Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske, sengeafsnit for Blodsygdomme

  • Region Midtjylland Medicinsk Afdeling
  • 20/10/2022

Jobbeskrivelse

Vi garanterer, at vi har travlt, præcis som alle andre. Men vi garanterer også de bedste kollegaer, et højt fagligt niveau og et spændende speciale, hvis du vil være sygeplejerske hos os. Vi er i afsnittet en blandet gruppe af ældre og yngre kollegaer, både aldersmæssigt og erfaringsmæssigt. Vi ynder, at det skal være sjovt at gå på arbejde, og vi sætter en stor ære i at hjælpe og sparre med hinanden, da det er grobund for god udvikling. Vi har som personalegruppe et godt sammenhold, og når COVID-19 ikke spøger, mødes vi gerne til cafebesøg, strikkeaften, en fyraftensøl eller andet hyggeligt samvær. Du bliver hos os en del af et stærkt fællesskab, hvor vi med godt humør, smil og en positiv indstilling skaber det bedste arbejdsmiljø for hinanden og vores patienter. Sengeafsnit for Blodsygdomme i Gødstrup har specialefunktion for de hæmatologiske patienter fra det vestlige optageområde i Region Midtjylland. Afsnittet har 16 sengepladser, hvor vi udreder, behandler og plejer patienter med hæmatologisk sygdom, herunder forskellige kræftformer, i alle faser af deres sygdom lige fra starten af udredningsforløbene til livets afslutning og alt derimellem. Forløbene er ofte langvarige og komplicerede.  Derudover har vi også almen medicinske patienter indlagt. Til afsnittet er der desuden tilknyttet Klinik for Blodsygdomme med ca. 10.000 ambulante besøg pr. år, hvor udredning, behandling og kontrol af de hæmatologiske patienter finder sted. Gør en forskel hos os Vi søger en sygeplejerske, som vil være vores kollega, og som vil hjælpe med at gøre vores og patienternes hverdag endnu mere farverig og være medvirkende til at sikre et godt forløb for vores patienter. Om du er nyuddannet eller med mere erfaring er underordnet, hvis blot du brænder for kræftsygepleje, er videbegærlig og har et positivt mindset. Oplærings- og introduktionsforløb vil blive planlagt i forhold til, om du er nyuddannet eller erfaren. Det er ikke en forudsætning, at du har erfaring inden for det hæmatologiske speciale; det vigtigste er, at du er nysgerrig på og har lyst til at lære det. Hos os vil du få bred erfaring inden for sygepleje til blandt andet kroniske såvel som akutte patientforløb samt palliation og terminale forløb. Du vil hos os få mange muligheder for at udvikle dine kompetencer. Om dig Vi leder efter en sygeplejerske, som kan indgå i det tætte tværfaglige samarbejde omkring patienten, som ofte har flere komplekse og konkurrerende problemstillinger. Herudover ønsker vi at du: ·         har fagligt engagement og lyst til kompetenceudvikling. ·         har lyst til at medvirke til den fortsatte sygeplejefaglige udvikling i afsnittet. ·         kan bevare ro og overblik, også når der er travlt. ·         kan medvirke til at fremme en god kultur samt et godt arbejdsmiljø. ·         har gode samarbejdsevner monofagligt såvel som tværfagligt. ·         er åben for forandringer og rummer forståelse for mangfoldighed - både hos patienter og kollegaer. Ansættelse hos os For at få den bedste start hos os vil vi sammen planlægge din opstart i afsnittet med afsæt i dine ønsker og dit erfaringsgrundlag. Vi vil tilbyde dig en mentorordning, hvor du har mulighed for at følge denne i ca. 7 dage, hvor du arbejder uden for normering. Herefter følger du din mentors vagtplan i yderligere 1–2 uger, så vi sikrer dig en god start hos os. Din mentor vil også stå til rådighed for sparring om stort og småt. Vi har et aktivt lærings- og uddannelsesmiljø for både sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever, hvor vi er fælles om den daglige vejledning. Eftersom vi blandt andet varetager højt specialiserede funktioner, er den høje faglighed en stor del af vores hverdag, hvorfor vi også forventer af dig, at du bidrager til læringsmiljøet med netop din faglige viden og ekspertise. Vi har i afsnittet ansat en introduktions- og oplæringsansvarlig sygeplejerske med stor erfaring i det hæmatologiske speciale. Vi tilbyder dig Fast stilling som udgangspunkt på 37 timer ugentligt fra den 1. november/1. december 2022 eller efter aftale. Stillingen er i skiftende vagter - primært dag/aften eller dag/nat samt weekendvagt hver 3. weekend (8-timers vagter). Der kan træffes aftale om afspadsering af udvalgte tillæg, da det er vigtigt for os, at der er god balance mellem familieliv og arbejdsliv. Derudover kan vi tilbyde dig: ·         Følgedage med introduktions- og oplæringsansvarlig sygeplejerske. ·         Mulighed for før/under/efter vejledning i forbindelse med nye opgaver. ·         Sygeplejefaglig refleksion. ·         Planlagt specialerelateret undervisning samt på sigt cytostatikakursus. ·         Et spændende speciale med meget forskellige patientforløb, der giver mulighed for at opnå kompetencer inden for et bredt udsnit af den medicinske sygepleje. ·         Høj faglighed, hvor det gode patientforløb er helt centralt. ·         Kompetente og engagerede kollegaer, som brænder for sygeplejen til de hæmatologiske patienter. ·         Et velfungerende tværfagligt team. ·         Et godt arbejdsmiljø præget af engagement, ansvarlighed og åbenhed. ·         6 måneders udveksling til Klinik for Blodsygdomme efter ca. 2 års ansættelse. Mere om os Hvis du er interesseret i at høre mere om stillingen eller afsnittet, så kontakt gerne nyuddannet sygeplejerske Rikke Dissing (mail: RIKDIS@rm.dk), som har været sygeplejerske i afsnittet siden sommeren 2021 eller sygeplejerske Malene Holdgaard (mail: malehold@rm.dk), som har været ansat i 15 år. Stillings- og funktionsbeskrivelse Du kan også kontakte oversygeplejerske Judith Knudsen på tlf. 7843 1589/23313060, og du er også velkommen til at besøge vores afsnit, hvis du har lyst til dette. Du kan læse mere om Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Gødstrup https://www.regionshospitalet-goedstrup.dk/ Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest. Ansættelsessamtaler vil finde sted løbende. Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest onsdag den 26. oktober 2022. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.