 timer pr. uge. Om os I Familieafdelingen betragter vi børn (og deres familier) som sociale aktører i eget liv og inddrager deres erfaringer og holdninger i vores sagsbehandling. Vi sætter barnet i centrum og forstår dennes adfærd ud fra konteksten. Vi arbejder tværfagligt og gør brug af flere socialfaglige perspektiver for at opnå et helhedsbillede af barnet eller den unge. Vi tror på tidlig indsats og forebyggelse, og vores faglige praksis er anerkendende og ressourceorienteret. Vores medarbejdere værdsætter mulighederne hos os for kompetenceudvikling, medindflydelse og fleksibiliteten i forståelse for vigtigheden i at få arbejds- og privatliv til at hænge sammen. Derudover vægtes et godt kollegialt sammenhold med let adgang til sparring. Om stillingerne Familieteamet arbejder med hele sagsforløbet fra udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser, handleplaner og iværksættelse og opfølgning på foranstaltninger for børn og unge fra 0 år til det 18./23.år. Det betyder, at vi har rig mulighed for at sikre kontinuitet i sagsforløb, hvilket vi tillægger høj værdi. Vi er syv socialrådgivere og en koordinator tilknyttet til teamet. Handicapteamet varetager primært sagsbehandling i forhold til handicapkompenserende ydelser efter §§41, 42, 44/84 samt §11. Derudover vil du også i enkelte sager skulle udarbejde børnefaglige undersøgelse, handleplaner samt stå for iværksættelse af støtte efter §52 samt følge op på disse. Handikapteamet består af fem medarbejdere, hvoraf én har en halv koordinatorfunktion. Vi arbejder ud fra ICS-metoden og anvender DUBU som sagsstyringssystem. Om dig er uddannet socialrådgiver/socialformidler og har lyst til at engagere dig i børne- og familiearbejdet har erfaring inden for børne-familieområdet/handicapområdet fra myndighedsområdet har gode samarbejdsevner, er god til at lytte, kommunikere og reflektere er robust og rummelig har en respektfuld og anerkendende tilgang i samarbejdet med borgerne er indstillet på metodeudvikling og udviklingsarbejde generelt har erfaring med ICS og DUBU har gode skriftlige evner Derfor skal du vælge os Vi er en arbejdsplads med en flad struktur, hvor der i høj grad er mulighed for medindflydelse både i det daglige arbejde samt i forhold til de afgørelser, vi træffer. Vi tilbyder: mentorordning og oplæring til nye kolleger, hvad enten du har erfaring eller er nyuddannet grundig introduktion til området og vores samarbejdspartnere i kommunen et udfordrende og spændende arbejdsområde med alsidige opgaver et velfungerende og tæt samarbejde med almenområdet og voksenområdet, sådan at vi sikre en helhedsorienteret indsats faglig sparring med kompetente kollegaer med fokus på kvalitet og ensartethed i sagsbehandlingen løbende sagssupervision tæt samarbejde og sparring med Familieafdelingens øvrige ansatte mulighed for faglig udvikling herunder ekstern supervision flekstid og gode kantineforhold godt kollegialt samarbejdsmiljø – med let adgang til sparring på tværs af teams et godt kollegialt sammenhold Allerød Kommune er en arbejdsplads med høj social kapital. Vi vægter tværfagligt samarbejde, kompetence- og jobudvikling og ikke mindst medindflydelse på egen hverdag højt. Det vigtigste for os er vores kerneopgave - at skabe værdi for borgerne. Du kan læse Allerød Kommunes leder- og medarbejdergrundlag via https://alleroed.dk/kommunen/organisering/alleroed-kommunes-leder-og-medarbejdergrundlag . Løn- og ansættelsesvilkår vil blive fastsat efter gældende overenskomst. Er du interesseret? Du er velkommen til at kontakte afdelingsleder Dorte Bay på 48 12 61 17, teamleder familieteamet Ida Linding Groes på 48 10 03 88  eller teamleder handicapteamet Lina Al-Muhanna på 48 12 63 85 for at høre nærmere om stillingerne. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 45 og 46 og indhenter referencer og straffeoplysninger forud for endelig ansættelse Du uploader din ansøgning sammen med dit CV og dit uddannelsesbevis via linket i annoncen senest den 3. november 2022. Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Allerød Kommune ligger i hjertet af Nordsjælland i en smuk og varieret natur. Kommunen har tæt på 26.000 indbyggere og byder på et aktivt forenings- og erhvervsliv og gode idræts- og fritidsmuligheder. Der er gode transportmuligheder både til og fra kommunen. Der går S-tog hvert 10. minut fra Allerød Station. Kommunen har ca. 2.000 medarbejdere, der arbejder ud fra et fælles værdisæt om åbenhed, respekt og troværdighed. Dialog og samarbejde er nøgleord, der kendetegner god ledelse i Allerød Kommune. Organisationen baserer sig på flade strukturer, stor selvbestemmelse og gode udviklingsmuligheder. Allerød Kommune er en røgfri arbejdsplads med røgfri arbejdstid.