Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Introduktionsstilling i intern medicin, Infektionsmedicinsk afdeling Q

  • Region Syddanmark
  • 20/10/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Introduktionsstilling i intern medicin, ved Infektionsmedicinsk afdeling Q, OUH Introduktionsstillingen er ledig til besættelse pr. 1. december 2022 eller efter aftale Jobbet Vi søger en introduktionslæge til en spændende klinisk hverdag, hvor et højt fagligt niveau for udredning efterfølges af relevante behandlingsforløb. På Infektionsmedicinsk sengeafsnit indlægges patienter med et bredt spektrum af akutte infektionssygdomme via FAM, OUH, derudover varetages alle regionsfunktioner og de fleste højt specialiserede funktioner inden for infektionsmedicin med akutte og elektive overflyttelser af patienter med CNS infektioner, svære knogle-bløddels infektioner eg. spondylodiscitis, andre svære infektioner og div. tropesygdomme, samt udredningspatienter med f.eks. langvarig feber uden kendt årsag. Afdelingen råder aktuelt over to sengeafsnit hhv. et infektionsmedicinsk afsnit med 15 sengepladser, herunder 2 semi-intensive sengepladser og 2 sluse-stuer. I Infektionsmedicinsk ambulatorium er der flere spor bl.a. Daghospitalsfunktion her ses især udrednings patienter som kan følges og behandles ambulant Ambulatorium her ses pt med kroniske infektioner (eg. HIV og virus hepatitis), immundefekter og patienter med længerevarende behandlingsforløb. Yngre læge ambulatorium hvor nogle af de hyppigste henvisningsdiagnoser er bl.a. neuroborreliose, feber uden kendt årsag, samt opfølgning af udskrevne patienter fra infektionsmedicinsk sengeafsnit HYL ambulatorium, for erfarne intro læger samt HU1 læger med egne patient forløb COVID ambulatorium for COVID senfølger Indvandrermedicinsk klinik. Som introlæge vil arbejdet bestå af stuegang, vagtarbejde og ambulatoriefunktion. Vagtforpligtigelse ligger både som Q-MV fra 8-18 alle dage, samt i den fælles akut modtagelse FAM. Som intro-læge er man i FAM indplaceret i mellemvagt-/ sweeper vagtlaget med varetagelse af både dagvagt og aften-nattevager I FAM varetages modtagelse, udredning og behandling af akutte patienter inden for den brede internmedicinske patientgruppe. Vi tilbyder: Godt introduktionsprogram og uddannelsesmiljø Godt lærings- og arbejdsmiljø med fokus på supervision og fast ugentlig undervisning Bred uddannelse inden for intern medicin i såvel afdelingen som på FAM. Introduktion til det infektionsmedicinske speciale ved varetagelse af både stuegang og yngre læge ambulatorium. Mulighed for at vælge tilknytning til et eller flere speciale områder med arbejdsplanlægning herefter. Højt fagligt engagement Afdelingen er forskningsmæssigt aktiv, og vil gerne fremme allerede igangværende eller initiere akademisk aktivitet hos introduktionslæger For den erfarne intro læge med allerede gennemført og godkendt medicinsk introduktionsstilling tilbydes Samme som ovenfor anført Tilknytning til center for vektorbårne infektioner, Indvandrermedicinsk klinik, COVID-ambulatorium, eller center for kirurgiske proteseinfektioner Mulighed for tilsynsfunktion under supervision af infektionsmedicinsk bagvagt/ speciallæge Fast ambulatorium x 1 måned med mulighed for længerevarende patientforløb Vi forventer: At du er læge med interesse for intern medicin og infektionsmedicin At du aktivt og engageret deltager i den daglige drift, og vil indgå i undervisning og vejledning af yngre kolleger og studenter på lige fod med dine kolleger. At du selvstændigt og på lige fod med kolleger - afhængigt af kompetencer - indgår i alle aspekter af afdelingens arbejde. Løn- og ansættelsesforhold: Ansættelse sker på overenskomst vilkår i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger. Der indhentes efter aftale med ansøger altid referencer inden endelig beslutning om ansættelse. Hør mere: Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Anne Øvrehus, tlf. 6541 2645 eller på E-mail: anne.oevrehus@rsyd.dk Ansøgningsfristen 23. oktober 2022 kl. 12.00 Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag i uge 43. Du kan læse mere om os på http://www.ouh.dk/wm238367