Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Almenpsykiatrisk Afsnit P1 i Middelfart tilbyder barselsvikariat til social- og sundhedsassistent

  • Region Syddanmark
  • 20/10/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Vi tilbyder et barselsvikariat som social- og sundhedsassistent på 37 t/uge pr 1. december 2022. Du har måske psykiatrisk erfaring - ellers får du det, og du har lyst til faglig udfordring og udvikling. Du trives i et tværfagligt team, med faglig nysgerrighed i en travl hverdag - hvor fokus er på at ”spille hinanden gode” i opgaveløsningen. Vi forventer, at du i det nære samarbejde med patienter, pårørende og kolleger vægter mellemmenneskelige relationer højt og er fleksibel/kreativ ift. opgaveløsningen, således at du aktivt medvirker til gode forløb og til konfliktforebyggelse. Vi forventer at du er stand til at bevare overblikket i akutte situationer, både i forhold til patienter og pårørende, men også i forhold til dine kolleger. Afsnit P1 er et almenpsykiatrisk afsnit normeret til 18 senge og med akut modtagefunktion. Vi modtager patienter med alle psykiatriske diagnoser og vi arbejder aktivt med kvalitetsudvikling af sygeplejen. Afsnittet har integreret åben/lukket funktion med mulighed for fleksibilitet ift. antallet af pladser i henholdsvist åben og lukket del. Vi har meget fokus på et positivt miljø for alle og dermed også på den primære forebyggelse af konflikt/tvang bl.a. ved hjælp af en anerkendende tilgang, effektiv struktur og affektregulering. Implementering af Safewards-interventioner bidrager ligeledes til et konflikt- og tvangs-forebyggende miljø. Vi tilbyder En udfordrende hverdag i et travlt afsnit kendetegnet ved høj faglighed, og ved at se forskelle som en styrke og praksisfællesskabet som et solidt grundlag for trivsel 4 ugers introduktionsprogram Mentorordning Daglig faglig sparring, refleksion samt regelmæssig supervision Vedligeholdelsestræning ift. konfliktforebyggelse og -håndtering (grundkursus i konflikthåndtering, hvis du endnu ikke har det) At du har indflydelse på planlægning af arbejde/vagter/fridage via ”Min Tid”, men du skal regne med at arbejde hver 2. weekend i gennemsnit Løn efter overenskomst suppleret med et årligt psykiatritillæg. Vi ansætter kun medarbejdere med tilfredsstillende straffeattest. Vi sørger for at rekvirere en offentlig straffeattest (10 år tilbage) med indhentelse af samtykke fra den der ansættes. Hvis din interesse er vakt, og hvis du vil vide mere om afsnittet og stillingen, er du meget velkommen til at kontakte konstitueret oversygeplejerske Connie Midtgaard Nielsen på 9944 8271. Ansøgningsfrist onsdag den 26. oktober 2022. Vi holder ansættelsessamtaler fredag den 28. oktober (eller efter aftale) - OBS på kort frist ved indkaldelse til samtale. Vi glæder os til at høre fra dig!