Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Kære fysioterapeut, har du to minutter, så se her!

  • Region Syddanmark
  • 20/10/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Ortopædkirurgisk Afdeling, Afsnit O1, Svendborg, søger pr. 1. januar 2023 - to engagerede fysioterapeuter til to barselsvikariater af 1 års varighed. Stillingen er på 37 timer i dagvagt fra kl. 7.00-15.00, ca. 1 senvagt fra kl. 10.00-18.00 om ugen samt weekendvagt ca. hver 7. weekend også i dagvagt. Personalegruppen består af ergo- og fysioterapeuter, social – og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Patienterne er akutte, traume- og hoftefrakturpatienter, planlagte hofte- og knæpatienter og sammedagskirurgiske patienter. Til afdelingen hører også et ortopædkirurgisk ambulatorie, hvor plejepersonale fra sengeafsnittet også er tilknyttet. I disse stillinger ønsker vi at ansætte 2 fysioterapeuter, som kan se sig selv i et tæt teamsamarbejde med social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og ergoterapeuter, hvor vi i fællesskab planlægger, koordinerer og udfører alle de behandlende og rehabiliterende opgaver omkring og i samarbejde med patienterne. Målet med teamsamarbejdet i sengeafsnit O1 er, at vi alle er helt tæt på patienterne og deres pårørende gennem hele indlæggelsen og dermed i fællesskab kan styrke den rehabiliterende indsats døgnet rundt. Det er derfor en fordel, hvis du kan lide at arbejde teamorienteret med patienten i fokus, og kan skabe overblik i arbejdsopgaverne, som er mangfoldige. Vi søger fysioterapeuter: Der kan se værdien i og kan arbejde i tværfaglige teams med social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og ergoterapeuter, men også kan arbejde selvstændigt, effektivt og omsorgsfuldt – og som har en positiv, glad og motiverende adfærd. Der ser det som en spændende udfordring at arbejde med komplekse patientforløb, hvor mange forskelligartede opgaver må løses i fællesskab, så patienten modtager den mest optimale pleje, behandling og træning. Der har stor ansvarsfølelse for relationen med patienterne og deres pårørende. Der aktivt medvirker til kontinuerlige forbedringer og som både bidrager til og støtter op omkring udviklingen og styrkelsen af den rehabiliterende indsats. Dine hovedopgaver som fysioterapeut er: At udføre fysioterapeutisk undersøgelse og vurdering hos alle relevante patienter. At afdække patientens bevægelsesproblemer, ressourcer og kontinuerligt udføre behandling og træning dagligt. At stå stærkt på din monofaglighed i det tværfaglige samarbejde. At være ansvarlig for vurdering, afprøvning og udlevering af behandlingsredskaber. At stå for den præoperative undervisning og ganginstruktion af patienter, der skal opereres med en ny kunstig hofte eller knæ. At udføre respirationsundersøgelse og behandling herunder mobilisering, lejring, vejrtrækningsteknik og behandling med PEP-fløjte etc. Sammen med dit team at tage ansvar for både at tilrettelægge og udføre alle opgaverne hos og omkring patienterne. At samarbejde med plejepersonalet ved modtagelse af patient med særligt fokus på tidligere funktionsniveau, boligforhold etc., samt dokumentation af informationer og observationer i EPJ. At skrive relevante genoptræningsplaner som led i patientens videre forløb og dermed sikre overgangen og samarbejdet med den sekundære sektor. Vi tilbyder dig: Introduktion og oplæring. At tage del i udviklingen af, hvordan vi bedst muligt styrker den rehabiliterende indsats i de forskellige planlagte og akutte patientforløb. En afdeling med et meget engageret personale. Et personale med meget høj grad af sociale kompetencer og et godt psykisk arbejdsmiljø. Har ovenstående vakt din interesse og kan du se dig selv i denne funktion og i vores afsnit, send da en ansøgning senest d. 07.11. Ansættelsessamtaler afholdes d. 24.11 i uge 47 Hvis du ønsker at besøge os i afdelingen, læse funktionsbeskrivelsen eller blot ønsker flere oplysninger om stillingen, så kontakt gerne teamledende terapeut Annika Nicolaas på tlf. 29166766, afdelingsterapeut Anja Skriver på tlf. 21262832, oversygeplejerske Helle Nimb eller oversygeplejerske Maja Lærke Rasmussen på tlf. 63201271 Vi glæder os til at høre fra dig! Venlig hilsen Annika Nicolaas, Anja Skriver, Helle Nimb og Maja Lærke,